Cesty ke sjednocení s Bohem.

Hinduismem objevená metoda, jak probudit možnosti dřímající v člověku se nazývá „jóga“.

JÓGA

Hinduismem objevená metoda, jak probudit možnosti dřímající v člověku se nazývá „jóga“. Jejím cílem je sjednocení s Bohem. K tomuto cíli vedou čtyři cesty, protože lidé mají k tomuto cíli různá východiska, která v podstatě odpovídají čtyřem lidským typům:

Obraz jogina se sedmi čakrami

Všechny čtyři jógy se navzájem nevylučují. Nejsou jenom vyhraněné lidské typy a různé životní situace vyžadují uplatnění různých prostředků. Většina lidí shledá, že jim vyhovuje jedna z možných cest. Hinduismus však vybízí k tomu, aby každý vyzkoušel všechny čtyři a kombinoval je nejúčinnějším způsobem.

FÁZE ŽIVOTA

Učení o rozdílnosti lidských povah a následné mnohosti cest se dotýká i jiné oblasti. Nejenže se liší navzájem jednotlivci, ale každý jedinec prochází různými fázemi života a každá z nich vyžaduje vlastní program:

1. fáze - fáze žáka, začíná po zasvěcovacím obřadu ve věku 8 -12 let a trvá 12 let. Žák obvykle žije v domě svého učitele a za poskytované učení mu slouží.

2. fáze - fáze hospodáře počíná vstupem do manželství, zájmy se rozdělují mezi rodinu, povolání a obec. Nastává čas uspokojování prvních tří lidských přání:


Je dobré tato tři přání naplnit, ale neměli bychom jejich uspokojování prodlužovat jakmile začne náš zájem o ně opadávat. Činnost příhodná v určité době se stává směšnou pokud na ní člověk trvá zarputile dál. Přesto tyto lidi nemůžeme odsuzovat, protože se jim nejeví žádná jiná slibná alternativa. Proto vznášejí otázku, zda má stáří nějaký smysl. Na tuto otázku se musíme nejprve zeptat:

Protože Indie bere lidskou duchovnost vážně, těší se na druhou polovinu života jako na pravý čas pro dospělou výchovu člověka.

3. fáze -
odchod na odpočinek. Člověk odchází do ústraní a nastává čas k tomu, aby došel k filozofickému náhledu a podle něj proměnil způsob svého života.

4. fáze - zřeknutí. Pokračuje hledání započaté ve třetí fázi, ale získává nový rys - člověk je obrácen dovnitř natolik, že není důležité místo kde člověk pobývá. Dospěl k osvobození od omezeností a je schopen rozlišit své pravé já od konečného já.

Příště něco o kastovním systému.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková