9436075
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Zeměžluč (Centaury)

Jsem zodpovědný za vše, co ve svém životě vytvářím.
 

Komu je určena:

Toto je květ, který dodává sílu těm, kteří dokážou těžko trvat na svém. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit až s otrockou úslužností, mají přemrštěnou reakci spíše na přání druhých než na svá vlastní. Okamžitě cítí, co od něj druzí očekávají, a neumí pak nic jiného, než že dělá to, co se od něj očekává. Nechává se chybně vést přáním líbit se ostatním, v extrémním případě až do sebezapření. Víc otrok než vědomí pomocník. Těžko říkají „ne“, poněvadž nechtějí nikoho zklamat, jejich dobromyslnost je často využívána až zneužívána. Využívání ostatními a bez schopnosti uhájit sebe, vede k tendenci ztrácet energii a rychle se unavit. Nechá se lehko přemluvit k něčemu, co vlastně vůbec nechce. Má málo sebevědomí, nechává si nevědomě diktovat od druhých, co má dělat, má strach z autorit. Nevědomě přijímá gesta, formulace a mínění silnějších osobností, má touhu po uznání.. Děti se silně řídí pochvalou neboZeměžluč pokáráním.

Dr. Bach pěkně popsal charakter lidí zeměžluče: „Jsem slabý, ano, jsem slabý, ale proč? Protože jsem se naučil nenávidět sílu, moc a převahu a jak ve své slabosti chybuji, odpusť mi, protože je to jen kvůli mé nenávisti ubližovat druhým. Brzy se naučím, jak dosáhnout toho, abych neublížil a aby ani mně neublížili. Ale v této chvíli raději trpím, než bych měl způsobit třeba jen malou bolest svému bratrovi".

Co dodává?

S touto esencí se naučíte lépe se bránit, respektovat se, nenechat se využívat a vykořisťovat, věřit tomu, že Vás budou mít vaši blízcí rádi i bez stálého prokazování služeb, stát na svém stanovisku, nevzdávat se sama sebe a svých přání, být připraveni ke konfliktům, převzít zodpovědnost za své činy, udělat si „místo“ pro sebe. Člověk ví, kdy má říct ano, ale umí na správném místě říct i ne.Umí se dobře integrovat ve skupinách, ale zachovává při tom vždy svou identitu. Slouží nenuceně a moudře podle vlastních vnitřních cílů. Umí zasvětit život své skutečné úloze. Pozitivní potenciál Centaury se ukazuje v lidech, kteří rádi a nenápadně dělají něco pro druhé, ale bez potlačování svých vlastních potřeb. Mohou vyjadřovat a hájit své vlastní názory a dobře vycházet s ostatními lidmi. Co je však nejdůležitější: poznáním vlastních přání a potřeb mohou s rozhodností a energií následovat vlastní životní cestu, nezávisle na mínění a názorech jiných. Uplatňují se podle svých vnitřních cílů, respektují svoji hodnotu individuality.

Zpracoval S.Flanderka, zdroj internet
Vytvořeno 20.3.2014 16:17:37 | přečteno 1052x | S.Flanderka
 
load