Co je to focusing?

Praxe focusing vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe.

Existují určitá ohniska na somatické úrovni, vyznačující se konkrétními tělesnými pocity. Těmto somatickým ohniskům významově odpovídají určité jevy na úrovni psychické, které se mohou mimovolně vynořovat ve formě jak představy či obrazu, tak konkrétního pojmu. To je princip focusingu.

Příklady:

Podobně tisnivé pocity zná každý. Jak s nimi nakládáme? Některý muž zajde na pivo. Některá žena vypoví vše kamarádce. Někdo zapomene na problémy při drhnutí podlahy nebo u počítače. Někdo se jde proběhnout někdo si zapne televizi, jiný se podívá do ledničky nebo si vezme prášek. Některé z těchto způsobů jsou zdravé nebo prospěšné, jiné naopak. Společné mají to, že znamenají únik od špatného pocitu. Je to řešení pro danou chvíli často praktické, nicméné je to něco jako záplata. Chceme li trhliny v našem prožívání zacelit, pak je zapotřebí jiný přístup - přiblížit se k tomu pocitu, kontaktovat ho a nechat ho, aby dostal tvar, význam, souvislosti. Právě to je účelem metody zvané focusing. Při focusing vezmeme obtížný pocit, jaký jsme zmínili ve výše uvedených příkladech, do centra pozornosti. Nepřemýšlíme o něm, nýbrž vnímáme, jaký je. Učíme se být s ním v plném, otevřeném, přijímajícím kontaktu, abycham zachytili všechny jedinečné odstíny prožitku. Zároveň čekáme na slovo, obraz či vzpomínku, které by nám k tomuto proitku něco nového řekly. Pak se někdy stane, že se nám dostane nějakého důležitého pojmenování a my v tu chvíli cítíme, že pocit se tím posunul. To, že se nám vyjevila část jeho významu, znamená kvalitativní změnu prožívání.

Co focusing není?


K čemu focusing slouží?

Tomu, kdo se focusing naučil, pomáhá tato metoda především v jeho vnitřním životě. Při focusing se rozpouštěji některé tísnivéFocusing pocity a vyvíjejí se v něco dalšího. Máme-li před sebou důležité rozhodnutí, můžeme se pomocí focusing poradit se svým tělem, co pro nás ta která alternativa řešení znamená. Praxe focusing vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe. Focusing také pomáhá zlepšovat vztahy k blízkým lidem. Zkušenost s focusing se často přenáší zejména do vztahu k vlastním dětem. Rodič si uvědomuje, že nežádouci dětské pocity ještě neznamenají nežádoucí jednání. Lépe dětem pomáhá unést jejich úzkosti, napětí a zklamání. Příslušníci tzv. pomáhajících profesí (sociální pracovníci, zdravotní sestry, lékaři, učitelé, psychologové, vychovatelé apod.) využijí focusing ve své každodenní prácí se svými klienty, pacienty a žáky. Zkušenost s focusing jim umožňuje lépe snášet a více chápat těžké životní situace těch, kterým pomáhají. Navíc se jim focusing nabízí jako možnost, jak pracovat na vlastních rušivých pocitech vůči určitému klientovi, které potkávaji každého pomáhajícího.

Na co je možné focusing využít?

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj www.focusing.cz a www.dreamingwolf.sk