Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

Všechno má svůj čas.

Komu je určena?

Jak naznačuje její jméno – netýkavka, je vhodná pro lidi, kteří bývají nepokojní, nedočkaví a jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit. Při mluvení a myšlenkových pochodech během dne nasazují rychlé tempo, rychle se pohybují a vyprávějí, mají sklony rychle myslet i konat. Všechno dělají okamžitě, nedokáží čekat, jedná se o lidi hyperaktivní, proto se někdy dostávají až do stavu vyčerpání. Jejich ukvapenost však může vést i k nehodám. Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni a podrážděni pomalejšími kolegy. Dokonce někdy dokončí za ně větu, aby se rychle dozvěděli pointu celého vyprávění, nebo se pokoušejí dokončit jejich práci. Nedokáží respektovat způsoby života a práce druhých lidí, neustále je popohání, a proto upřednostňují individuální práci. Mají silnou potřebu nezávislosti a neuvědomují si, že každý člověk je součástí jednoho velkého celku, ve kterém je každý odkázaný na každého. Nebere v úvahu, že právě ten schopnější má za úkol dát svůj větší talent do služeb ostatním a tNetykavka žlázonosná (Impatiens)ím jim pomáhat ve vývoji. Jsou neustále napjatí a vznětliví. Jejich silný vnitřní neklid je dělá prudké a bouřlivé, může u nich docházet k výbuchu temperamentu, který ale rychle odezní. Prozrazuje je i řeč těla – při své unáhlenosti si roztržitě s něčím pohrávají, často si okusují nehty, nebo mají tik, dívají se na hodinky a pomalu se přesouvají směrem ke dveřím, nenávidí ztrácení času. V nemoci jsou neklidnými a podrážděnými pacienty. Často trpí stresem, poruchami spánku, bolestmi hlavy a žaludku.

Co dodává?

Netýkavka žlázonosná je spojena s duševní kvalitou trpělivosti a dobromyslnosti. Tento květ jednoduše pomáhá lidem znovu získat duševní rovnováhu, aby se životem tak nehnali, aby si dokázali najít čas a normálním tempem vychutnali radosti života. Naučí vás nechat sobě i druhým čas, láskyplně zacházet se sebou samým i jinými, být pomalejší, lépe porozumět příčině vaší netrpělivosti, žít více do hloubky než do šířky a nesnažit se vše za každou cenu stihnout. Všechno má svůj čas. Květ je vhodný vždy, když původcem podrážděnosti a nepokoje je netrpělivost, ale je prospěšný i lidem jiného charakteru, když u nich převládá tento druh myšlení. Pozitivním "výsledkem" netýkavky je člověk, který je rozhodný a spontánní, uvolněný, dobře naladěný i vůči svému okolí, který má porozumění i trpělivost s jinými, kteří jsou pomalejší. Jeho myšlenkové pochody a jednání nejsou tak ukvapené, obtížné problémy řeší diplomaticky a v klidu. Získává vnitřní klid a nezávislost, mírnost, dobromyslnost, soucit a porozumění i s druhými, zdrženlivost, opatrnost, laskavé zacházení s předměty. Lépe hospodaří s časem, který máme k dispozici, má trpělivost se sebou samým,  Netýkavka je pro svůj uklidňující účinek při traumatu způsobeném určitým stupněm mentálního podráždění i součástí záchranného léku.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet