Filozofie ájurvédy

U zdravého člověka jsou bioenergie v rovnováze.

Podle klasické ájurvédské sánkhjové filozofie (teorie evoluce) existuje 25 základních substancí, které jsou rozděleny do skupin:

Tzv. jemnohmotné tělo tvoří:

Další skupiny tvoří:

Aby se tekutiny a živiny dostaly k buňkám, aby byla udržována buněčná struktrura..., aby naše tělo vůbec fungovalo, k tomu je potřebná energie. Podle ájurvédské filozofie je celý vesmír souhrou energií pěti prvků. Složitost zjistit, který prvek je v nerovnováze a v jaké, včetně nespočetných nepřímých příčin nemocí, vedly ájurvédské lékaře k vytvoření jednodušší metody třídění fyziologických funkcí a jejich patologických faktorů, k metodě tří bioenergií, které jsou kombinacemi pěti prvků a tvoří vše kolem nás:

U zdravého člověka, jsou tyto tři bioenergie v rovnováze. Pokud je jejich rovnováha narušena nadbytečnou, nebo naopak nedostatečnou funkcí některé z nich, může vzniknout nemoc. V tomto nerovnovážném stavu se tři bioenergie nazývají dóši.

Zpracovala Ing. Tatiana Flandwerková podle odborných materiálů.