9536848
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Používání manter

"Hudba je umění obdařené silou proniknout do nedostupných hlubin duše."

Už dávno ve staré Indii vzniklo učení o tom, jaký mají které slabiky, zvuky a tóny vliv na naše vědomí. Dodnes se nám zachovaly mantry zpívané v starodávném jazyku Sanskrt, který je všeobecně považován za matku všech moderních jazyků. Samotné slovo mantra má dva základy, dva kořeny: "man" a "tra". "Man" znamená mysl a znamená také rozjímat, "tra" znamená zachránit před něčím, zachraňovat, šetřit, ale také svoboda. To slovo má několik významů. Tady asi použijeme význam zachrániÓmt před něčím. Takže mantra nás chrání před tímto světem, když ji používáme, ale slovo "mantra" vyjadřuje také něco jako "nástroj k osvobození vědomí". Budhisté hovoří o stavu bez myšlenek a nástrojem k jeho dosažení je meditace. Mantrický zpěv má ten samý efekt, který často přichází velice rychle.

Jakou mantru?

Otázkou je, jak si vybrat mantru. Můžeme používat každou mantru, která se nám líbí, která nás nějakým způsobem oslovuje, můžeme používat každou mantru, kterou nám dá mistr, pokud jsme na vyšší úrovni. Teoreticky může být každá mantra použita pro cokoliv. Ale prakticky mají mantry své konkrétní účinky. Všechny staré mantry byly objeveny mudrci když byli ve stavech hluboké, nebo vysoké meditace. Při tom se jim v mysli prostě mantra vynořila. Proto ke každé konkrétní mantře můžeme přiřadit konkrétního člověka, konkrétního mudrce, který ji první objevil, někoho, komu jsme zavázáni za to, že tu mantru máme a ke kterému bychom měli pociťovat vděk. A když tu mantru objevil, tak možná ji používal pro nějaký zcela konkrétní cíl. K hodně mantrám existuje proto nějaká legenda, příběh. To je zase legenda o mantrách. Obecně se doporučuje se držet své osobní mantry v tajnosti, trochu skryté. To ale není tím, že mantra samotná by byla tajemstvím. Každé duchovní cvičení nebo praktiky, které používáme my osobně, bychom měli brát trochu jako tajemství. Věci jako je jóga, meditace, mantry atd., to všechno jsou velmi intimní osobní věci a ty by neměly pařit k běžné, jak se říká, společenské konverzaci.

Jak mantru používat?

Mantra je vyslovené slovo. A každé vyslovené slovo, když ho budete používat jako mantru, je schopné odvést vás do čistého vědomí. Mezi čistým vědomím a mluveným slovem je mnoho stupňů: Nejdříve je čisté vědomí. Potom další stupněm, je pohyb tohoto čistého vědomí - vlnění. Něco jako vlny na hladině moře. Tomuto vlnění anebo zvlnění čistého vědomí říkáme myšlenka nebo vytváření myšlenky. Pak k tomuto vlnění přiřazujeme nějaký smysl, nějaké slovo. Příklad: Kdybyste teď otevřeli okno, nejdříve byste pocítili chlad. Čili, nejdříve byste pocítili, potom by přišla na řadu myšlenka v mysli: aha, tady je zima, a potom byste ji vyslovili nahlas: je velmi zima. Takto podobně vzniká slovo mantry. Nejdříve je to vlnění, chvění ve vědomí, potom ho pojmenujeme jako myšlenkové slovo, mentální slovo, pak ho vyslovíme. Takže, kdybychom tento postup obrátili, tak pro vyslovená slova můžeme vystopovat cestu zpátky do čistého vědomí - vyslovené slovo, slovo v mysli, mentální, potom pociťování nebo vidění té myšlenky, toho pojmu a potom jako zdroj čisté vědomí. Takže touto cestou nás mantra může dovést až k čistému vědomí v meditaci na čisté vědomí. Problém je v tom, jak v něm zůstat co nejdéle.

Spojení mezi naší myslí a tělem se může harmonizovat a upevňovat přes mnoho různých hudebních žánrů. Léčivé mantry a zpěvy mají starobylý a tajemný původ, ale zanechávají své stopy v historii každé světové kultury. Zpěv má údajně moc přemostit dva světy - svět lidské dočasnosti a svět věčnosti. Je to prý magický klíč se kterým může každý nahlédnout do světa za organickou hmotou a lidským plynutím času. Zpěv koncentruje a uklidňuje mysl. Studie ukazují, že zpěv manter upravuje rytmus dechu, což má z mnohých hledisek pozitivní vliv na zdraví. Koncentrace na dech a různá dechová cvičení samy o sobě uvolňují energii pro očistu a transformaci. Synchronizované dýchání s ostatními ještě znásobuje tento efekt, koordinuje příjem další energie (prány), zesiluje ji a "otevírá srdce". A jak se dá nejsnadněji synchronizovat rytmus lidí ve skupině? Zpěvem! I lidé, kteří vysloveně praktikují meditační techniky, referují o tom, že se zpěvem manter je daleko jednodušší docílit klidu mysli. Ve světě respektovaní "léčitelé zvukem" - muzikoterapeuti tvrdí, že pro úspěch alternativní terapie i pro spirituální zkušenost je důležitá schopnost člověka změnit nebo alespoň jemně modifikovat vnímání času a prostoru. Ve své přirozenosti nás zpěv směřuje k takovéto zkušenosti a dává nám přístup k mimořádným stavům mysli.

Moderní hudebníci, kteří čerpají z tradice kirtanu (zhudebněné mantry) jsou obvykle fascinováni možnostmi a účinkem manter. Velice oblíbenou vlastností manter při živém vystoupení je daleko méně zřetelný rozdíl mezi vystupujícími a publikem. Mnozí hudebníci zakládají své vystoupení právě na sdílení inspirace se všemi přítomnými a na otevřenosti ke všem možným interpretacím, které mohou vzniknout. Nejzkušenější zpěváci manter říkají, že zpěv odstraňuje energetické bloky. Když zpíváte, tak na metafyzické úrovni se otevírá vaše srdce. To je prý důvod, proč všechna světová náboženství naplňují programy svých obřadů zpěvem - když se vám otevírá srdce, cítíte se dobře. Asi vůbec nejsilnější okamžik při skupinovém zpěvu manter přichází, když se zpěv završí a celý prostor v místnosti postupně přechází do ticha. Každý si vychutnává načerpanou energii, každý ještě slyší tu neslyšitelnou ozvěnu. Prostor mezi zvuky je významnější, než by se zdálo. Až přiměřená zkušenost nás vede k jeho docenění. V těchto okamžicích je přístupný přímější kontakt s naším "pravým já". To jsou okamžiky zažívání mystického hlubokého vnoru, intenzivní lásky a vděčnosti. Pro zpěv manter není potřebná žádná zkušenost se zpěvem. V Indii se považuje za nejdůležitější zanícení a schopnost odevzdat se zpěvu. Vše ostatní je vedlejší. Prolínání hlasů má při zpěvu uhlazující efekt a vytrácí se tak význam individuálních talentů a hlasových možností jednotlivců ve skupině. Připojit se zpěvem ke skupině znamená také připojit se na její energii, která může odstranit podvědomé překážky a uvolnit netušený blokovaný hudební potenciál. Zároveň platí, že každý přispívá svojí energií, takže jde o vzájemnou energetickou výměnu, zaměřenou skrze mantry na kultivované zdroje. Jde jen o jediný krůček, aby se z posluchače hudby nabízející uplatnit potenciál stal její participant.

symbol ómPokud porovnáme mantry mající kořeny v Sanskrtu s podobnými zpěvy jiných světových kultur, jistě najdeme rozdíly ve slovech a slabikách, ale najdeme vůbec nějaké rozdíly v jejich účelu, třebaže jsou zahrnuty do tradice zcela odlišných náboženství? Opakují muslimové 99 jmen Alláha za jiným účelem, než židé opakují formulky z Bible? Mají snad gregoriánské zpěvy až tak jiný efekt na naší psychiku než zpěvy tibetských lámů? Lidé vyznávají nejrůznější náboženství, ale účinek zpěvu a to, co nás na zpěvu přitahuje, zůstává na náboženství nezávislé. Spisovatel Jonathan Goldman uvádí ve své knize "Uzdravující zvuky" vzorec: záměr + opakování = léčba. Vibrace zvuku při zpěvu manter působí jako homeopatický lék na skupinu zpívajících i na celý svět. Účinek se šíří v soustředných kruzích od zdroje do prostoru okolo a ovlivňuje každého, kdo je v dosahu. A pak je tady způsob, jakým se mantra zpívá. Například jste možná slyšeli mantru - Óm namah šivája. Stejná mantra se dá zpívat také jinak - Óm šivája namaha. Čili, už tu máme dva způsoby, jak zpívat jednu mantru. Nazýváme to rytmus nebo metrum. Další věc je, který aspekt Nejvyššího Božství je touto mantrou oslovován. Některé mantry mají konkrétní význam, jiné nemají vůbec žádný rozumový význam. Takže, když přistupujete k nějaké mantře, je potřeba mít na paměti všechny tyto věci: mudrce, který ji objevil, legendu nebo příběh, historii mantry, potom rytmus, čili jak ji zpívat a potom Božství, které je touto mantrou oslovováno a jeho symbolický význam. To jsou ale technické stránky věci.

Na mantrických koncertech se obyčejně upozorňuje na to, že pauzy mezi písněmi jsou stejně důležité jako samotné písně. Potlesk zde není vůbec na místě oproti jiným druhům koncertů. Dokonce udržení klidu v sále je známkou toho, jak hluboce je obecenstvo vzájemně sladěno a jak daleko společně mohou dojít. Není nic drahocennějšího, než jednotný a procítěný zpěv návštěvníků následovaný slastným hlubokým tichem. To je neporovnatelně hodnotnější v porovnání s aplausem.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj "www.tathata.cz" a "www.realprofit.sk"


Vytvořeno 24.11.2008 9:49:40 | přečteno 4679x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load