9361179
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Vegetariánství

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Hledání pravdy

Hodně štěstí všem, kteří se rozhodli jít cestou Dobra a Lásky.

Naše jednání a chování lze řídit dvojím způsobem: citem, srdcem a svědomím anebo žaludkem a pěti smysly. Odpojit svědomí a city je vždy nejjednodušší. Potom se nádherně a bez překážek dá podporovat vlastní sobectví. Je mnoho způsobů jak svědomí a cit vyřadit z provozu, ale žádný způsob není v pořádku.

Mezi nejčastější způsoby patří například autosugesce - přesvědčování sebe sama, že je správné to, co chce moje sobecké ego. Proto vše ostatní budu přijímat jako nepravdu a mám to vyřešeno. Žiji v tom, že vše dělám správně a už mě nezajímá to, že je tím někomu ubližováno. Dalším příkladem je předmět autority - najdu si něco, čeho se budu držet a nebudu pak používat rozum, cit a ani nebudu přemýšlet nad tím, jestli je to vůbec správné. Je skutečně nejjednodušší najít si něco, čemu budu plně důvěřovat bez ohledu na to, jestli to skutečně prokazatelná Pravda a Dobro je nebo ne. Jsou totiž dva různé pohledy na pravdu, mezi kterými je rozdíl. Prvním z nich je prokazatelná, univerzální Pravda, která je vždy stejná, neměnná, konstantní. Můžeme ji objevit právě jen díky zapojení svědomí, citu a rozumu. Pokud to neuděláme, může se nám stát to, že budeme jako pravdu cítit něco, co bude vyhovovat našemu "já", ale bude to daleko od skutečné, univerzální Pravdy. Kterému "já" by nevyhovovalo krásně propečené kuřátko na talíři? Vegeteriánská stravaVždyť tohle "já" dokáže perfektně uspokojit. Ale kterému "já" by vyhovovalo, že bude zítra zabito? To už asi žádnému. Proto je třeba se dívat i na ta "já" těch druhých a nejen na ta svoje. A to je druhý pohled na Pravdu, tzv. cítěnou Pravdu, která je jen naším vlastním názorem, může být jiná od člověka k člověku, variabilní. A jsme u vlastního tématu článku - pohledu na zabíjení zvířat a požívání masa.

Pravda jako taková není jen jedno slovo, které vyjadřuje jednu skutečnost. Pravda je spojena a dá se říct, že že je to totéž jako Bůh, Láska, Dobro...a další kladné - pozitivní skutečnosti. Kdo by chtěl žít v pravdě, musel by mnohé za sebe obětovat a to není lehký úkol. Ve lži je většinou snadnější žít než v pravdě. Když se podíváme na to, kde je pravda v otázce zabíjení zvířat, je výsledek nesporný a jasný. Říká se, že Láska je Bůh a Bůh je Láska. Pod pojmem Láska, si ale rozhodně nepředstavuji zabíjení. Pod pojmem Láska si představím to, že budu milovat všechny živé tvory, kteří mi neškodí a to bez ohledu na to, jestli stojí níže než já. Každý živý tvor ma tato základní práva - právo na život, právo na svobodný pohyb, právo na přirozenou smrt. Kdykoli někdo tato práva porušuje a bere jen proto, že má právo volby, koná neomluvitelné zlo. A tohle je opět ona nezvratná Pravda, která není moje, tvoje, ani jiného člověka. Je to opět ta univerzální Pravda s kterou se může náš postoj a názor buďto shodovat, nebo si s ní může odporovat. Nesouhlasit mohou jen slepí, nevědomí a sobečtí jedinci. I tito jedinci totiž mají stejná práva a také by se jim nelíbilo, kdyby jim je někdo bral. Když ba se jim to nelíbilo, jak to ale pak mohou oni sami dělat jiným, nebo s tím souhlasit? Asi jen proto, že hledí jen na svoje "já", aby bylo spokojeno i za cenu, že uškodí jiným.

Lidé se snaží na vegeteriánství útočit různými způsoby. Je třeba si uvědomit skutečnost, že chceme-li maso, musíme zvíře zabít, ale chceme-li jablko, nemusíme strom kácet. I kdybychom jablko nesnědli, stejně by shnilo, nebo by se stalo potravou hmyzu. Kdyby bylo špatné sníst i jablko, volil bych každopádně menší zlo a to mluví pro rostliny a proti zvířatům. Kdyby však spekulace pokračovaly hlouběji, došlo by na to, že i ve vodě jsou živé organizmy a když vodu vypijeme, tak jsou zničeny. Stejně je to se vzduchem. To by pak musel člověk spáchat sebevraždu, aby žádné, ani ty nejprimitivnější organizmy nehubil. A zabít člověka - druhého nebo sebe? Zde je jasné, že spekulace jsou zbytečné a vedou do slepé uličky. Každý se může začít právě teď zajímat o zdravou a vhodnou výživu. Každý má šanci vidět a dostat se ze spárů nevědomosti a neznalosti. Kdysi jsme se učili ve škole číst. Do té doby jsme to neuměli. Změnili jsme časem neznalost na znalost a díky ní můžeme číst tyto řádky. Díky dalším znalostem v jiných oblastech můžeme také zlepšit vlastní zdraví a ušetřit tak životy nevinných tvorů.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Paya (Liu-Chi-Sung) v časopise Phoenix

Vytvořeno 12.9.2008 14:34:03 | přečteno 1513x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load