9408040
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Bioenergetické toky.

Dokončení ke článkům "Křižovatky života" a "Lidská hejna".

Při odevzdání se a zbavení poslední vazby na hmotu proběhne v jediném časovém okamžiku všechno o životě jedince najednou. Při tom budou jeho odchylky od řádu žití v hejnu v průběžném čase velmi zřetelné, proto doporučuji každému, aby si pečlivě vybíral na všech křižovatkách cest svého žití. Těžko popsat pohled na veškeré škody a ublížení, které člověk v životě učinil a nebo umožnil svým aktivním či laxním přístupem učinit. A za to bude potrestán. Už i to uvědomění si svého byť nevědomky napáchaného zla je čisté duši strašným trestem.

Poznamenávám, že je nutno si uvědomit, že Bůh chce každou duši, tedy i tu nehodnou, a připravuje jí pro její specifický vývojZrození světla-autor O. Kočár vhodné problémy tak, jak uzná v kombinaci s vývojem ostatních za vhodné. Dává jí odměny a tresty, umožňuje propuknout i zlu, které ostatní členové společnosti nechápou. Pro ně je nehodný člověk komplikací, která jim ale umožňuje tento zdroj a potíže z něj plynoucí nějak překonávat a radovat se z jejich překonání, či poučit se z proher. Například biotronikou, magií či fackami, bojovým uměním, pokorou či sebekázní ap. Pochopit úkol a smysl života škodila je vysokou moudrostí. Nicméně je nutno si uvědomit, že jako škodilové na různých úrovních vůči něčemu jsme občas všichni. Někdo víc a někdo méně, kdo to může posoudit? Náš soud, zákonotvůrci i zákony jsou lidské, vyšetřovatelé i soudci jsou lidé se svými lidskými potřebami, problémy i chybami a tak přes veškerou snahu a upřímné představy jsou i oni někdy škodily. Mají jen vyšší moc nad žitím bližních.

Život je ale o radosti, takže existuje i patologická radost z produkce zla, doprovázená vysáváním bioenergie v důsledku specifické přesily nad obětí. To demokratická oběť těžko pochopí. Ve společnosti je to dosti časté, ale naštěstí jen vzácně systematické. Takový jedinec si potom vybere vhodné povolání, kdy může škodit z titulu funkce. Nebudu jmenovat, abych nedráždil, ale sami znáte určitě množství vhodných příkladů (a kdyby ne, tak v televizi je již více pořadů na toto nevyčerpatelné téma). V organizmu se děje totéž s buňkami napadenými virem, chlamýdií aj., kdy bílá krvinka sežere tuto nešťastnou buňku vlastního těla a na její místo nechá domnožit ty zdravější okolo.

Samovolnou harmonizací bioenergotoků v hejnu se potíže škodilů projevují nejčastěji poruchami při novotvorbě hmoty, kdy na druhé šroubovici DNA množících se buněk dochází snadněji k chybám, jejichž příčina pramení z blokády kationtů v důsledku překyselení a to včetně mírné intoxikace metabolity z přidušení, které játrům neumožňuje dostatečně detoxikovat zplodiny látkové výměny. Napětí v nervovém systému, vyčerpávající mediátory tlumivých neuronů falešnými signály indukovanými turbulencemi bioenergie v míše (i v důsledku blokád páteře), se může projevit celými řadami potíží z nekorektní dodávky nervových impulzů do svaloviny dutých orgánů. Tam vám nakonec bude chybět ta bioenergie, o kterou přijdete v konečném důsledku špatných rozhodnutí na křižovatkách hmotných a duchovních rozcestí.

Avšak již v průběhu života samého mohou mimořádně disponovaní jedinci pod vlivem negativních emocí z pocitu vzniklé křivdy způsobit škodícím lidem značné potíže s oživováním vlastní hmoty. Když pominu facky a bojové umění, tak hlavně bioenergeticky. Umíte si určitě udělat představu, kdy nějaký člověk postižený zlem, jak to on chápe, se po velmi dlouhou dobu soustředí s nenávistí na nositele a zdroj zla. Je nutno si pamatovat, že nenávist plodí zase jen nenávist a perspektiva nenáviděného není záviděníhodná. Rychlejším bioenergetickým řešením se zabývají také adepti magie.

Zajímavá situace nastane, když intenzivní škodil, který měl to štěstí, že nepotkal takového poškozeného, který by mu to „vrátil i s úroky“, žije zdravě, využívá množství ukradené bioenergie a proto mívá poškození svého organizmu menší než ten, kdo na svoji životosprávu nedbá a tak je vlastně sám škodilem vůči svému tělu. Ptáte se, jak takový pohodový škodil, kterému díky nashromáždění množství ukradené bioenergie je dopřán dlouhý a spokojený život, dopadne? Obvykle nedosáhne žádného doteku Pravdy, protože jinak by se utrápil. Anebo byl vyslán Bohem a v Pravdě žije a podle Pravdy škodí. Ale to vy, jako oběti, pochopit nemůžete. Oběť totiž ze svého úhlu pohledu perspektivní mrtvoly nerozlišuje predátora, řezníka nebo hospodáře. Rybička hejnem obětovaná nemůže mít z této své oběti dobrý pocit, jedině když to udělá s vírou v hejno a ne v sebe. Takové typické oběti z lásky k bližnímu činili a činí lidé vždycky; za míru i za války. I matka, která neumí plavat, skočí pro své tonoucí dítě do hluboké vody. Je mnoho dárců krve. Povšimněte si, že jakkoliv se snažím, Pravda není sdělitelná. Tak se zkuste inspirovat a pomeditujte.

Nu a nyní si uvědomte nejbližší křižovatku právě teď před vámi. A ta není jen o vztahu ke zlu či dobru, tocích bioenergií, radosti a žalosti, pravdě a lžích, životě a blízkosti smrti, o tom, co lze udělat pro hejno nebo proti němu dodržením příkazů falešných proroků, zákonů, vZrození klidu-autor O. Kočáršelijakých pravidel či naopak pasivitou. To vše s ohledem na nastavení vlastních tužeb, přání, záměrů, cílů a dodržované životosprávy. A nesmíme zapomenout na aktuální náladu, pocit a vliv neznáma. Je to křižovatka smyslu vašeho života, trestů, odměn, bioenergotoků. Je to křižovatka odporu k nestabilitě, změnám a nejistotě. Křižovatka nechuti, ale i zvědavosti a inspirace. A každá další po doteku Pravdy bude stejná. A kdy to bude? Až to, co jsem napsal, pochopíme. Do té doby to bude jen těžko čitelný, ješitný a nesrozumitelný blábol až sbírka nesmyslů.

Pro váš vnitřní klid doporučuji si tento text přečíst znovu až zítra nebo až dozrajete. Nejpohodlnější by bylo na to zapomenout, když už to má přijít samo… Uvidíte, jak vás hejno s těmito informacemi prolne. Někdo možná pochopil, že už tím, že to mohl dočíst až sem, byl hejnem vybrán k nějakému velmi neobecnému úkolu, o němž všichni zúčastnění nemají ani ponětí. Určitě vás potěší, že hejno ví, proč to dělá, a vy se s tím můžete jen ztotožnit, nebo tento text zatím odložit s dobrým majetnickým pocitem, že jste to odložili vy, vaším pohybem, vaší rukou, vaší vůlí. Ale potom se před Bohem nevymlouvejte, že jsem vám tohle všechno neřekl.

Myslíte, že může existovat hejno hejn?

Tak teď nevím, koho mám podepsat, protože to sice napsala moje ruka, ale já jsem se z toho učil. No, vezmu to na sebe… pro vás.

"Cítíte-li se destabilizováni, resetujte se"

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Břetislav Nový, dědek kořenář, www.dedekkorenar.cz

Obrázky v článku jsou použity se souhlasem autora Ondřeje Kočára, www.ondrejkocar.wz.cz, kontakt: +420 603 481294, kocar.ondrej@centrum.cz

Vytvořeno 8.3.2008 12:28:09 | přečteno 2021x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load