Co je buddhismus?

Buddha vyhlásil základní principy, které se staly známé pod označením Čtyři ušlechtilé pravdy.

Buddhismus vzešel z hinduismu, který se utvářel dlouhým duchovním růstem. Buddhovo náboženství se objevilo náhle, bylo reakcí na zkaženost hinduismu a oddělilo se od něho. V každém náboženství se pravidelně objevují prvky uvedené níže, které snad souvisí s lidskou podstatou, jsou v zásadě příznivé, ale někdy také mohou působení náboženství pokazit. K tomu právě došlo v hinduismu v době Buddhově.

Původní buddhismus bylo náboženství téměř zcela zbavené těchto složek. Byl založený na zkušenosti, byl vědecký, pragmatický, terapeutický, psychologický, rovnostářský a byl orientován na jednotlivce. Po Buddhově smrti tyto složky však buddhismus rovněž zaplavily.

Základní principy Buddhy

Ve svém prvním kázání Buddha vyhlásil základní principy, které se staly známé pod označením Čtyři ušlechtilé pravdy:

Výsledkem Buddhova rozčarování z nicotnosti požitků tohoto světa a zasvěcení života duchovním cílům nebyla pouze nová filozofie života. Bylo to znovuzrození, proměna ve zcela jiný druh bytosti, která zakouší svět naprosto novým způsobem. Cosi se přihodilo Buddhovi pod stromem Bo a cosi se přihodilo každému buddhistovi, který vytrval na osmidílné cestě až do posledního kroku. Zbavíme - li se tří jedů „sebeklamu, žádostivosti a nepřátelství“, uvidíme, že věci byly jiné, než jsme se domnívali. Pokud toto nepochopíme, nejsme schopni pochopit ani sílu buddhismu v lidských dějinách.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková