Kraniosakrální rytmus

Kraniosakrální rytmus je odlišný od dechového i srdečního rytmu.

Kraniosakrální rytmus (CSR) je fenomén, který objevili již zmínění pánové Dr. Sutherland a o další pVyšetření CS rytmuoznatky ho doplnil Dr. Upledger. CSR je alfou a omegou kraniosakrální osteopatie, protože je pro terapeuta vodítkem, v jakém stavu fyziologickém, nebo patologickém se nachází kraniosakrální systém vyšetřovaného klienta. Používá ho jako diagnostický nástroj.

Na základě svých experimentů, Dr. Sutherlad kraniosakrální rytmus popsal na jednotlivých částech lebky. Někdy mu také říkal primární dýchání, podle typických pohybů kosti spánkové, které mu připomínaly žábry ryb. Odvíjí se ve dvou pohybových fázích, které se nazývají flexe a extenze. Tento rytmus může terapeut cvičeným hmatem zachytit (palpovat), díky membránovému systému na lebce a kosti křížové, ale také ho může vnímat na periferních fasciích - přes palpaci kotníků, zápěstí, ramen, pánevních kostí, nebo žeberních oblouků:

Terapeut, aby mohl vyšetřovat CS rytmus u svého klienta se potřebuje nejdříve vnitřně zklidnit a nastavit své palpační vnímání na palpační odposlech CS rytmu. U jednotlivých technik přitom používá pěti gramový tlak a tah, což je přibližně tlak, který způsobí svou vahou dvacetikorunová mince! Během vyšetřování CSR potom sleduje jeho hodnoty:

Všechna tajemství a dovednosti kolem kraniosakrálního rytmu se frekventanti učí v odborném výcviku.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Bc. M. Bezůšková