Mozek vede naši ruku

V písmu jsou jak znaky podléhající momentální náladě, tak i znaky neměnné. Mnoho lidí se mylně domnívá, že když změní sklon písma a upraví styl rukopisu tím, že píší skriptem, versálkami, nedá se pak vyčíst jejich pravá povaha. Bylo však prokázáno, že se nepodaří změnit víc než dva znaky z desítek znaků, které zkoumá grafologie. Příčina je ve funkci mozku, v propojení jeho buněk. Podle toho, jak máme buňky "pospojované", tedy jací jsme, máme i různé písmo. Rukopis nám věrně promítá obraz našich vlastností. Každé písmo je originál a lze ho přirovnat k otisku prstů. Lze z něho vypozorovat i různá onemocnění, fyzické bolesti, např. s páteří a pohybovým ústrojím, onemocnění hlavy, nádorová onemocnění, nemoci pohlavních orgánů atd. a to dříve, než se projeví na fyzické úrovni. Podpůrnou metodou, kterou lze působit na mozková propojení a umožnit mozkovým buňkám správné propojení, je grafoterapie.

Je to metoda, jak pomocí psacích cvičení a změn v písmu zostřit svoji individualitu a snížit její zranitelnost. Grafoterapie nás učí, že pokud změníme výraz našeho písma, změní se také něco v nás. Francouzská škola například tvrdí, že pokud málo ambiciózní člověk začne psát trvale příčku nad písmenem "t" dost vysoko, změní se jeho postoj a začne být více ctižádostivý. Existuje mnoho návodů, jak pomocí grafoterapie napravit některé nežádoucí vlastnosti, musí být ale dodržen určitý postup. Jedna z mých učitelek, americká grafoložka a grafoterapeutka, paní Mary Dawn Gladson, tvrdí: "Každé umístění a pohyb našeho pera je výsledkem pohybu uvnitř nás". Když se naše vlastnosti mění, okamžitě jsou postižitelné v našem rukopise. Vnější akce je vždy předcházena akci vnitřní. Platí to ale i obráceně. Zvyk v našem chování vznikne tím, že vědomě opakujeme změněný vnější projev v písmu, tím nezbytně opakujeme odpovídající vnitřní akci a něco se v našem nitru mění.

Příklad:

Grafoterapie

Grafoterapie systematicky pracuje nejdříve s tréninkem tvarů písmen určených k vytvoření vnitřní rovnováhy. Uvádí do harmonie struktury odpovídající konkrétnímu každodennímu světskému působení, pak teprve se zabývá harmonizací v abstraktní oblasti, která nám pomáhá stanovovat si hlavní cíle a uvědomit si všechny své možnosti. To dává člověku sílu. Postupně se pak můžeme učit organizačním schopnostem, které podporujeme až po získání jasných abstraktních a materiálních obrazů. V neposlední době je potřeba trénovat i rysy - jako je velkomyslnost, upřímnost, odstranění sebeklamu a úzkosti, zvýšení logiky a nezávislého myšlení. Speciálními cvičeními lze dosáhnout i zvýšení energie k dosažení cíle a větší sebedůvěry, dokonce existují i grafoterapeutické cviky na to, abychom nedávali svolení, když k tomu nemáme dobrý důvod. To je užitečné pro lidi, kteří nedokážou říkat ne. Další zajímavé možnosti nabízí grafoterapie při posilování zdrojů manuální zručnosti nebo i uměleckého nadání.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Z. Tušková v časopise Regena, úvod zpracován dle odborných podkladů