9508367
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Přídatné látky v potravě

Přídatné látky, které lze přidávat do potravin, mohou být používány pouze za předpokladu, že v navrhovaných množstvích nepředstavují žádné zdravotní riziko pro spotřebitele a nemohou uvádět spotřebitele v omyl. Sbírka zákonů č.304/2004

Názory na působení látek přidávaných k potravinám jsou rozdílné, stejně jako jsou různorodé i přístupy ke stravování. Přijímat jen plnohodnotné a kvalitní potraviny z biologického zemědělství je v současné době pro většinu lidí velmi těžko proveditelné, protože jsme většinou odkázáni na nákup v běžných obchodech, kde, za současného stavu pěstování a výroby potravin, lze také těžko očekávat 100% zdravé produkty. Stále více lidí si však uvědomuje, že všechny látky, které přijímají s potravou, působí výrazně nejen na jejich zdravotní stav, ale i na to, jak se cítí. Mezi jednotlivými látkami je ale nesmírný rozdíl a to nejen v chemické struktuře, ale i z hlediska jejich zdravotního dopadu. Mnohé látky používané v potravinářství organismus zcela zásadně odmítá. Obecně je proto nutné snažit se vyhýbat všem výrobkům, které přídatné látky obsahují ve vyšším množství a usilovat o to, abychom nakupovali pokud možno co nejkvalitnější a zdravotně nejprospěšnější potraviny. Pro informoci uvádíme přehled přídatných látek s E - údaji:

  • E 100 - E 199: barviva
  • E 200 - E 299: konzervační látky
  • E 300 - E 399: antioxidanty a nutriční doplňky
  • E 400 - E 499: emulgátory a stabilizátory
  • E 500 - E 699: soli a kyseliny
  • E 900 - E 1521: další látky

V následující tabulce jsou uvedena čísla E látek s odpovídajícím identifikačním kódem u nás používaných přídatných látek a vhodnost jejich používání:

Látky působící příznivě

E100,101,140,150a,160a,c,d,e,161b,162,163,170,175,270,290,300,306,307,308,322,
410,440,901,948

Látky ještě přijatelné

E141,172,174,260,296,301,302,304,309,315,316,325,326,327,334,350,351,352,363,
406,460,470b,551,552,553,640,650,902,903,904,920,949,1102,1103

Látky méně vhodné

E150b,c,d,153,160b,f,171,200,202,203,261,263,297,330-332,335,337,353,354,
400,401,402,403,404,407,415,416,417,418,420,421,422,425,445,461,463,464,465,
466,469,470,471,472,473,474,475,481,482,483,491,492,493,494,495,500,501,502,
503,504,508,509,510,511,514,515,516,517,524,525,526,527,528,529,530,554,555,
556,557,558,559,574,575,576,577,578,579,585,912,914,938,939,941,942,953,
956,957,965,966,967,999,1105,1200,1404,1420,1422,1451,1520

Látky působící nepříznivě

E120,161g,173,234,236,251,252,262,280,281,282,283,338,339,340,341,343,355,356,
357,380,385,405,407a, 412,413,414,432,433,434,435,436,442,444,450,451,452,459,
468,476,477,479b,507,513,518,520,521,522,523,535,536,538,541,620,621-635,
900,943,950,951,959,1201,1202,1410,1411,1412,1413,1414,1440,1442,1450,1505,
1518

Látky s výrazně nepříznivým účinkem

E 102,104,110,122,123,124,127-133,142,151,154,155,180,210-224,226,227,228,
230-233,235,242,249,250,284,285,310,311,312,320,321,512,905,927,944,952,954,962,1519

Zpracoval S. Flanderka podle článku Ing. V. Syrového v časopise Meduňka

Vytvořeno 6.5.2012 9:43:38 | přečteno 1547x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load