Životně důležitá místa těla a příčiny nemocí

Zdraví i nemoc jsou přímo závislé na potravě.

Tělesné kanály

Podle ájurvédy se lidské tělo skládá z rozsáhlého systému nejrůznějších kanálů (srótasů). Ty na jedné straně slouží pro vyživování tkání a orgánů, transportují základní substance, resp. bioenergie od tkáně k další tkáni a na druhé straně přispívají k udržování celého organismu v čistotě - obstarávají odvod zplodin. Nerušený průtok substancí těmito kanály znamená zdraví. Nemoc může nastat v případě čtyř různých typů poruch:

Vitální body

jsou dalším významným aspektem ájurvédské anatomie. Poranění těchto bodů způsobuje trvalé poškození, nebo smrt. Znalost vitálních bodů představovala velmi důležitou součást vzdělání v asijských bojových uměních a v chirurgii, protože jejich pomocí bylo možné nepřítele zneškodnit a naopak obratným hmatem zachránit pacienta resp.jeho orgán. V těchto vitálních bodech se koncentrují životní síly. Masáží vitálních bodů lze posilovat vnitřní orgány a systémy. Teprve sMeridiany buddhismem se tyto znalosti dostaly do Číny a Japonska. Spojení vybraných léčivých olejů, akupresůry, synchronních masáží a dalších aplikací vedlo ke vzniku slavné školy ájurvédské masážní techniky. Na lidském těle se uvádí 107 vitálních bodů, umístěných na horních končetinách (22), dolních končetinách (22, na břiše a hrudním koši (12), na zádech (14), a na hlavě a krku (37). Z toho jich je 41 v cévách, 11 ve svalové tkáni, 27 ve vazech a šlachách a 20 v kloubech. Z uvedených vitálních bodů jich 19 způsobuje okamžitou smrt, 33 způsobuje brzkou smrt, 3 způsobují smrt, pokud je pronikne cizí těleso, 44 způsobuje invaliditu a 8 je velice bolestivých.

K úplnému anatomickému výčtu lidského těla je nutné připomenout samozřejmě kosti (asthi), klouby (sandhi), svaly (péší), šlachy (snáju) a kapiláry (širá). Tyto jednotlivé skupiny jsou rozdělovány na další podskupiny...,ale pro naše informativní seznámení s ájurvédou jsou nepodstatné.

Příčiny nemocí

Zdraví je stav, kdy se všechny fyziologické funkce nacházejí v souladu, kdy se jedinec cítí šťastný a všechny smysly včetně psýchy a duše harmonicky spolupracují. Nemoc se definuje jako kontakt s bolestí, utrpením, psychické nebo fyzické povahy. Pokud dochází k poruchám bioenergií může k nim dojít z několika důvodů:

Narušené bioenergie působí agresivně a tělesné tkáně jsou schopné vytvářet pouze reakci. Pokud jsou narušené bioenergie silnější než odolnost tělesných tkání, choroba se rychle zhoršuje a naopak. Tělesné tkáně trvale degenerují, protože jsou pro udržování důležitých životních funkcí spotřebovávány.Pro jejich tvorbu je důležité trvalé přijímání potravy a trávení. Proto jsou zdraví i nemoc přímo závislé na potravě.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková podle odborných materiálů.