Cíl homeopatie

Homeopatický lékař odpovídá za pacientovo zdraví jako celek.

Jestliže navštívíte homeopata řekněme s angínou, budete asi překvapeni průběhem vyšetření. Nejdříve se vám podívá do krku a změří teplotu - ale tím možná podobnost s klasickým vyšetření končí. Dál se vás totiž bude vyptávat na to, zda angína začala ráno, odpoledne nebo večer, zda začala na určité straně, zda není ovlivněn váš pocit bolesti teplým nebo studeným nápojem, budou ho zajímat všechny subjektívní pocity, spojené nejen s touto potíží. Bude se snažit zjistit mnoho i o vaší psychice - zda jste společenský nebo samotář, zda jste prchlivý, melancholický, neklidný, zda trpíte nějakými úzkostmi, strachem, obavami.... Bude se snažit každý z údajů rozvést do podrobností a zaznamenat i detaily. Zeptá se, jaké další nemoci jste prodělal v průběhu života od narození, jak probíhaly. V takovémto rozhovoru, který může trvat i hodinu, zjišťuje pokud možno co nejúplnější obraz celé vaší osobnosti.

K čemu tolik námahy kvůli obyčejné angíně? Prostě proto, že homeopaté neznají jednu jedinou angínu a na ni jediný lék. Rozlišují zhruba šedesát druhů angín - a na každou je vhodné použít jiný lék, pro daný konkrétní případ nejbližší a nejúčinnější. Homeopatické lékyPodobně je to i s jinými nemocemi. Homeopaté vycházejí ze skutečnosti, že tak, jako neexistují dva úplně stejní zdraví lidé, neexistují ani dva úplně stejné a úplně stejně prožívané a subjektivně pociťované případy angíny. Cílem homeopatické léčby pak není jen rychlé vyléčení angíny, ale aktivizace vlastního obranného systému, schopného nastolit postupně rovnováhu v celém organizmu a vyléčit všechny ostatní potíže a neduhy, kterými daný pacient trpí. Taková léčba má i významný preventivní efekt a imunizuje člověka proti dalším onemocněním v budoucnosti. Protože si homeopatie klade za cíl léčit nejen jednotlivá lokalizovaná onemocnění, ale celého člověka, bývá označována jako léčba holistická. Je schopna nastolit rovnováhu a zdraví i u lidí chronicky nemocných, jimž nedává klasická léčba naději na úplné uzdravení. Zde je ovšem nutno počítat s delším obdobím léčby, vždy v závislosti na celkovém stavu pacienta. Je zaznamenáno mnoho úspěšně vyléčených případů alergií, artróz, chronických zánětů vnitřních orgánů, ekzémů i některých nádorových onemocnění. A také psychických poruch, od nespavosti či neurózy až po psychózy.

Těchto úspěchů dosahuje homeopatie klasická, jejíž základ je v holistické diagnóze, popisující celého člověka. Ve většině zemí, mezi něž patří např. Anglie, Německo a Itálie, tento klasický přístup převažuje. Existují ovšem případy, kdy časově i odborně náročnější holistická diagnóza není nezbytná. I lék, který není podán zcela přesně, může vyléčit akutní nemoc, aniž by přitom pacientovi škodil. Nevýhodou takovéto "přibližné" léčby je to, že léčí právě jen onu akutní či lehkou chronickou nemoc a nemá schopnost nastolit celkovou rovnováhu v organizmu. Není vhodná v případě vážnějších chronických potíží. Používá se hlavně při domácí samoléčbě a preferují ji i některé zvláštní směry homeopatie, které se z klasického směru vyčlenily, např, u nás v poslední době dosti aktivní škola institutu Boiron z Francie. Po úspěšně absolvované holistické /často je též používán výraz "konstituční" / léčbě uvádějí často i pacienti dlouhodobě nemocní pocit "dosud nepoznaného zdraví", vykazují vysokou odolnost proti dalším nemocem, zvýšenou výkonnost a schopnost snadněji se vypořádávat s běžnými životními problémy.

Homeopatie zcela akceptuje i kategorii lidí, někdy poněkud posměšně nazývanou hypochondři. Jestliže si pacient stěžuje na celou řadu lehčích potíží a má pocit špatného zdraví, je to pro homeopata opět signálem nedostatečné harmonie, která může být homeopaticky znovu obnovena. Homeopaté také zdůrazňují aktivní podíl pacienta na léčbě. Zdravý způsob života a vhodná strava mohou homeopatickou léčbu urychlit a učinit efektivnější. Někdy však je nezdravý zpúsob života paradoxně produktem určitého patologického sklonu osobnosti - a pak naopak pomáhá homeopatická léčba tomu, aby se pacient odloučil od nezdravých návyků, např. nemírného užívání alkoholu. Holistická homeopatie, právě proto, že léčí člověka jako celek, nezná rozdělení medicíny na obory, třeba kožní, neurologii, internu... Homeopatický lékař odpovídá za pacientovo zdraví jako celek. Takže je možno navštívit homeopata prakticky s jakoukoliv potíží v jakémkoliv věku. Pro homeopatii je ideální systém soukromých lékařských /případně léčitelských/ praxí a starobylá a u nás se nyní obnovující funkce rodinného lékaře, který dokonale zná svůj okruh pacientů. Privatizace a demokratizace našeho zdravotnictví dává tedy homeopatii nové perspektivy.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Mgr. Jiří Čehovský, http://www.homeopatie.cz