9403012
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Témata Školy vědomého rodičovství

Škola vědomého rodičovství sdružuje studium několika příbuzných oborů, které mají společný cíl - přípravu lektorů a vedoucích pracovníků center vědomého rodičovství.

Škola vědomého rodičovství sdružuje studium několika příbuzných oborů, které mají společný cíl - přípravu lektorů a vedoucích pracovníků center vědomého rodičovství. Studium probíhá ve třech semestrech, které dohromady obsahují 16 studijních témat. Každé z nich je zakončeno zkouškou. Závěr celého studia tvoří diplomová práce a její následná obhajoba. Aplikace studovaných oborů je možná od těhotenství přes malé děti až do dospělosti. Přispívají k upevnění psychické i fyzické pohody v těhotenství, při porodu i po něm. Zaměřují se na práci s jednotlivci i celými rodinami a zvláštní pozornost je věnována i handicapovaným dětem.

Témata ŠVR:

 1. Témata Reflexní terapie, Aromaterapie, Cranio-sacrální terapie, Partnerské masáže a Fyzioterapie a masáže dětí a kojenců se zabývají dotekovými technikami a jejich vlivy na lidský organizmus. Jsou rozčleněny podle použitých technik.
 2. Témata Preprenatál, Aktivity během těhotenství a porodu, Prenatál a porod, Hrové terapie a pobyty pro rodiny s dětmi se zabývají psychologickou, fyzickou i tématickou přípravou rodiny na početí, porod a rodičovství a na aktivní prožívání celého tohoto času. Téma Život v rodině s postiženým dítětem a neverbální komunikace konkretizuje tuto oblast pro rodiny s dětmi s handicapem.
 3. Témata Anatomie a fyziologie, Patologie a duchovní příčiny nemocí a Láska, energie a sexualita se specializují na znalosti lidského těla, duševní pohodu a jejich provázanost. Hlavní důraz je kladem na rovnováhu mezi fyzickou a duševní pohodou.
 4. Téma Vliv prostředí se zabývá vlivy působící na lidský organizmus a zaměřuje se na harmonizaci prostředí, ve kterém žijeme.

Témata studia:

 1. Preprenatál - jak je důležité nalézt místo v srdci pro své dítě ještě dříve, než se rozhodneme jej počít.
 2. Prenatál a porod - anatomie a fyziologie porodu a reálné možnosti přirozených porodů v našich porodnicích ( porody do vody, porody doma, průvodce k porodu, aromaterapie, muzikoterapie, břišní tance aj.).
 3. Regrese do vlastního porodu - sebezkušenostní trénink, význam přijetí dítěte rodiči, sourozenci, prarodiči a kontakt mezi nimi.
 4. Aktivity během těhotenství a porodu - břišní tance, muzikoterapie, gravidjóga, výživa - teorie i praxe.
 5. Anatomie a fyziologie propojená s etikoterapií
 6. Patologie a duchovní příčiny nemocí
 7. Aromaterapie - léčba i relaxace pro celou rodinu, výuka prožitkem.
 8. Fyzioterapie a masáže dětí a kojenců - relaxace i léčba laskavým dotekem.
 9. Partnerské masáže - senzuální kontakt mezi partnery jako základ komunikace, porozumění a lásky. Technika úlevové masáže v těhotenství a při porodu.
 10. Láska, energie a sexualita - význam doteků, komunikace a intimních prožitků pro harmonický rozvoj těla, duše i ducha rodičů a dětí.
 11. Hrové terapie a pobyty pro rodiny s dětmi - náměty, prožitky, inspirace, organizační informace jak naplnit volný čas rodin v centrech i doma.
 12. Život v rodině s postiženým dítětem a neverbální komunikace
 13. Cranio-sacrální terapie - velmi jemná technika vhodná pro děti i dospělé k harmonizaci a léčení nervově-hormonálního řízení těla.
 14. Reflexní terapie - pro relaxaci, domácí prevenci i léčbu.
 15. Vliv prostředí - harmonizace bytu a prostředí, ve kterém rodiče a děti žijí.

Nadstavba Školy vědomého rodičovství:

Záměrem nadstavby ŠVR je rozšíření znalostí absolventů. Bude obsahovat zcela nová témata i rozšíření již probraných témat, o která byl největší zájem.

Témata nadstavby:

 1. Trauma - posttraumatické projevy v těle, jejich zpracování a prevence (zaměření především na potraty a násilí ve vztazích).
 2. Láska, energie a sex - členové rodiny a jejich role.
 3. Energie Země - proudění energie Země, jeho principy, zákonitosti, vlivy a měření, elementární energie.
 4. Zdravé bydlení - použití vhodných materiálů, způsoby výstavby nového bydlení i zařizování stávajícího.
 5. Zahrady - vědomé projektování a zakládání zahrad, osazování balkonů, výběr rostlin do interiérů. Tvoření prostoru pro ochranu a užitek celé rodiny.
 6. Výživa - zdravá výživa - teoretická i praktická výuka vyhledávání a zpracovávání potravin s ohledem na možnost ovlivnění našeho zdraví.
 7. Výchova - konkrétní možnosti uspokojování potřeb dětí v jednotlivých stádiích jejich vývoje - prenatál, ranné dětství, předškolní věk.
 8. Psychohygiena - práce s energií prostor - byt, pracovna, očistné afirmace při práci se čtyřmi nižšími těly, jejich výživa a ochrana, práce s čakrami.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Mgr. Jana Hašplová

Vytvořeno 8.3.2008 12:03:38 | přečteno 2219x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load