9436033
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Teorie na začátek

Tento a následující články byly součástí závěrečné práce autora příspěvku při studiu na ŠVR. Byly vybrány a zpracovány na základě studia odborných materiálů různých autorů názorově blízkých autorovi příspěvku (jejich seznam je součástí závěrečné práce) a ten si dovoluje touto formou s ními seznámit i širokou veřejnost jako jednu z možností příčin vzniku psychických i somatických potíží člověka z pohledu laika. Je na vás, zda přijmete a budete hledat hlubší poznání, nebo ne a půjdete cestou jinou.

Na začátek alespoň několik teoretických úvah navozujících danou tématiku:

Díky nesmírnému vědeckotechnickému pokroku ve 20.století se život lidí v mnohém změnil. Využíváme všech jeho možností, které nám zpříjemňují a zjednodušují život, počínaje elektřinou, přes rozhlas a televizi, až k letadlům a kosmickým raketám. Jsou však lidé dnes spokojenější, šťastnější a lepší než lidé v minulých dobách? Stejně jako dřív prožívají stejné radosti, bolesti, strach a obavy, nenávist, odcizení a osamocenost a hledají stejné odpovědi na stejné základní otázky jako lidé dřív. I dnes však potřebujeme vědět, jestli se život na naší zemi objevil náhodou nebo ho někdo stvořil, jestli někdo tento složitý svět řídí ke smysluplnému cíli.

V přírodě existují tisíce důkazů, které potvrzují skutečnost, že náš vesmír, náš svět a lidstvo jako takové, stvořila mocná, inteligentní „bytost“, která má úžasný smysl pro krásu, funkčnost a radost. Lidé si proto po celé generace vytvářeli různé „bohy“ podle vlastních představ, s lidskými vlastnostmi, které zbožňovali a uctívali. Dodnes i v našem nitru zůstala „zakódována“ touha něco, nebo někoho zbožňovat, uctívat. Od materiálních potřeb, přes různé ideologie až po touhu po vyšší moci. Lidé tuto vyšší moc - Boha, Vesmír, Kosmickou inteligenci, Jednotu… - hledali zvláště v dobách nemocí, utrpení a beznaděje. V okamžicích, kdy měli zemřít, kdy si uvědomovali pomíjejícnost života a touhu po životě. Významní badatelé přírody, geniální mužové kterým se podařilo poodhrnout roušku tajemství z jejích mnohých záhad, za svým výzkumem „spatřili“ projevy a stopy „Tvůrce“ vesmíru. Za všechny alespoň dva citáty:

„Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu všemohoucí a vševědoucí Bytosti. To je můj poslední a největší poznatek.“ (Isaac Newton)

„….nenajdeme rozpor mezi náboženstvím a přírodními vědami. Naopak, v nejdůležitějších bodech mezi nimi nacházíme soulad……navzájem se doplňují a podmiňují. Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí.“ (Max Planck, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny).

Prenatal

Před vtělením duše do člověka, tzn. před jejím oddělením od vyšší moci a příchodem na zem, slouží děloha jako „přemostění“ mezi touto vyšší mocí a reálným světem a duše jakoby ochutnávala, zda podmínky pro vstup jsou dobré (zjišťuje, jestli ji čeká dostatek lásky, něhy ....). Její snahou je, aby měla stejné podmínky jako dříve, tzn. u vyšší moci. Lidský zárodek tak žije mezi dvěma oblastmi:

  • mezi vyšší mocí dodanou „požehnanou harmonií“, ke které směřuje naše duše
  • mezi „lidským bytím“ na straně druhé, hledajícím cestu k harmonii formou zažívání určitých aspektů, na které jsme vyšší mocí „nastaveni“. Tzn. radosti (blaženost, sladkost), uspokojení (naplnění tím co potřebujeme, nejen materiálně), smyslů (touha po řádu, po smyslu života), propojenosti (kontakt jakéhokoliv druhu). Pokud tyto aspekty v životě člověk dostatečně nezažívá, vznikají v něm negativa, frustrace, zoufalství, marnost, neschopnost kontaktu atd. To jsou duchovní příčiny vedoucí k nemocem těla.

Přijmutí hmotného těla je pravděpodobně součástí plánu vyšší moci (tzv. genetického plánu), který nás postupně vede ke kvalitám tohoto světa, je ve formě genů naprogramován jednak na přežití fyzické osoby jako jedince, jednak na přežití člověka jako druhu, tzn. formou potomků - dětí a má několik částí:

  • Hledání a uspokojování základních potřeb ve vtěleném životě, tzn. musíme být „krmeni“ jak na fyzické úrovni, tak i na úrovni metafyzické
  • Propojování polarit jako ústřední problém našeho bytí
  • Rozvoj vědomí, které existuje po celý život
  • Jedinečnost, tzn. uvědomění si a posílení svého Já

V dalších článcích se budeme zabývat polaritou.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

Vytvořeno 12.3.2008 9:46:46 | přečteno 2518x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load