9436067
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Pacienti a alternativní madicína

Alternativní léčebné postupy jsou u značného množství pacientů velmi oblíbené.

Vztah pacientů k alternativní medicíně

Je zcela evidentní, že různé alternativní léčebné postupy jsou u značného množství pacientů velmi oblíbené. Podíváme - li se na věc pohledem zastánce medicíny klasické, která většinu těchto metod odsuzuje, bude nás zřejmě zajímat, v čem spočívá původ této obliby.
Řada metod alternativní medicíny si získala věhlas celosvětového formátu, který nutně musí mít svůj zdroj. Jedním z možných vysvětlení je reakce obyvatelstva na dynamické změny, zejména v oblasti vědy a techniky. Neustálé zdokonalování těchto oblastí a objevy stále nových moderních přístrojů a postupů způsobuje oddálení běžného člověka nejen od klasické medicíny. S rozvojem civilizace přichází i rozvoj negativních faktorů. Na člověka jsou kladeny stále vyšší požadavky, roste počet psychických onemocnění stresová zátěž, deprese atd. Denně je zahlcován nepřetržitým tokem snadno dostupných informací, které nestačí vstřebávat. Život zejména ve velkých městech klade na jedince značnou zátěž, kterou není snadné zvládat a ony supermoderní stroje a objevy nejsou v tomto ohledu nic platné. Řada lidí proto, a není se co divit, považuje za svého nepřítele celou vědu a moderní styl života a hledá únikovou cestu, která by jim pomohla obnovit vnitřní klid. Prvním krokem je odmítnutí této cesty a následně hledání cesty nové, která může spočívat např. v návratu k přírodě, praktikování meditačních technik, upnutí se na určitou víru, mysticismus apod. V medicíně jde pak o odmítnutí klasických léčebných metod a hledání alternativy, která by byla obyčejnému člověku bližší, dobře dostupná, přátelská, snadno pochopitelná, případně zázračná, magická, zkrátka vycházející z jiného zdroje než obecně uznávaná medicína vědecká se svými nepochopitelnými termíny a neosobností.
A tyto vlastnosti v různých obměnách většina alternativních metod nabízí. Nač podstupovat úmornou peripetii nejrůznějších vyšetření, které si kladou za cíl určit a zpřesnit diagnózu, když stačí si chvíli příjemně popovídat, nechat si prohlédnout duhovku, přiložit dlaň, vytlačit na podložku např. kapku krve (clusterová medicína) a hned je jasné, o jaký zdravotní problém jde a jak ho léčit.

Rizika alternativní medicíny

Na počátku pojednání o rizicích alternativních forem léčby je nutné uvážit ještě jednu možnost, která v předchozím textu záměrně chybí. A to totiž tu možnost, že ne - li všechny, tak že alespoň některé alternativní metody, klasickou medicínou odsuzované, se nemýlí. Nelze se stoprocentní jistotou tvrdit, ani pokud budeme zatvrzelými odpůrci těchto metod, že opravdu nemůže existovat něco jako „kosmická energie Qi, meridiány, životní „síla“, paranormální jevy, otisk informace léčivé látky ve zředěném roztoku, zkrátka cokoliv, co současná věda není schopná změřit, zachytit, určit, prokázat, izolovat a tím potvrdit. Můžeme věřit, že ve zkušených rukách je alternativní metoda léčby přínosná a jejím cílem je vyléčení pacienta za současné minimalizace zdravotních rizik. I v tomto případě by ale bylo nutné varovat. Příklon řady lidí k alternativní medicíně představuje živnou půdu pro celou řadu šarlatánů a podvodníků, kteří si z lidských nemocí budují výnosný obchod a jejich metody mají jediný cíl - vylákat z pacienta co největší obnos peněz a nabídnout mu za něj jen plané sliby o spolehlivém vyléčení zabalené do hezké krabičky. Metoda, která hovoří o tajemných silách a zázračných účincích je chtě nechtě vždy svým způsobem krajně podezřelá (nutno podotknout že i současné poznatky klasické medicíny o procesech v lidském organismu mohou řadě lidí připadat obdobně tajemné a nepochopitelné). Každý člověk by proto měl pečlivě a rozumně uvažovat, než svěří své zdraví do rukou „léčitele“ a pokud je rozhodnut tak učinit, měl by o něm získat dostatek informací z důvěryhodných zdrojů. Míra rizika je totiž nemalá a v okamžiku, kdy dojde ke zjištění, že zvolená alternativní léčba je neúčinná, může být už pozdě. I špatně ošetřená akupunkturní jehla může způsobit infekci vážnou chorobou. Tím nechceme znevažovat akupunkturu a ty, kteří jí praktikují, ale spíše poukázat na to, že v případě alternativních metod je velmi důležité kde a kdo bude léčbu provádět. Ačkoliv si klasická a alternativní medicína v mnoha ohledech nerozumí, má každý člověk právo zvolit, jakým způsobem bude pečovat o své zdraví. Proto v případě zájmu o léčbu pomocí akupunktury, homeopatie, nebo jiné alternativní metody, je vhodné poradit se s odborným lékařem kam se obrátit a nesbírat „zaručené tipy“, které pronikají na veřejnost z různých, zpravidla nedůvěryhodných zdrojů.

Léčebné úspěchy

Nyní naopak uvažujme, že odmítavý postoj klasické medicíny k metodám medicíny alternativní je oprávněný a neexistují žádné z výše jmenovaných „záhadných sil“. Jak potom klasická medicína vysvětluje údajné úspěchy alternativních metod? Rozuzlení spočívá zejména v psychice pacienta. Klasická medicína uznává, že psychický stav se odráží i na stavu fyzickém a důvěra v danou metodu hraje významnou roli v léčbě onemocnění. V tomto směru můžeme pozorovat kladné reakce při tzv. placebo efektu. Některé úspěchy zdůvodňuje zase předchozí léčbou klasickými metodami, kdy se stav pacienta zlepšuje postupně. Ten pak úspěch přičítá později nastoupené léčbě alternativní. Další případy počítají s podvodným jednáním léčitele, který pacientovi diagnostikuje onemocnění, které ve skutečnosti není přítomno a potom je „úspěšně“ léčí.

Podle názoru klasické medicíny nelze účinnost naprosté většiny alternativních metod vědeckými postupy dokázat. Je na každém jednotlivém člověku, zda se pro některou z těchto metod rozhodne, měl by si přitom ale být vědom rizik, která sebou toto rozhodnutí může přinést.

Zpracoval S.Flanderka,zdroj www.pharmanews.cz
Vytvořeno 9.8.2012 13:33:24 | přečteno 2049x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load