Vznik školy Shiatsu-Do Rojin-Liang.

SHIATSU-DO ROJIN-LIJANG začalo vznikat v roce 1980 formou nadšených stláčení akupresurních bodů a to po trénincích Judo a sebeobrany.

SHIATSU-DO ROJIN-LIJANG JIHLAVA začalo vznikat v roce 1980 formou nadšených stláčení akupresurních bodů a to po trénincích Judo a sebeobrany. V roce 1981 jsme v zahraniční literatuře objevili první knížečku o Shiatsu v ruštině. Akupresurní body se ztotožňovaly s body meridiánů či s tzv. body mimodráhovými (dnes už vím, že to jsou takzvané 69-kové projevy horních do dolních končetin a obráceně - někde nazývané Zen Shiatsu). V roce 1982 se mně a manželce podařilo, po třech letech snažení, prorazit „zaneprázdněnost“ tehdejšího oddílu Judo Modety Jihlava a přes různá zdravotnická školení první pomoci 4. a 3. třídy , se dostat přijímacími zkouškami na FTVS a také na třítýdenní kurz s refundací (tj. náhradou platu a bezplatného ubytování včetně stravy) pro sportovní maséry v Dobřichovicích u Prahy. Tehdy nás, s několika dalšími instruktory, zasvěcovali i Hary Martinek a paní Ludmila Mojžíšová, která již tehdy chystala svou knihu „o neplodkách“ a něco o ženských prsech. Na svých hodinách nám Ludmilka ukazovala její pojetí reponace pánve, žeber a cocyxu (konci křížové kosti). Bylo to podnětné a o to víc jsme se snažili zpočátku do sportovní masáže vkládat v Jihlavě prvky bodů a průběhy meridiánů - energetických drah.

V roce 1985 některé dohady kolem mé činnosti skončily pracemi v organizacích, ale některé začaly pro organizace i jednotlivce v terapiemé osobě, když jsem použil výjimky zákona 1/58, která povolovala tzv. provozování služeb. Byl to předpis (zákon), který povoloval určité provozování činností samostatně (u mne dřevovýroba) a pod tzv. dohledem (to bylo vyučování sebeobrany a provádění terapií pod dohledem tzv. vyššího odborníka). Nyní přeskočím do roku 1990, kdy k nám zavítala mise z British Scholl of Shiatsu Do. Tehdy jsme absolvovali týdenní studium v Brně a na základě tohoto jsem byl, s dalším kolegou a kolegyní, vybrán na absolvování „londýnského“ studia. Jako pěti či šestiletý „provozovatel“ jsem se tedy vrhnul do víru londýnských kurzů. Po navrácení jsem zjistil, že jsem „podnikatel“ ve zvěstování zdraví a určitým způsobem i ve vyrovnání se s bolestí, v bojovém umění, ale i v práci s dřevěnými materiály v rámci užitkového umění.

Tím začala přeměna naší práce ze standardního Shiatsu-Do na Shiatsu-Do rozděleného do několika oddílů a dalších pododdílů:

Pohodové - relaxační:

Propojení zvolených energetických obvodů neinverzními technikami např. z Hara Žaludkem do nohou Slezinou zpět do Hara, z Hara do Plic a Plíci do dlaní a Tlustým Střevem z dlaní do hlavy a z hlavy Žaludkem do Hara zpět. Nebo dle záměru - jiné obvody:

Akutní - dle postižení klienta:

Chronické - dle postižení klienta:

Posilovací - energetické - aktivující:

U posilovacích energetických terapií je velice důležitá instrospekce (vnitřní vidění a cítění) spojená s cíleným výdechem i nádechem.

Bojovnické - dle potřeby a na zvýšení nervové odolnosti.

Vždy po tréninku krátké streče na zklidnění tonusu svalů:

To je vše co z našeho Shiatsu-Do můžeme nabídnout. Každý oddíl zde uvedený může být rozpracovaný jako samostatný celek.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Libor Rožnovják