Co hinduismus nabízí?

Hinduisté se domnívají, že lidé si přejí čtyři základní věci.

Co tedy Indie prostřednictvím svého hlavního náboženství, hinduismu, nabízí k tomu, aby lidé učinili svůj život dokonalejším, plnějším, univerzálnějším a opravdově lidským?

Hinduisté se domnívají, že lidé si přejí čtyři základní věci:

Tyto dva cíle tvořítzv. „stezku touhy“, protože určují běh života. Neměli bychom se od nich odvracet, dokud nás neopustí samy. Ani velikost bohatství, ani výše postavení nemohou zakrýt nepatrnost jejich vlastníka - omezeného lidského „já“. Světský úspěch je pomíjivý i v tom, co skýtá. Jak se říká „to si člověk stejně do hrobu nevezme“ a tímto zjištěním jeho lesk hodně bledne.

Jaké cíle by nás tedy mohly uspokojit více?

Podle hinduistů jsou dva a tvoří tzv.“stezku odříkání“. Hinduismus na ni vytyčil dva milníky:

Cílem života je uniknout pokud možno vlastním nedokonalostem, které podle hinduistů může člověk přesáhnout. Je možné jeŠiva - kosmický tanečník shrnout do tří typů odpovídajícím základním lidským přáním, tzn. to, co omezuje radost, poznání a bytí:

Hinduismem objevená metoda, jak probudit možnosti dřímající v člověku se nazývá „jóga“. Jejím cílem je sjednocení s Bohem. K tomuto cíli vedou čtyři cesty, protože lidé mají k tomuto cíli různá východiska, která v podstatě odpovídají čtyřem lidským typům.

O nich si povíme příště.

Zpracovala ng. Tatiana Flanderková