Duchovní příčiny nemocí - sexualita, těhotenství, oběhový systém, pohybový systém

Sexualita je jedna z možných výrazových forem polarity.

Tento i následující články byly součástí závěrečné práce autora příspěvku při studiu na ŠVR. Byly vybrány a zpracovány na základě studia odborných podkladů různých autorů názorově blízkých autorovi příspěvku (jejich seznam je součástí závěrečné práce) a ten si dovoluje touto formou s ními seznámit i širokou veřejnost jako jednu z možností příčin vzniku psychických i somatických potíží člověka z pohledu laika. Je na vás, zda přijmete a budete hledat hlubší poznání, nebo ne a půjdete cestou jinou.

Sexualita a těhotenství

Sexualita je jedna z možných výrazových forem polarity, kdy se tělesně spojujeme se svým protipólem a prožíváme orgasmus jako nový stav vědomí, kdy tento stav pociťujeme jako ideál štěstí. Štěstí je tedy jednota. Bohužel, „materiální“ úroveň „sjednocování protikladů“ nám vydrží pouze omezenou dobu, proto je důležité naučit se je sjednocovat i v našem vědomí, odbourávat myšlení o protikladnosti těla a ducha, jak se často propaguje v různých náboženských skupinách.

Oběhový systém

Pohybové ústrojí

Člověk jako jediný tvor žije trvale ve vzpřímené poloze, což nám umožňuje především páteř. Ta nám dodává oporu a ohebnost, tlumí nárazy a otřesy. Na vnějším postoji člověka vidíme, jestli je rovný, přímý, neohebný nebo se hrbí, neumí stát rovně atd. Protože, podle dříve uvedených faktů, ve vnějšku se zrcadlí náš vnitřek, můžeme podle vnějšího postoje člověka usuzovat i na jeho vnitřní postoj. Bohužel se dá vnějším postojem maskovat skutečný postoj vnitřní (např. vojenským povelem „Pozor!“ můžeme dosáhnout sice vzorného vnějšího postoje, ale nic nevíme o skutečném vnitřním postoji provádějícího, který může být pouze uměle předstíraný a projeví se ve skutečné podobě v neočekávané situaci).

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková