Duchovní příčiny nemocí - smyslové orgány, bolesti hlavy, kůže, ledviny

Smyslové orgány jsou nazývány branou do naší duše, ledviny symbolizují partnerství.

Tento i následující články byly součástí závěrečné práce autora příspěvku při studiu na ŠVR. Byly vybrány a zpracovány na základě studia odborných podkladů různých autorů názorově blízkých autorovi příspěvku (jejich seznam je součástí závěrečné práce)a ten si dovoluje touto formou s ními seznámit i širokou veřejnost jako jednu z možností příčin vzniku psychických i somatických potíží člověka z pohledu laika. Je na vás, zda přijmete a budete hledat hlubší poznání, nebo ne a půjdete cestou jinou.

Smyslové orgány

Smyslové orgány jsou nazývány branou do naší duše a jejich prostřednictvím jsme spojeni s vnějším světem. Víme, že vnější svět jsou zrcadlové obrazy naší duše, a že pohled do našeho vnitra nemusí být vždy radostný. Proto i symptomy smyslových orgánů často prozrazují nejen pocity a nálady člověka, ale i jeho duši.

Oči

jsou zrcadlem nejen naší duše, ale i našeho těla. Proto nám oční poruchy dávají informaci o člověku.

Uši

se vztahují k tématu vpuštění, poslušnosti. Kdo neslyší, nechce poslouchat. Časté záněty středního ucha a bolesti v uších jsou nejčastější právě v období, kdy se děti vedou k tomu, aby poslouchaly. Nedoslýchavost potom svědčí o určité sobeckosti, neochotě naslouchat druhým, neochotě přizpůsobovat se. Náhlá hluchota vyzývá člověka, aby se zaposlouchal do sebe a uposlechl svůj vnitřní hlas.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou známy teprve několik staletí, dříve se údajně nevyskytovaly. Ze statistik vyplývá, že jimi jsou častěji postiženy ženy a příslušníci „vyšších vrstev“. Současný civilizační vzestup vede k přílišnému zdůrazňování myšlení - hlavy resp. mozku a zanedbává druhé naše centrum - srdce. Podle zákona polarity je nutná rovnováha mezi oběma póly. Proto hlava bolí často ctižádostivce, kteří se snaží prosadit svou vůli (jdou hlavou proti zdi) a touhu po moci (stoupne jim sláva do hlavy). Hlava je náš nejcitlivější varovatel. Bolestí nám dává najevo, že uvažujeme nesprávně, sledujeme pochybné cíle atd. Většinou dodatečně zjistíme, že si hlavu lámeme opravdu nedůležitými věcmi a hlava se snaží, abychom upustili od našeho „já chci“, od tvrdohlavosti, zarputilosti.

Kůže

Kůže je největší orgán lidského těla a zároveň je i reflexní plochou všech vnitřních orgánů. Každá jejich porucha se projeví na kůži a opačně, každé podráždění na kůži se odvádí k odpovídajícímu orgánu. Kůže prozradí také psychiku člověka. Proto např. přehnaný make - up na začátku a plastické operace na konci svědčí o předstírání něčeho, co uvnitř vůbec není. Jde o falešnou fasádu, masku.

Ledviny

Ledviny symbolizují v lidském těle partnerství, nejen sexuální, ale i schopnost kontaktu s druhými lidmi. Problémy s ledvinami má vždy ten, kdo má partnerské konflikty. Ve všech aktivitách i třenicích objevujících se v partnerském vztahu totiž zpracováváme svůj vlastní stín formou projekce na partnerovi. Proto se většinou slučují poměrně protikladní lidé. Problémy nastávají tehdy, když dochází k různému využívaní partnerského vztahu v tomto směru. Jeden své projekce zpracovává a bere si je zpátky, kdežto druhý ve svých projekcích uvízne. Potom většinou dochází k rozchodu a „viníkem“ je ten druhý, protože „s ním se nedá žít“, „jeho chování je příšerné“ protože „já se tak nechovám“ atd.

Při všech příležitostech kde se lidé scházejí, aby se spolu dostali do kontaktu, hraje hlavní roli pití, především močopudné (káva, čaj, alkohol). Při něm se stimuluje „kontaktní“ orgán - ledviny a tím také psychická schopnost navázat kontakt. Všichni pijí, aby našli odvahu sblížit se s ostatními. Kdo hodně pije, dává tím najevo svou touhu po kontaktu. Kdo nepije nebo symbolicky usrkává, dává najevo že si chce zachovat odstup.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková