Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

Spontaneita.Učím se žít v souladu se svým pravým Já.

Komu je určena?

Tito lidé mají přehnanou starost o druhé na úkor sebe. Typické je pro ně sebepotlačení, sebemučednictví, strnulost, sebezapření, přísnost, samolibost. Mají velkou snahu o perfektnost, přehnanou disciplínu. Kladou na sebe vysoké nároky, nejsou přizpůsobiví, mají přísné a strnulé názory. Například přísně dodržují dietu, fyzická cvičení, atd. Rádi bývají příkladem pro druhé, ale usilují hlavně o vlastní zdokonalování.Takový člověk podrobuje svůj život přísným teoriím a někdy má přehnaně idealistické představy.Voda z léčivých pramenů (Rock Water) Mnohé si odpírá, potlačuje své potřeby, protože věří, že se to neshoduje s jeho životním principem a při tom ztrácí radost ze života, bojuje se svojí duší. Dělá všechno, aby se dostal do nejvyšší formy a aby se v ní udržel. Klade velký důraz na sebedisciplínu. Vytyčil si nejvyšší měřítka, nereálně náročné cíle a nutí se téměř k sebezapření do života podle nich. Nerozeznává, jakému násilí se denně vystavuje. Chybně chápe spiritualitu, křečovitě se drží uchopeného dílčího aspektu a dělá z něj "svatou krávu". Násilně se snaží o duchovní vyšší vývoj, ale při tom tvrdohlavě trvá na jistém sebepotlačení, vnitřní strnulosti. Věří, že světské choutky duchovnímu vývoji překážejí a chtěl by být svatý již na zemi (asketi, fakirové, duchovní flagelanti). Potlačuje podstatné tělesné a emocionální potřeby. Bývá často striktní vegetarián, makrobiotik atp .Dělá si výčitky, když nemůže dodržet svoji striktní disciplínu. Následuje zklamání, deprese, odsuzování se, nenávist. Ženy mívají často menstruační potíže.

Co dodává?

Toleranci, vnitřní klid, otevřenost. Člověk se stává otevřeným idealistou, nemusí se držet svých teorií a pravidel, když je konfrontován s nějakým novým poznatkem nebo hlubší pravdou. Je flexibilní ve svých postojích a názorech. Nenechá se  druhými ovlivňovat, protože ví, že pravé poznání najde sám v sobě ve správném čase. Objeví intuici a vedení své duše. Získá vnitřní svobodu, radost ze života, vnitřní uvolnění. Umí vysoké ideály převést do praxe a umí žít příkladem pro druhé.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj internet