9439848
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Mantry blíže

Hudba uvádějící duše do pohybu může pomáhat léčit tělo, nechat odpočinout mysl, utišit emoce a otevřít srdce. 

Jaký může mít mantra smysl pro současného člověka?

Odpověď jsem si vypůjčil od samotného Henryho Marshalla, kterou uveřejnil v časopise Baraka Vlasta Marek:

"V tomto kontextu je mantra klíčem, jak si odemknout dveře a dostat se ze světa, který tak zaměstnává naši mysl do té míry, že si ani neuvědomujeme, jak ničíme své prostředí, jak způsobujeme politické problémy, v jakém chaosu žijeme. Mantra je klíč, který skutečně otevírá bránu z tohoto chaosu ven a umožňuje vyladit se do klidnějšího, stálejšího stavu, ve kterém je možno naladit se na kontext, který není jen každodenní, pozemský - ale kosmický. Na úroveň, která je plna hojnosti, tvořivosti a skutečné pravdy. Ty nejvznešenější hodnoty, o kterých se v mantrách zpívá, jsou právě takto, zpíváním manter, dosažitelné."

Proto jsem pro ukázku vybral několik manter z jeho druhého alba, které jsou, kromě jejich smyslu a účelu i melodické, takže mě při jejich poslechu často "donutily" si je zpívat a potěšit tak duši, když na mně padal smutek ze ztráty manželky. Vy si samozřejmě můžete sami vybrat z nepřeberného množství manter, které jsou k dispozici, ty, které vám budou vyhovovat.

Dhanjavád Dhanjavád Dhanjavád Ananda ikona souboruMantra1

"Požehnané díky, požehnané díky, požehnané díky. Blaženost. "

Pro radost z vděčnosti, pro odpuštění. V jakémkoliv okamžiku jsme buďto vděční, nebo si na něco stěžujeme! Vděčnost přináší okamžitou pozitivní změnu v chemii těla, kterou začíná proces léčení a odpuštění. Vzhledem k množství bolesti, jaké je na tomto světě, je důležité zaměřit svoji pozornost vědomě na věci, za které můžeme být vděční a uměli odpouštět. Zpívejte tuto mantru s láskou a vděčností v srdci, až tento pocit doroste a přeteče, aby léčil váš žal, aby vám dovolil odpustit a aby vás naplňoval štěstím.

Šakti Šakti Dhanjavád, Šakti Šakti Dhanjavád Ádi Šakti Dhanjavádikona souboruMantra 2

"Bohyně Moci, díky ti, prvotní bohyně moci, požehnané díky."

Chrání a koná zázraky. Posiluje a učí být vděčný ženské energii. Tato mantra oslavuje základní vlastnost Bohyně: Sílu! Božská Síla je zde neustále, po celý náš život. Je přítomná ve všem živém, ale je zvláště důležité ji ctít v ženě, jako projevu ženského božství. Dokáží-li muži ocenit a uctívat ženy a dokáží-li ženy obohatit a respektovat jedna druhou, dokážeme obnovit harmonii lidských vztahů, která je pro příští, lepší společnost, tak důležitá.

Gaté Gaté Paragaté Parasamgaté Bodhi Sváháikona souboruMantra 3

"Tomu, co je za vším, co je mimo,vše a dokonce i zatím, co je vším, Osvícení věnují svůj zpěv."

Pro dosažení osvícení a vnitřní klid a mír, abyste mohli změnit svůj svět. Toto je velmi slavná budhistická mantra a má původ v sanskrtu. Překládá se takto: "Šel, šel až přešel na druhý břeh, až se dostal na druhou stranu. Osvícení budiž sláva." Tato mantra připomíná, že jsme nedílnou součástí řádu nekonečného vesmírného dění, a všechny důkazy této skutečnosti jsou přítomny teď a tady. Vede nás od iluzorního vnímání sebe samých jako oddělených individualit a pomáhá uvědomit si, že jsme dokonalí, propojeni s veškerým životem ve vesmíru. Jejím poselstvím je zvěst, že nekonečnost a dokonalost je teď a tady, všude okolo nás.

Sarasvati, Mahalakšmi, Durga-Devi Namahaikona souboruMantra 4

"Sílo Bohyně tvořivé inspirace, sílo Bohyně vznešeného bohatství a hojnosti, sílo Bohyně nepřemožitelného bezpečí, buďte pozdraveny."

Pro tvořivost, vznešené bohatství a bezpečí. Tato mantra oslavuje Bohyni ve třech aspektech:
  • Sarasvati, zářící bílým světlem odstraňuje hloupost a lenost a dává tvořivost.
  • Mahalakšmí, královna nebe, vyzařující zlaté světlo, odstraňuje chudobu a dává vznešené bohatství.
  • Tříoká Durga-Devi, kolem jejíž strašné podoby se blýská karmínové světlo, odstraňuje nebezpečí a zlo a ochraňuje.
Již desítky tisíc let před nástupem patriarchátu uctívali naši prapředkové tuto Bohyni. Když zpíváte, ze srdce vzývejte jména Bohyně, a vyciťujte její přítomnost jako vír energie v lidské podobě s proměnlivou tváří, zářící inspirující, pomáhající a ochrannou silu. Tato mantra je vhodná jak pro muže, tak pro ženy, aby uctívali a těšili se z aspektů mnohostranného božství.

Om Gam Ganapatajé Namaha, Om Gam Ganapatajé Namaha, Gauri Nandana Gažavadana, Om Gam Ganapatajé Nnamaha, Gauri Nandana Gažavadana, Om Gam Ganapatajé Namaha.ikona souboruMantra 5

"Pozdravy Pánu všech počátků / synu Gauri se sloní hlavou."

Pro nový začátek, překonání překážek a dosažení úspěchu. Tato mantra radostně oslavuje obdivuhodný hinduistický mýtus - Ganéšu, Pána všech počátků, syna Šivy a Gauri, který odstraňuje všechny překážky svou sloní hlavou. Jestli zpíváte plnou mantru, nebo jednoduše OM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA, je to dokonalá cesta jak něco začínat (nový den, cestu, vztah, obřad, atd.) a zaručit si úspěch. Někdy zapomínáme, že život je souvislý proud přechodů, naplněný novými začátky, volbami a příležitostmi. Tato mantra nám pomáhá, abychom na to pamatovali.

Óm Dum Durgaja Namaha, Óm Krím Kálikajai Namaha ikona souboruMantra 6

"Sílo Bohyně, která ochraňuješ před všemi útoky démonů, buď pozdravena / sílo Bohyně, která odstraňuješ starosti, astrální napadení, narušení spánku, buď pozdravena."

Překonání negace, nemoci, a nespavosti. Zavřete oči a zpívejte tuto mantru, zatímco si představujete, jak je jakákoliv nemoc ve vašem těle ničena vítěznými zdravými buňkami a síla této mantry bude zřejmá! Vítězná rezonance této mantry dává mocnou citovou a duchovní podporu imunitnímu systému, očistí mysl od obav a naplní vědomí pocitem nepřemožitelného bezpečí.

Šivam Šantamidjam, Varam Lokapalam, Parabrahma Lingam, Bhaže Pandurrangamikona souboruMantra 7

"Útočiště Míru / Ochránče celého Světa / Symbole Nejvyšší Transcendentální Reality / hledáme útočiště v bílém Božím světle."

Za mír a ochranu celého Světa. Tato mantra je dvojverší z nádherného hymnu o osmi slokách od Šankaračarji, slavného indického zpívajícího světce ze 7 století n. l. Je nazpívána ve stylu spojujícím východní mantru s karibskými rytmy.  Zkuste ji procítit ve svém srdci.

Kodanda Ramapahi Kodanda, Rama Patabhirama Pahi Patabhirama, Hara Hara Ganga, Šiva Šiva Ganga, Šankara Ganga, Džaj Pandurangaikona souboruMantra 8

"Rámo s mohutným lukem Kodangou chraň mě / korunovaný Rámo sedící na trůnu chraň mě / Moc zpustošení, dárce zázraků, posvátná řeko / Zhoubce zla, prameni Gangy / Dárce míru a štěstí / Vítězství bílého Božího světla."

Na ochranu, aby se stal zázrak. Touto mantrou, zpívanou s konejšivou ozvěnou zvuků džungle v pozadí, prosíme o zázrak, ­ aby byly zachráněny deštné pralesy, protože na nich závisí přežití celého života na naší Zemi. Měkké meditativní vibrace nám mohou pomáhat vyvolat představu klidnějšího světa, který se třpytí v transformujícím světle. Světa, ve kterém my, lidé, zázračně zastavíme vzájemné ničení a začneme ctít zbožnou ušlechtilost v ženě i muži.

A co na závěr?

Opět slova H. Marshalla:

"Jak se osud lidstva blíží ke svému naplnění, západní materializmus konečně přijal tyto duchovní melodie. Hudba uvádějící duše do pohybu může pomáhat léčit tělo, nechat odpočinout mysl, utišit emoce a otevřít srdce.Východní mysticismus šel vždy mnohem dále. Učil, že posvátná síla slov představuje otevřenou bránu do jiných úrovní vědomí a poskytuje prám na cestu přes oceán znovuzrození k radosti z osvobození. I když tyto mantry zůstaly věrné svým starobylým východním originálům, byly upravené pro dnešní moderní západní hlasy, hudební nástroje a rytmus. Jedná se o jedinečnou, zjevenou náboženskou hudbu, s charakteristickými transformačními vlastnostmi. Tyto mantry můžete použít ke zmenšení stresu, pro radost i meditaci. Mohou vám pomáhat odpouštět, léčit zmatky, utišit dítě, rozvíjet svoje schopnosti, splnit přání, a mnoho dalšího. Jednoduše zpívejte a bavte se. Jestliže s vámi hudba hýbe, tančete. Konečně objevíte, že vznešené záměry nejvyššího dobra pro všechny jsou vaším průkazem k vlastnímu povznesení."

Zpracoval S. Flanderka, zdroj kniha "Mantry"  H. Marshalla a časopis Baraka


  

Vytvořeno 6.1.2013 9:37:30 | přečteno 4250x | S.Flanderka
 
load