9446781
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Duchovní příčiny nemocí - trávení

Řekni mi co jíš a já Ti řeknu jaký jsi člověk.

Tento i následující články byly součástí závěrečné práce autora příspěvku při studiu na ŠVR. Byly vybrány a zpracovány na základě studia odborných podkladů různých autorů názorově blízkých autorovi příspěvku (jejich seznam je součástí závěrečné práce)a ten si dovoluje touto formou s ními seznámit i širokou veřejnost jako jednu z možností příčin vzniku psychických i somatických potíží člověka z pohledu laika. Je na vás, zda přijmete a budete hledat hlubší poznání, nebo ne a půjdete cestou jinou.

Trávení

Při trávení probíhá podobný proces jako při dýchání, ale bez pravidelného rytmu a na materiální úrovni. Trávení tedy zahrnuje:

 1. Přijímání vnějšího světa v podobě hmotných vjemů
 2. Rozlišování mezi „stravitelným“ a „nestravitelným“
 3. Asimilaci stravitelných látek
 4. Vylučování nestravitelných látek

Podobnost s těmito aspekty na psychické rovině není náhodná. Ne nadarmo se říká:

„Řekni mi co jíš a já Ti řeknu jaký jsi člověk“.

 • Hlad je symbolem touhy něco mít, určité lačnosti. Hlad po lásce se tak projeví v mlsání sladkostí a obráceně, nedostatek lásky rodiče proto nahrazují dětem sladkostmi.
 • Chutě a výběr stravy nám mohou prozradit zda se jedná o člověka intelektuálního (má rád slaná a vydatná jídla), konzervativního (má rád konzervované potraviny, především uzeniny), smyslného (má rád ostré, kořeněné pokrmy), dietáře (nemá rád nově vjemy, konfrontaci), ustrašeného (strach z jader = strach z problémů, strach z ostrých hran = strach z agrese), makrobiotika (tvrdá strava = vyhledávání problémů) atd.
 • Zuby jsou obrazem naší vitality (což je druhý aspekt agrese), životní síly. Kdo má špatné zuby, má obtíže se vyjadřovat, chybí mu také schopnost do něčeho se pustit, něčím se prokousat, vybít svou agresi. Skřípání zubů je vyjádřením bezmocné agrese. Zubní protéza je předstírání vitality navenek.
 • Polknutí je těžko vratný proces. Proto těžko nebo vůbec nedokážeme polknout např. velká sousta, špatné zprávy, něco těžko stravitelného. Určitou pomocí je zvláčnění těžce polykaného tekutinou. To je vlastně pozadí alkoholiků. Zapíjejí alkoholem něco nestravitelného, něco co nechtějí, nebo nemohou v životě polknout.
 • Nevolnost a zvracení je odmítání něčeho, co nám leží v žaludku „jako kámen“. Není nám dobře, protože nejsme schopni to strávit. Od nevhodné stravy v rovině somatické až po problémy a vjemy, které nechceme přijmout v rovině psychické (to mě znechutilo, dělá se mi špatně…). Lze tak vysvětlit např. i těhotenské souvislosti jako nevědomý odpor vůči nenarozenému dítěti, nebo odmítání mateřství.
 • Žaludek má především přijímací funkci, jinovou, tzn. v psychické rovině má schopnost cítění, pocitů. Vytěsněním cítěníZdravé jídlo ze svého vědomí a jeho poklesem na tělesnou úroveň, do žaludku, dochází k oněm známým „přejídáním z trápení..., něčím se užíráme..., nemohu něco, nebo někoho strávit...“. Má však i druhou funkci, agresivní, jangovou a tou je tvorba a odvádění kyselých žaludečních šťáv. Neprojevení agrese navenek (její spolknutí) resp. přehnaná agresivní reakce se projeví překyselením žaludku a následně může vést až ke vzniku žaludečních vředů. Postižený člověk, kterému chybí schopnost vědomě zacházet se svou agresí a obrací ji dovnitř, tak tráví sám sebe, svou žaludeční stěnu. Člověk, trpící žaludečními chorobami nechce žádný konflikt, výzvu. Chce se vrátit podvědomě do bezkonfliktního dětství, kde je kašovitá výživa, bez tvrdých kousků, bez koření, kávy, alkoholu, které jej dráždí atd. Pro neutralizaci kyselosti žaludku v klasické medicíně se používá antacid, při čemž dochází k silnému říhání. Tím dochází ke snížení tlaku v trávícím traktu, člověk si ulevuje. Jedná se o agresivní projev namířený ven. Žaludek projevuje pravdu.
 • Tenké střevo má vnější podobu s mozkem. Má však i podobnou úlohu a funkci. Odpovídá vědomému, analytickému myšlení. Mozek tráví vjemy na nehmotné úrovni, tenké střevo tráví hmotné vjemy. Lidé trpící potížemi tenkého střeva mají proto většinou sklon přehnaně analyzovat a kritizovat. V pozadí je vždy existenční strach např. ze smrti hladem, pokud nebude potrava dostatečně zhodnocena. Nejčastějším symptomem chybné funkce tenkého střeva je průjem. Ten nám vždy říká, že máme strach a snažíme se něco zadržet. Učí nás, abychom povolili a nechali věcem volný průběh.
 • Tlusté střevo ukončuje vlastní trávení. Nejrozšířenějším problémem v této části těla je zácpa. Psychoanalýza vykládá symboliku stolice jako akt dávání, tlusté střevo jako nevědomí. Zácpa tedy vyjadřuje neochotu něco dávat, a proto souvisí s lakotou. Druhým výkladem zácpy je strach uvolnit, vypustit jak materiální věci, tak i obsahy nevědomí na denní světlo. Získat si od nich odstup. Dalším symptomem je zánětlivé onemocnění tlustého střeva spojené s krvavými, hlenovitými průjmy. Výklad tohoto symptomu je velmi aktuální nejen pro současnou společnost. Jedná se o obětování vlastní osobnosti, svého osobního života za pomíjivé výhody nebo možnosti spoluprožít život někoho druhého. Vést vlastní život znamená vybudovaní si vlastního postavení vůči druhým, což s sebou přináší i určitou osamělost a odpovědnost sám za sebe. Té se lidé s tímto symptomem bojí a ze strachu „potí krev a vodu“ střevem.
 • Slinivka břišní produkuje inzulin, kterého mají diabetici nedostatek a ten vede k cukrovce. Diabetici nejsou schopni zpracovávat cukr z potravy, ten pouze prochází vnitřnostmi a vylučuje se močí. Cukrovka způsobuje proto překyselení celého organizmu a vede až ke kómatu. Diabetik proto touží po sladkém, ale jako náhražku za jiná, nesplněná sladká přání. Jak již bylo řečeno v odstavci Hlad, je sladkost spojená s láskou, tzn., že diabetik touží po lásce, ale nedokáže ji, podobně jako cukr přijmout. Ale také nedokáže pro to něco aktivně udělat. Nemůže získat lásku, protože se nenaučil ji z jakéhokoliv důvodu dávat. Výsledkem je kyselost a kyselost, to je agrese. Protože cukrovka je v našem rodě nemocí velmi rozšířenou, je tento výklad pro mě velmi blízký, protože mě dodatečně vysvětlil řadu realit i postojů jednotlivých rodinných příslušníků.
 • Játra jsou laboratoří člověka. V nich se produkuje a ukládá energie, probíhá zde výměna bílkovin i detoxikace organismu. Játra onemocní, když je něčeho moc: tuku, jídla, alkoholu atd. A všeho moc škodí. Symbolika jater tuto oblast jasně ukazuje. Kdo neumí rozlišit co je jedovaté a co ne, neumí také rozlišovat a vyhodnocovat co je užitečné a co škodlivé. Člověk proto přijímá víc nežli dovoluje jeho „zpracovací“ kapacita. Zároveň to svědčí o jeho nemírnosti, přehnané touze po expanzi a příliš vysokých ideálech. Kdo má nemocná játra, ztrácí energii a životní sílu (potenci, chuť k jídlu, pití) a nemoc jater učí člověka umírněnosti, klidu i odříkání.
 • Žlučník shromažďuje žluč vyprodukovanou játry. Pokud se někde ucpe její tok, dochází k jejímu usazení a tvorbě žlučových kamenů. V symbolice žluč znamená agresi, tzn. že žlučové kameny znamenají zkamenělou agresi. Dle statistik jimi trpí více ženy nežli muži a více vdané nežli svobodné. Souvisí to s tokem energie, kdy vdané ženy přizpůsobují svoji energii (agresi) rodině a jejím problémům a neodvažují se z nich vysvobodit.
 • Mentální anorexie je typicky ženskou chorobou a jedná se o chorobnou touhu po zhubnutí projevovanou nejrůznějšími způsoby. Cílem anorektiček je zbavení se tělesnosti v jakékoliv formě a žití čistého, oduševnělého života. Proto sexuální zdrženlivost a bezpohlavnost, proto se snaží o zachování maximální štíhlosti přehnanou, asketickou formou. Obliny by charakterizovaly ženskost a proti té bojují. V pozadí je totiž strach ze všeho co je živoucí (oblé, ženské, pudové, sexuální, plodné atd.). Smrt v nich nevyvolává hrozbu. Přitom silně touží po přízni, lásce i sexu a všem co potlačují, ale snaží se to vynutit svou nemocí, kterou ovšem sami za nemoc nepovažují. Odmítáním jídla mají totiž v rukou moc nad celou rodinou, kterou takto tyranizují. Askeze má i svůj potlačovaný stín - lačnost.
Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková
Vytvořeno 12.3.2008 9:47:26 | přečteno 14852x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load