Hlodaš (Gorse)

Přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus.

Komu je určena?

Nejistota, dokonalé zoufalství, beznaděj, rezignace, deprese, pocit, že nic už nemá žádný význam. To jsou hlavní potíže lidí,Hlodaš pro které je tato esence určena. Hluboko v nitru stagnuje jejich vypořádání se s vlastním osudem. Člověk se neodvažuje doufat ve změnu své situace. Je deprimovaný, rezignovaný a vnitřně unavený. Už nemá sílu pokusit se ještě jednou o rozběh. V nitru se vzdal a čeká, že přijde něco z venku. Nechá se příbuznými proti svému přesvědčení přemluvit k dalším terapiím a potom je i při nejmenší recidivě zklamaný. Často měl jako dítě těžkou chronickou nemoc nebo vyrůstal ve společnosti chronicky nemocných lidí.

Co dodává?

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj http://blog.lide.cz/bylinkovestranky