Rožec (Cerato)

Zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci.

Komu je určena?

Lhostejnost, pochyby o sobě, neakceptování vnitřních poznatků, orientace navenek. To jsou hlavní potíže lidí, pro které je tato esence určena. Člověk má nedostatečnou důvěru ve vlastní intuici, ve vlastní úsudek, neustále žádá druhé o radu. Moc mluví a nervuje druhé skákáním do řeči. Přehnaně si cení mínění druhých. Má přemrštěný hlad po informacích. Hromadí vědRožec (Cerato)ění, aniž by ho použil, ale znejistí rozhodnutím druhých. Nechá se proti vlastnímu přesvědčení a ve svůj neprospěch chybně vést a o právě padlém rozhodnutí pochybuje již v příštím okamžiku. Hledá jeho potvrzení u autorit. Působí na druhé lehkověrně až přihlouple, dokonce hloupě. Miluje konvence, ptá se, co je momentálně v módě. Má sklon k napodobování druhých lidí. Děti přeškrtávají ve školních testech to správné.


Co dodává?

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj http://blog.lide.cz/bylinkovestranky