Strategie WHO a Společnost nekonvenční medicíny

Vývoj se nedá mocí zvrátit.

WHO (světová zdravotnická organizace) zveřejnila zprávu, že více než čtvrtina nemocných se léčí na následky svého předchozího léčení. Ročně se v nemocnicích ČR nakazí 200 000 pacientů (zveřejněno Ministerstvem zdravotnictví). Zdravotní stav, fyzická i psychická kondice lidí v ČR se stále zhoršuje.

Homeopatická společnost fungující od r. 1991 byla v r.1996 vyloučena, údajně pro nevědeckost, z České lékařské společnosti. Soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl v r. 2002 že čeští homeopatičtí lékaři jsou v právu, a že se jim má dostat veřejné omluvy. Všechny nekonvenční metody léčby jsou u nás ze strany oficiální medicíny napadány a neuznávány, ať již jde o metody východní medicíny, tisíciletími prověřené, jako je reflexní terapie, akupresura, léčba stravou, léčebné masáže, aplikace bylin, podávání přírodních výživových dopňků, energetické působení, nebo další přírodní metody jemně působící na lidský organismus tak, aby svými vlastními regulačními schopnosmi dosáhl zdraví. I když mnozí lékaři uznávají, že výhodou těcho metod je jejich bezpečnost a mimimum nežádoucích účinků. Zdá se že v medicíně není vše v pořádku…

Vývoj se však mocí nedá zcela zvrátit - budoucnost světové medicíny je v přírodních prostředcích - jak tvrdí úspěšná, raději nejmenovaná, lékařka s třicetiletou praxí. K tomuto světovému trendu přispívá i strategie WHO, která chce pomoci všem zemím a to:

1. podpořit terapeutické použití jak na straně uživatelů tak konzumentů komplementární či alternativní medicíny
2. zajistit dostupnost jak ceny, tak sítě komplementární či alternativní medicíny
3. vytvořit solidní základ pro bezpečnost, účinnost a kvalitu

Již dnes každý, kdo chce o své tělo i duši pečovat, má k tomu mnoho možností a je zřejmé, že v blízké budoucnosti se dostupnost přírodních metod a přípravků i informovanost o jejich existenci ještě podstatně zvýší. Metody alternativní medicíny v České republice neupravuje žádný právní předpis, ačkoliv jsou v Evropské unii běžné a mnohdy jsou dokonce hrazeny ze zdravotního pojištění. To je důvod proč se Čeští lékaři, kteří aplikují alternativní medicínu, chystají se obrátit na evropského komisaře pro zdraví.

Podle Společnosti nekonvenční medicíny má nemocný právo na léčbu vysoce erudovanými odborníky, avšak nyní chybějí pravidla a oficiální vzdělávací systém pro metody jako je akupunktura, homeopatie, elektroakupunktura či homotoxikologie. Chybí tak legislativní rámec. "Český parlament by měl tuto situaci napravit do konce října roku 2005," řekla prezidentka společnosti Věra Dolejšová. České sdružení lékařů využívajících metod nekonveční medicíny vzniklo v roce 2001 a sdružuje 6500 lékařů. Jeho cílem je vytvoření právního zázemí a vyjasnění situace týkající se této problematiky.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autoři článku Ing. Ilona Rozhoňová a ČTK