Co je meditace?

Meditace je činnost našeho vědomého myšlení. 

Podrobit si mysl a přivézt ji ke správnému chápání skutečnosti není snadné. Vyžaduje to pozvolný a postupný proces naslouchání, čtení výkladů o mysli a povaze věcí, přemýšlení o těchto informacích a jejich pečlivou analýzu a nakonec přetvoření mysli meditací. Myšlení můžeme rozdělit na smyslové vnímání - zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem a na vědomé myšlení. Meditace je činnost našeho vědomého myšlení. Nejlépe je začít tím, čím meditace není. Především není činností těla. Je to činnost mysli a provádí se, aby přetvořila myšlení a dodala mu více pozitivy. Není  to vyřazování něčeho,  nebo útěk před něčím. Znamená vlastně být poctivým vůči sobě samému. Myšlení má své kladné i záporné stránky. K těm záporným patří závist, hněv, touha, pýcha a podobné jevy. Vznikají z toho, že nechápeme správně skutečnost a zvykli jsme si lpět na způsobu, kterým pohlížíme na věci. Meditace nám může usnadnit rozpoznat své chyby a přizpůsobit mysl realističtějšímu a poctovějšímu způsobu myšlení a reagování. V různých kulturách existují různé metody jejího provádění, ale všechny sdílejí společný princip uvykání mysli pozitvním, prospěšným stavům. Existuje řada meditačních technik, ale podle tradice je lze rozdělit do dvou kategorií na:

"Každý z nás by měl znát svou mysl; měl by se stát svým vlastním psychologem". Lama Ješe

Někteří lidé se domnívají, že meditace je nezbytně stabilizující, nebo zaměřená na jediný bod a že když meditujeme, musí být naše mysl oproštěna od všech myšlenek a představ. Není to pravda! Jednobodová meditace není jediný existující druh meditace a myšlenky a představ hrají při pozitivní transformaci našeho myšlení zásadně významnou roli. Stabilizující a analytická meditace se tedy navzájem doplňují a lze je použít i při jediném sedění.  Tato metoda meditování obou druhů meditace způsobí, že mysl doslova splyne s objektem meditace. Čím silnější bude naše soustředění, tím hlouběji pronikneme do podstaty věci. Když usedneme k meditaci, měli bychom začít prozkoumáním stavu své mysli a objasnit si motivaci, proč to děláme.

Důležité je postupovat zvolna a pustit se do nových metod, kterých existuje celá řada, teprve když jste připraveni. Nemá smysl provádět meditaci, která vám připadá podivná, nebo složitá, nebo jejíž smysl vám není jasný. Je lepší zůstst u jedné či dvou metod, jejichž prospěšnost můžete skutečně zakusit.


"Mysl a meditace nemohou existovat pospolu. Neexistuje způsob, jak je skloubit dohromady. Buď můžeš mít mysl, nebo můžeš mít meditaci, protože mysl přemýšlí a meditace je ticho. Mysl tápe ve tmě hledajíc dveře, meditace vidí - není to záležitost hledání, ona ty dveře zná." Osho

Zpracoval S. Flanderka podle knihy K. McDonaldové "Jak meditovat".