9429758
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Přenos bioenergie.

Dokončení článku "Bioenergetika, biotronika, nabíjení...".

Bioenergie má nadčasové vlastnosti a umí v čase, prostoru a hmotě adresovat i cestovat dle vůle dotyčného, bližních i nebližních přítomných dříve nebo později jindy. S bioenergií můžete také pracovat a nabíjet si třeba vyučujícího examinátora, lavici i prostor na další den. Také operaci, úředníka před jednáním, sebe v budoucí akci a kde co. Nabíjení minulého a již proběhlého, kdy jste si vzali bioenergii na dluh z budoucnosti, probíhá velmi samovolně vzpomínkami, z nichž postupně negativní náboj bioenergodluhu mizí. Když jste to nepřežili, tak tento náboj bývá doplňován jinými lidmi, kterým v konkrétním místě bude unikat bioenergie a budou si správně říkat, že se tu asi něco hrozného stalo a někdo navrhne poslat na neznámou adresu bioenergii modlitbou, meditací a minutou ticha…

Vcelku to vysvětluje i přenos bioenergie tibetských lámů na vnímavé děti, které se potom za vhodných podmínek ztotožňují s jejich inkarnací. A vnímaví lidé dokáží pocítit bioenergii i na předmětech či místech a podle adresného toku bioenergie v časoprostoru mohou získat informace o událostech souvisejícíc s daným předmětem, místem atd. Přenos informace spolu s bioenergií je také normální a běžný fenomén. Využívá to nevědomky každý, ale jen někdo si někdy všimne, že ví a zná věci a děje předem. Prostě jasnovidnost je normální vlastností živého mozku a úzce souvisí s přenosem bioenergie. Jasnovidnost je ale velmi citlivá na rušení každým stresem, který rozptyluje soustředění a pozornost vnímání.

Aby mohl být člověk dostatečně vnímavý, musí pečovat i o co nejmenší bioenergetické dluhy, jinak by strhávaly jeho mysl do nabíjení těžkých a neúspěšných dřívějších událostí, které člověka nutily kdysi za účelem přežití brát bioenergii ze své a případně i cizí budoucnosti. Pro dosažení vysoké vnímavosti je ale nutno pečovat i o co nejmenší bioenergetické přebytky vznikající tvůrčí a emoční činností, které také schopnost soustředění ruší. Tento princip odhalil již Sidhárta a nabízel lidem střední cestu a tu ještě vystředit meditacemi a pasivitou za účelem zástavy energotoků a příchodu blaženosti. Tedy něco, jako u nás v menší míře Míra, který tvrdil, že je dobré všeho s ním. Faktem je, že v podmínkách, ve kterých Sidhárta myslel, mu to myslelo geniálně a fantasticky, protože nabídkou reinkarnací a zachováním zdánlivé kontinuity umožnil lidem nebát se až tak individuální smrti a nežehrat tolik na špatné životní podmínky. Tím nabídnul Indii a okolí velmi životaschopný řád, kterému chtějí věřit i lidé moderního věku. Analýzou lze očekávat příchod nějakého nového řádu a životního systému, který nahradí předchozí víry. On sice už vlastně přichází, ale je příliš duchovní a holou pravdou, než aby byl snadno rozpoznán a pochopen.

V praxi se mi vždycky nejvíce osvědčilo nabíjet své minulé já neadresně a následně se mi nějak udělalo vždy více bioenergie, než když jsem nabíjel sobě neadresně budoucí čas, kdy jsem se cítil spíše vybitý. Je to tím, že jsem spotřeboval bioenergii na výrobu budoucí bioenergie, kterou jsem vzápětí spotřebovával cyklicky na totéž, takže se žádaný přebytek nekonal. Do budoucna je nutno více adresovat a neposílat do zachvilky, kam jinak samovolně nejspíše dojde a hned vzápětí ji v cyklu spotřebujete. Takže se jen vybijete a můžete se jít nabít - proběhnout nebo vyspat, případně vycpat… nebo jít někoho naštvat - ovšem, protože už vám byl sdělen fragment Pravdy, jednalo by se o černou magii a bylo by na místě obávati se v blízké budoucnosti pozdvihnutí k Duchu ztrátou části hmotné vazby (hmotnou potíží) institucí, které říkám Boží soud. Je to taková samovolná harmonizace bioenergotoků odpovídající vývoji člověka od hmoty k duchu. Je zajímavé, že při pocitu vnitřního napětí, například z ublížení, lze o tuto harmonizaci požádat a ona skutečně proběhne ve vás i v onom někom, což se ale nemusíte dozvědět, protože pocit uspokojení z něčí škody je negativní a i tento pocit byste si odtrpěli. Boží soud si vždycky hmotně odtrpíte a trest je nutno s tímto vědomím přijmout, jinak přijde jiný a většinou i silnější. Jak poznáte, že přišel ten správný trest? Je nepřehlédnutelný a vede vás svým překonáním k duchovnu.

Předpokládám, že se zde popsané nebude mnohým zdát korektní vůči jejich životním naukám, dogmatům a pravděpodobně jinak interpretovaným zkušenostem. Doporučuji vzhledem k možné ztrátě životní stability a jistoty, aby dělali dál, že je po jejich a zde popsaného si nevšímali.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Břetislav Nový, www.dedekkorenar.cz

Vytvořeno 8.3.2008 12:36:00 | přečteno 2568x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load