9446857
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Waldorfské školy

Koncepce Waldorfských škol má základ v antroposofii, t.j. v humanitně založené vědě o člověku. Klasické školy trpí tím, že téměř Waldorfská školaneberou ohled na některé oblasti lidského vývoje, soustřeďují se především na paměť a reprodukční myšlení. Učitelé na Waldorfských školách vycházejí z toho, že pedagogika se musí orientovat podle tělesných, ale také duševně - duchovních potřeb a zákonitostí vyrůstajícího člověka, tzn. že specificky chápou vývoj dítěte a člověka vůbec, respektují inividualitu dítěte. Waldorfské školy si představují učitele jako umělce v oblasti výchovy, který svým jednáním a postojem odpovídá dětské individualitě. Musí mít nejen dostatečnou inteligenci, ale také umělecké předpoklady, řemeslnou zručnost a smysl pro práci s dětmi a schopnost kontaktu s nimi. Učitel se tak stává do značné míry architektem učebního plánu.
Vzdělávací nabídka Waldorfských škol nabízí širokou paletu předmětů od klasických, přes pohybové, umělecké, praktické rukodělné a v každém z nich se pracuje se všemi duševními silami dítěte. Učební látka a její osvojení není smyslem a cílem vyučování, ale prostředkem k rozvoji duševních, tělesných a duchovních schopností dítěte s podporou jeho iniciativy, schopností, vcítění se, spravedlnosti, tolerance atd. Soutěživé metody se využívají ve smyslu soutěživosti sám se sebou, překonávání sebe sama. Důležitá je při tom těsná spolupráce rodičů s učiteli a se školou.

"Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si to". čínské přísloví

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

Prvňáčci

20.8.2014 20:27:33 | přečteno 1408x | S.Flanderka | Celý článek
 

Specifika waldorfského vyučování

26.5.2012 11:51:43 | přečteno 2665x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 

Základní škola, učitel

"Opravdová autorita je jev, kterého nelze docílit žádnými vnějšími prostředky, nebo ho jimi udržet.

11.8.2008 9:29:28 | přečteno 2807x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 

Společenství a prostředí waldorfských škol

Žáci se podílejí na rozhodování o životě třídy.

8.3.2008 12:06:57 | přečteno 3230x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 

Waldorfské mateřské školy

Dítě se neučí z ponaučení, ale z napodobování.

8.3.2008 12:06:50 | přečteno 3939x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 

Výchova k harmonii

Ve škole nejde o to dostat veškeré vzdělání, ale připravit se tak, abychom je získali ze života. Rudolf Steiner

8.3.2008 12:06:41 | přečteno 2847x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 

Rudolf Steiner a anthroposofie

Anthroposofie je hledáním rovnováhy mezi krajnostmi.

8.3.2008 12:06:27 | přečteno 3339x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 

Vznik a specifika Waldorfské pedagogiky

Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera.

8.3.2008 12:06:19 | přečteno 3252x | Ing. Tatiana Flanderková | Celý článek
 
Vytvořeno 8.3.2008 12:06:09 | přečteno 2588x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load