9436210
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Léčitelé ve Švýcarsku

Přírodní léčba znamená chápat člověka jako celek, jako jednotu těla, duše a ducha.

Švýcarský svaz pro přírodní léčitelství (SVNH) byl založen v roce 1983 a od té doby prošel úspěšným velkým rozvojem. V roce 1984 byl přijat kodex chování závazný pro jeho členy:

 1. Zavazuji se ve smyslu Hippokratovy přísahy pomáhat každému, kdo hledá pomoc, v rámci svých možností a činit pro jeho blaho vše, co je v mé moci.
 2. Použiji jen léčebné metody, které ovládám a jejichž účinky jsem schopen předvídat a nést za ně odpovědnost.
 3. Uznávám každý druh léčby, který může nemocnému pomoci, aniž by mu způsobil jinou škodu.
 4. Jsem ochoten spolupracovat s každým, kdo usiluje o uzdravení.
 5. Doporučuji každému pacientovi zůstat pod lékařskou kontrolou a uznávám jeho vůli svobodně se rozhodovat o jemu vyhovujícím způsobu léčby.
 6. Zachovám mlčenlivost o všem, co mi pacienti svěří.
 7. Nedbám při své pomoci ani na sociální postavení, ani na platební schopnost pacienta. Odměna za mé snažení se řídí podle vynaloženého času.

V roce 1991 svaz definoval základní teze přírodního léčitele:

 1. Jako "přírodní léčitelé" se označují osoby, které přispívají přirozenými léčebnými postupy nebo podobnou metodou k uzdravování, léčení a údržbě zdraví. Svým vzděláním, chováním a volbou prostředků se liší výrazně od dnešní školní medicíny. Léčitelé mohou být proto považováni za významné doplňující činitele k oficiální medicíně.
 2. Přírodní léčba znamená:
  • chápat člověka ja ko celek, jako jednotu těla, duše a ducha
  • Poznání a zohlednění, že nemoc má duševně-duchovní příčiny
  • Pobídnutí a podporu samoléčebných sil a obranných schopností v souladu s přírodou
  • Zahrnutí duchovních léčebných postupů
 3. Předpoklady pro práci přírodního léčitele:
  • nadání
  • životní zkušenost
  • láska a soucítění
  • hluboké přání a vůle pomáhat lidem
  • přírodní léčitelé jsou si vědomi toho, že úplné vyléčení může vzniknout jen v našem nitru a děje se koneckonců vždy pomocí vyšší moci
 4. Úkol přírodních léčitelů:
  • cílem není potlačovat symptomy nemoci, ale poznat za tím skrývající se příčinu a společně s člověkem hledajícím pomoc ji odstranit. Vytvářejí se tím předpoklady pro to, aby přirozené léčebné síly mohly znovu obnovit zdraví.
  • Přírodní léčitelé se snaží vzbudit a podpořit u pacienta odpovědnost za sebe sama. Upozorňují je na to, že zdravotní prevence není jen zdravá výživa a dostatek pohybu, ale stejnou měrou odpovídající pozitivní myšlení, cítění a jednání.
  • Dbají na to, aby se nemocný nestal na nich ani na použitých prostředcích závislý.
 5. Omezení činnosti léčitele:
  • Přírodní léčitelé nestanovují diagnózu v medicínském smyslu slova s výjimkou těch, kteří mají odpovídající lékařské vzdělání.
  • Nesmí léčit žádné nemoci podléhající ohlašovací povinnosti (když je léčí, tak na vlastní odpovědnost)
  • Nesmí beu zvláštního povolení propíchnout kůži a dávat nitrožilní nebo jiné injekce
  • Nesmí ordinovat nebo předepsat či předat žádné léky podléhající povinnosti vystavení lékařského receptu

Co nabízí SVNH?Švýcarsko - Matterhorn

 • zprostředkovává zadarmo adresy přírodních léčitelů
 • informační služba SVNH poskytuje odpovědi na otázky z mnoha oborů přírodního léčitelství
 • řeší případné spory mezi pacienty a léčiteli
 • zkušební komise potvrzuje u adepta předpoklady pro terapeutickou činnost
 • právní služba zpracovává právní problémy v souvislosti s přírodní léčbou
 • vzdělávací služba zabezpečuje programy od denního semináře až po dlouhodobé vzdělávání jednotlivých profesí
 • zabezpečuje vyjasnění profese, to je pomoc osobám hledajícím uplatnění v některé léčitelské profesi

Od roku 1992 byla zavedena pro praktické členy zkouška osobnosti a od roku 1993 zkouška z přírodního léčitelství podle stanovené metody. Zkouškami přírodních léčitelů sleduje SVNH tři cíle:

 • Cítí se být zodpovědný vůči těm, kteří hledají pomoc u přírodních léčitelů. Chce skýtat záruku, že jeho členové - léčitelé vyhovují těmto požadavkům.
 • Každý léčitel má mít možnost nechat se posoudit podle odpovídajících směrnic a obdržet průkaz léčitele
 • Průkaz dovednosti se považuje za samozřejmost v každé profesi. Zkouškami chce SVNH pozvednou prestiž profese přírodních léčitelů a tím dosáhnout lepšího uznání u úřadů, pojišťoven a veřejnosti

Zkoušky, jimiž procházejí praktikující členové svazu, se skládají ze tří částí:

 1. Zkouška osobnosti se provádí před třemi členy zkušební komise. Vychází se ze zkušeností, které prokázaly, že osobnost terapeuta je stejně důležitá jako odborná dovednost. Převážná část léčitelů, členů svazu, touto zkouškou prošla.
 2. Odborná zkouška probíhá podle stanovené metodiky v průběhu jednoho roku. Sestává zpravidla z teoretické části (anatomie, fyziologie, patologie a další odborné znalosti) a z praktické části (ošetření dvou klientů).
 3. Ověření úspěšnosti léčitele je prováděno na pěti pacientechm kteří vyplní osvědčení ve smyslu svědectví, jež musí mít určitou vypovídající hodnotu.

V roce 2001 zabezpečovalo SVNH zkoušky z 25 oborů, z nichž některé jsou podobné těm, které se vyskytují v ČR. Zkušenosti SVNH upozorňují na to, že do léčitelství je potřebné vnést určitý řád a současně je využít i v našem prostředí v modifikaci na naše podmínky. V každém případě je nutné zvýšit prestiž léčitelství v ČR a prohloubit spolupráci mezi lékaři a léčiteli na společném díle, tj. na uzdravení nemocného člověka a také na předcházení nemocem.

Naše poznámka: Nedovedeme si představit skládání takovýchto zkoušek ani složení zkušební komise u lidí jako byly např. "Semilská bába" Patočková, "Mrtnická bába" Anna Brejchalová nebo její snacha Marie Brejchalová a řada dalších, kteří mají dar léčení "od Boha", často předávaný z generace na generaci a svoji činnost berou jako poslání. Věříme, že se řešení najde ku prospěchu nás všech.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková podle článku Prof. MUDr. Františka Hůzla, DrSc. v časopise Meduňka

Vytvořeno 7.7.2008 14:40:55 | přečteno 3545x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load