Tvary lidské tváře

"Původně člověk neměl žádnou podobu, bral na sebe tvar přírody". Gui Guc

Důležitý rys čínského výkladu z tváře spočívá ve vztahu mezi zvířaty a lidskými tvory. Vzhledem k tomu, že zvířata a lidé byli stvoření stejnou "Cestou", je přirozené, že budou mít něco společného, pokud se navzájem podobají. A tak si někteří přisvojí podobu:

Pro výklad toho, co odhaluje lidská tvář, je důležitý především tvar obličeje, barva pleti a způsob utváření a uspořádání kostí:

Měsíční obličejMěsíční

mají lidé s velkou, kulatou hlavou. Od středního věku je čeká harmonické rodinné štěstí, které vytvářejí děti a rozvětvený příbuzenský klan. Protějškem bystrého rozumu je u nich nechuť k tělesnému pohybu. Jejich vlídnost a obratnost, ve styku s oststními lidmi, z nich činí rozené diplomaty. Nesnášejí jednotvárnost. Od přírody jsou vyloženě skeptičtí. "Nehroutí" se včak pod tíhou problémů. V zaměstnání jsou považováni za mazané obchodníky. Ženy s měsíčním obličejem v práci ne zcela využívají svých schopností, nesetkáváme se proto s nimi ve vedoucích funkcích. Občasným milostným dobrodružstvím se úplně nevyhýbají. Dětem, k rodičům s měsíčním obličejem, můžeme jen gratulovat.

Kovový obličejKovový

je nejčastěji zastoupen krátkým obličejem s plnými tvářemi a širokou bradou. Takový člověk je poněkud labilní a často mívá problémy se žaludkem. Tito lidé bývají vysokého vzrůstu, extrémně zaměřeni na sebe a nejsou flexibilní. Jedná se o nejběžnější typ obličeje vůbec. Lidé s kovovým obličejem jsou velmi inteligentní, umí investovat bez rizika, naslouchají svému instinktu, mají sklon k politice a právu. Jsou velmi podnikaví. Neúmyslně mohou podnítit konflikt mezi kolegy či druhé urazit. Milují překvapení, je pro ně přirozené, že vedle manželského partnera mají ještě milenecký vztah.

Jadenitový a dřevěný obličejJadenitový a dřevěný

působí dlouhým a štíhlým dojmem, v lícní partiii je výrazně zaoblen, celkový obrys tváře má obdélníkový tvar. Nositelé tohoto tvaru obličeje mívají za sebou těžké mládí, jsou tvrdší než vypadají, mají nesmírnou vůli a výbornou paměť. jejich zájem o okultní vědy je spíše vědeckého druhu. S pěkným vzhledem bývá spojován chlad, za který skrývají velkou přecitlivělost. Většina z nich bez přehnaného úsilí žije v materiálním dostatku, mají však laskavé srdce. Často se dávají na cestu služby. V milostných vztazích kladou na své partnery stejně vysoké požadavky jako na sebe.

Obličej ve tvaru vědraVe tvaru vědra

tzv. vodní obličej je charkteristický zaoblenou tváří, širokým čelem a výraznou oční partií, která prozrazuje velkou energii těchto lidí. Jsou velice solidní a vzdělaní, mají respekt. Jsou to lidé přizpůsobiví, jako voda. Trpívají však obdobími deprese a zasmušilosti, ze kterých se nenechají "vytáhnout". Mívají plno přátel, ale díky své vrtkavé povaze si často připadají sami. Tito lidé jsou zcela nevhodní pro rutinní práce. Lidé s tváří vědra mají mnoho bouřlivých afér, těžko rozlišují skutečné city od vzplanutí.

Obličej ohňový vejcovitýVejcovitý

má široké čelo, vysoké lícní kosti a úzké špičaté partie brady. Tito lidé okouzlují vysokým intelektem a flexibilitou. Mají teatrální sklony, hůře rozlišují mezi pravdou a zdáním, nechávají se oslnit zevnějškem. Jsou to tzv. "horké" hlavy, kterým jevlastní odvaha, urputnost, vznětlivost, někdy i krutost, což z nich činí dobrodruhy či dobré vojáky. Jsou nedůvěřiví vůči všemu, což vede k jejich izolaci. Životního vrcholu většinou dosahují ve středním věku, stáří pro ně může být osamělé a nepohodlné. Mají problémy navazovat hlubší vztahy.

Obličej sluneční, neboli královskýSluneční-královský

charakterizuje hranatá struktura a výrazné partie čela a čelisti. Takovýto obličej je považován za estetický ideál. Nositelé tohoto typu, tváře díky své spontánnosti a schopnosti nadchnout druhé, mají téměř magickou přitažlivost. Skutečné přátelství však pro ně zůstává nesplněným snem. Tito lidé bývají samolibí a jsou nadšenci jakýchkoli spolků. V životě se jim daří, v práci jsou úspěšní, ale sobečtí. Těžko dokážou být věrní.

Obličej asymetrickýAsymetrický

je typický pro většinu lidí, kteří díky němu vyzařují jistou přitažlivost. Umí využívat druhé, avšak neumějí odpouštět. Mají smysl pro vše nové, dosud neobjevené. Jistá míra stresu jim nevadí. Bývají však nezodpovědní a s odzbrojujícím šarmem se ze všeho vyvléknou. Mají vyhraněný citový život, dokáží být velmi ohleduplní, něžní a snášenliví. Pro manželství se však nehodí.

Zpracovala Ing. Tatiana Falnderková podle časopisu Phoenix