9436124
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Jeden z pohledů na Silvovu metodu

Silvova metoda má pomoci zbavit se našich stresů, zlých návyků, bolestí a udržet si zdraví tím, že nás naučí ovládat své vědomí.

José Silva, objevitel této metody, pochází ze skromných poměrů v texaském městě Laredu. Nedostalo se mu mnoho José Silvavzdělání. V 15 letech absolvoval korespondenční kurs elektroniky a otevřel si dílnu na opravy radiopřijímačů. Během svého působení u signálních jednotek armády se začal (1944) zajímat o lidskou mysl a studoval Freudovy, Jungovy a Adlerovy spisy. Seznámil se s principy elekroencefalografu (EEG, přístroje, který zaznamenává kolísání elektrických proudů, vznikajících při práci mozku) a současně vzrůstal i jeho zájem o parapsychologii. Po návratu domů uplatňoval na svých dětech hypnózu a podařilo se mu zlepšit jejich školní výsledky. Získal si ve městě reputaci a během let 1953 až 1963 prováděl s 39 laredskými dětmi experiment, během něhož je učil mimosmyslovému vnímání (ESP). U své dcery objevil jasnozřivé schopnosti. Roku 1966 se konaly první kurzy oficiální Silvovy metody a od té doby tato technologie expandovala téměř do celého světa. Počet absolventů základních kurzů se odhaduje na miliony.

José Silva vychází z poznatku, že lidský mozek je udržován v bdělém stavu asi 20 elektrickými impulsy za vteřinu (hladina beta). Pokud tyto impulsy ochabují na frekvenci 7 - 14 kmitů za vteřinu (hladina alfa), usínáme. Nižší frekvence mozkových kmitů je pak označována jako hladina theta a delta. Silva v rozhovoru pro časopis Regenerace (9/95, str. 2) uvádí, že jeho metoda je cestou k vědomému „sestoupení do mozkových vln alfa“. V této hladině máme údajně jednak přístup do duchovního světa (svět bez času a prostoru, jejž lze poznávat mimosmyslovým vnímáním), a tím i přístup k mimořádným informacím, jednak v něm můžeme programovat svou vědomou mysl (jež údajně funguje jako počítač s asi dvěma tisíci programy) a řešit tak problémy, jež se nám zdají být ve fyzickém světě neřešitelné. Dále si silvisté od „sestupů do hladiny alfa“ slibují zlepšení zdraví posílením imunitního systému, zvýšení paměťových schopností a mnoho dalšího.

Více než věda je ovšem José Silvovi a jeho následovníkům blízká víra v nekonečné možnosti lidské mysli, v božský potenciál člověka. „Všechno, co existuje, bylo napřed stvořeno ve vnitřní, duchovní dimenzi,“ píše se v silvistické příručce pro základní kurz. V duchovní dimenzi (a myslí se tím v hladině alfa) pak můžeme vytvořit vše, po čem toužíme, neboť mysl je nástroj k vytváření skutečnosti. Musí však být dobře programována pozitivním myšlením a pozitivními afirmacemi, vírou a očekáváním. Příručka to vyjadřuje slovy: „V alfě své výsledky přijměte jako hotové, v betě je očekávejte.“ Špatně programovaná mysl, v níž jsou pocity viny, strach a stres, vytváří např. nemoci. Vše negativní v životě jsme si podle této víry buď způsobili sami svými negativními výroky nebo nám to způsobili jiní lidé. „Narodili jsme se být zdraví,“ vyslechne si účastník základního kurzu Silvovy metody, „být nemocní jsme se naučili.“

Tento základní víkendový kurz je pro účastníky velmi náročný: je nabit novými, překvapivými informacemi, jež nelze v časovém stresu kriticky promyslet, přináší silný kladný emoční zážitek ze společenství, jež je vystaveno působení osvědčených technik skupinové dynamiky, a je zcela přemáhající množstvím svědectví již pokročilých silvistů, kteří celkově po mnoho hodin vyprávějí o prožitých zázracích a dosvědčují tak fungování Silvovy metody. Kromě sestupu do hladiny alfa a relaxačních technik se účastníci v hladině alfa učí patnácti technikám: kontrole spánku, kontrole (včasného) probuzení, kontrole bdění, kontrole snů (jejichž analýza má vyřešit problémy člověka), kontrole bolesti hlavy, technice vnitřní obrazovky (vizualizaci), technice paměťových háčků (pro zlepšení paměti), technice tří prstů (jež mají být „anténkou“, která volá o pomoc ve chvílích nouze, pomoc pak přichází z „vyšší dimenze“), technice zrcadla mysli (vizualizace vyřešeného problému), technice levitace ruky, technice anestezie (do mozku je třeba dát „silnou disketu s pozitivním programem proti bolesti“), technice sklenice vody (dotazování Vyšší Inteligence), kontrole tělesné váhy a návyků, technice smyslového promítání a technice laboratoře (v níž se lidské vědomí může údajně setkávat se svými rádci z vyšší dimenze).

Silvova metoda kontroly mysli je nábožensko-psychoterapeutická technologie, jejímž cílem je všestranné zvýšení kvality života prostřednictvím lepšího využívání vlastní mysli. Ačkoli je tato technologie prezentována jako vědecká a ačkoli volně zachází s pojmy z oboru neurologie a psychologie, její vědecký základ je sporný. Daleko spíše musíme základ této metody hledat v experimentech s mimosmyslovým vnímáním a v novodobé podobě věštby a pověry. Její údajná úspěšnost je pak pravděpodobně dána především sugescí. Pochybnosti nad seriózností Silvovy metody vzbuzují nejen nereálné sliby, nekritická víra ve schopnosti mysli, krytá údajnými „vědeckými“ výzkumy, a nevysvětlené a nevysvětlitelné zdroje informací, pomoci, řešení apod., ale již sama Silvova interpretace toho, co je hladina alfa. Ta - zdá se - souvisí s neurofyziologií pouze velmi volně. Lze pochybovat, zda meditativní tzv. alfa stav, v němž se silvisté nacházejí, skutečně odpovídá vlnám frekvenčního pásma alfa. Silvistická hladina alfa je spíše stav, vzniklý autohypnózou (v kurzech se navozuje stav alfa za pomoci představy barevné škály a za monotónního zvuku metronomu), s jejíž pomocí získává klient vědomí svých mimořádných schopností, a tím i přesvědčení, že uvedená technika funguje.

Toto silné přesvědčení o jedinečném fungování technik může absolventovi kurzu jistě pomoci: zvýší jeho sebevědomí, orientuje ho pozitivně, dá mu naději a snad i novou chuť řešit problémy, které ho dosud přemáhaly (ze zkušenosti je možné říci, že asi nejvíce Silvova metoda pomáhá při odstraňování návyků, např. kouření). Je zřejmé, že naprostá většina absolventů používání technik poměrně brzy postupně opouští s tím, jak se vytrácí nadšení a počáteční přesvědčenost o jejich funkčnosti. Pro některé spíše úzkostné absolventy může být Silvova metoda ovšem i katalyzátorem zhoršení psychického stavu: rozpor mezi vsugerovaným přesvědčením o genialitě těchto metod a zklamáním z praktického denního používání vyvolává pocity viny a beznaděje. Ty se pak v souladu se Silvovou teorií „řeší“ usilovnějším poslechem motivačních kazet, rozhodnějším pozitivním myšlením a vyznáváním, návštěvou dalších motivačních seminářů, výměnou „negativních disket“ v mozkovém „počítači“ za pozitivní apod. Lze však mít vážné obavy, že i toto řešení - jako ostatně účinnost velké většiny technik Silvovy metody - je pouze iluzorní.

Zpracovala Ing. Tatian Flanderková, zdroj:www.sekty.cz

Naše poznámka:
Prosíme uživatele, kteří mají zkušenosti a praxi se SM o poskytnutí názoru na tento článek a o případné zaslání svého článku k této metodě, protože naše znalosti o ní jsou opravdu nedostatečné a kniha "Ovládánie vedomia Silvovou metodou" nám moc nepomohla. Děkujeme Vám za poskytnutí informace především pro ostatní zájemce o SM.

Vytvořeno 5.3.2008 11:43:48 | přečteno 8528x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load