9440047
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Duchovní příčiny nemocí - smyslové orgány, bolesti hlavy, kůže, ledviny

Smyslové orgány jsou nazývány branou do naší duše, ledviny symbolizují partnerství.

Tento i následující články byly součástí závěrečné práce autora příspěvku při studiu na ŠVR. Byly vybrány a zpracovány na základě studia odborných podkladů různých autorů názorově blízkých autorovi příspěvku (jejich seznam je součástí závěrečné práce)a ten si dovoluje touto formou s ními seznámit i širokou veřejnost jako jednu z možností příčin vzniku psychických i somatických potíží člověka z pohledu laika. Je na vás, zda přijmete a budete hledat hlubší poznání, nebo ne a půjdete cestou jinou.

Smyslové orgány

Smyslové orgány jsou nazývány branou do naší duše a jejich prostřednictvím jsme spojeni s vnějším světem. Víme, že vnější svět jsou zrcadlové obrazy naší duše, a že pohled do našeho vnitra nemusí být vždy radostný. Proto i symptomy smyslových orgánů často prozrazují nejen pocity a nálady člověka, ale i jeho duši.

Oči

jsou zrcadlem nejen naší duše, ale i našeho těla. Proto nám oční poruchy dávají informaci o člověku.

 • Krátkozrakost naznačuje přílišnou subjektivitu, souvisí s projekcí a dostavuje se především v mladém věku, kdy většinou ještě chybí přehled a rozhled. Člověk má pocit, že se jej týká každé téma,vztahuje všechno na sebe, ale při tom se v tom nechce vidět - „vidí si jen na špičku nosu“. Jak silně se odmítá člověk vidět takový jaký je, lze zjistit např. podle počtu dioptrií.
 • Barvoslepost ukazuje na neschopnost vidět rozmanitost a pestrost života. Jsou jí postižení lidé, kteří vidí svět šedivě a rádi uhlazují rozdíly.
 • Šilhavost opět souvisí s polaritou, protože potřebujeme dva způsoby nazírání, abychom byli schopni vidět a pochopit jednotu a tou je náš pohled. Při tomto symptomu oční osy nejsou rovnoběžné, dochází proto k dvojitému vidění a mozek vyřadí obraz oka, které šilhá. Tzn. že postižení lidé jsou v podstatě „jednoocí“, ztrácejí smysl pro prostorovost, všechno vidí ploše a svět vidí jednostranně.
 • Šedý zákal je zakalení oční čočky a postižený nevidí ostře. Je to ochrana před zraňujícím, ostrým světem a postižený se chce distancovat nejen od něho, ale i od sebe. Může skončit naprostým oslepnutím.
 • Zelený zákal vzniká zvýšeným nitroočním tlakem, pod jehož vlivem odumírají oční nervy a dochází k postupné ztrátě periférního vidění. Postižený pozoruje svět s „klapkami na očích“ , ztrácí tak přehled a vnímá jen nějaký výřez. Za tímto symptomem se skrývá psychický tlak nevyplakaných slz.
 • Slepota svědčí o nejextrémnější formě odmítání vidět. Člověk je připraven o vnější projekční plochu a je nucen zahledět se do sebe.

Uši

se vztahují k tématu vpuštění, poslušnosti. Kdo neslyší, nechce poslouchat. Časté záněty středního ucha a bolesti v uších jsou nejčastější právě v období, kdy se děti vedou k tomu, aby poslouchaly. Nedoslýchavost potom svědčí o určité sobeckosti, neochotě naslouchat druhým, neochotě přizpůsobovat se. Náhlá hluchota vyzývá člověka, aby se zaposlouchal do sebe a uposlechl svůj vnitřní hlas.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou známy teprve několik staletí, dříve se údajně nevyskytovaly. Ze statistik vyplývá, že jimi jsou častěji postiženy ženy a příslušníci „vyšších vrstev“. Současný civilizační vzestup vede k přílišnému zdůrazňování myšlení - hlavy resp. mozku a zanedbává druhé naše centrum - srdce. Podle zákona polarity je nutná rovnováha mezi oběma póly. Proto hlava bolí často ctižádostivce, kteří se snaží prosadit svou vůli (jdou hlavou proti zdi) a touhu po moci (stoupne jim sláva do hlavy). Hlava je náš nejcitlivější varovatel. Bolestí nám dává najevo, že uvažujeme nesprávně, sledujeme pochybné cíle atd. Většinou dodatečně zjistíme, že si hlavu lámeme opravdu nedůležitými věcmi a hlava se snaží, abychom upustili od našeho „já chci“, od tvrdohlavosti, zarputilosti.

 • Migréna jsou v podstatě opakované bolesti hlavy spojené s dalšími tělesnými a psychickými symptomy. Hlavním rozdílem je, že při bolesti hlavy se postižený snaží oddělit hlavu od těla, při migréně je tomu naopak. Přesouvá do hlavy tělo, konkrétně podbříšek. Podbříšek znamená sexualitu, a protože podle zákona polarity co je dole je i nahoře je jasné, že kdo trpí migrénami, má vždy problémy se sexualitou. Záchvat migrény je orgasmus, k němuž dojde v hlavě. Průběh je analogicky stejný. Jde tedy o konflikt mezi pudem a myšlením, mezi „dole“ a „nahoře“. Tento poznatek doplňuje i fakt, že k průvodním jevům migrény patří i poruchy trávení a zácpa. Pacient je dole uzavřený.

Kůže

Kůže je největší orgán lidského těla a zároveň je i reflexní plochou všech vnitřních orgánů. Každá jejich porucha se projeví na kůži a opačně, každé podráždění na kůži se odvádí k odpovídajícímu orgánu. Kůže prozradí také psychiku člověka. Proto např. přehnaný make - up na začátku a plastické operace na konci svědčí o předstírání něčeho, co uvnitř vůbec není. Jde o falešnou fasádu, masku.

 • Kožní vyrážky svědčí o něčem co chce prorazit hranici, co se chce dostat na povrch. V pubertě je to většinou potlačovaná sexualita (projeví se ve formě akné), později to může být např. lupénka (rohovatění kůže), která svědčí o „charakterovém pancíři“. Postižený odmítá cokoliv vpustit a vypustit, skrývá strach ze zranění především citového. Současně se však takto zároveň „chrání“ i před láskou a přízní, kterou potřebuje.
 • Svědění je průvodní jev kožních onemocnění a je pociťováno jako dráždění, což má silný sexuální náboj, tzn. že za svrběním se skrývá silný vnitřní oheň, vášeň, která chce prorazit ven. Něco, co nás „pálí na duši“. Může to však být také ohnivý hněv.

Ledviny

Ledviny symbolizují v lidském těle partnerství, nejen sexuální, ale i schopnost kontaktu s druhými lidmi. Problémy s ledvinami má vždy ten, kdo má partnerské konflikty. Ve všech aktivitách i třenicích objevujících se v partnerském vztahu totiž zpracováváme svůj vlastní stín formou projekce na partnerovi. Proto se většinou slučují poměrně protikladní lidé. Problémy nastávají tehdy, když dochází k různému využívaní partnerského vztahu v tomto směru. Jeden své projekce zpracovává a bere si je zpátky, kdežto druhý ve svých projekcích uvízne. Potom většinou dochází k rozchodu a „viníkem“ je ten druhý, protože „s ním se nedá žít“, „jeho chování je příšerné“ protože „já se tak nechovám“ atd.

Při všech příležitostech kde se lidé scházejí, aby se spolu dostali do kontaktu, hraje hlavní roli pití, především močopudné (káva, čaj, alkohol). Při něm se stimuluje „kontaktní“ orgán - ledviny a tím také psychická schopnost navázat kontakt. Všichni pijí, aby našli odvahu sblížit se s ostatními. Kdo hodně pije, dává tím najevo svou touhu po kontaktu. Kdo nepije nebo symbolicky usrkává, dává najevo že si chce zachovat odstup.

 • Močový měchýř slouží jako sběrná nádrž moči a látek vyloučených ledvinami. Zvyšujícím se množstvím moči se zvyšuje i tlak, který nás nutí si „ulevit“. Tato potřeba velmi často souvisí s určitými situacemi, zejména s těmi, v nichž je člověk pod psychickým tlakem. Ten se přemístí do močového měchýře a je pociťován jako tlak tělesný. Tlak nás tedy vždy vybízí, abychom se uvolnili. Když se to nedaří na psychické úrovni, musíme tak učinit fyzicky, kdy navíc tlak pociťovaný pasivně přeměňujeme v tlak aktivní. Tím si často řešíme obtížné nebo nepříjemné situace. Zánět močového měchýře, provázený pálením při močení a častějším puzením, při kterém však moč ven nevytéká nebo velmi málo, svědčí o neschopnosti vyprázdnit se i přes tlak, tzn. vypustit staré látky, témata.
 • Noční pomočování lze vyjádřit jako symptom používaný ve formě mocenského nástroje. Každý z nás má totiž sklon při nemoci ho takto používat. Naše Já usiluje o dominanci a tím i o stále větší moci. Jak často je slyšet : „ Ale já to tak chci“ svědčící o snaze dominovat. Výrazu „moc“ se však pro své negativní zabarvení nerado přímo používá. Proto se zaobaluje do jiné formy, kterou lze uplatnit a tou je i nemoc. Při ní lze dosáhnout toho, čeho by člověk nikdy nedosáhl. Počínaje náklonnosti a účasti druhých, až po ovládání jejich volného času i jich samotných. Dítěti, které je přes den vystavené silnému tlaku ze strany učitelů nebo rodičů, kdy se nemůže uvolnit a uplatnit své vlastní nároky, vyřeší noční pomočování několik problémů: poskytne mu úlevu, ale současně mu umožňuje předat zpátky tlak, kterému je vystaveno přes den a tím ovládat své rodiče. Noční pomočování lze také označit jako „pláč spodku“. Pláč je pouze jiná forma vybití, odlehčení vnitřního tlaku.
 • Ledvinové kameny jsou dalším problémem souvisejícím s ledvinami, když se vysrážejí látky vyskytující se v nadměrném množství v moči touto formou. Mohou narušit průtok moči a způsobit koliku, což je v podstatě pokus organismu peristaltickými pohyby močovodu vypudit kámen z těla ven. Bolesti, které se při tom dostavují, lze přirovnat k porodním bolestem a pro jejich zmírnění se doporučuje pohyb (skákání), teplo a vydatné pití. Na psychické úrovni lze tento proces přirovnat k nahromadění nedůležitých, přežilých témat, kterých by se měl člověk zbavit, protože překážejí dalšímu vývoji a způsobují „ucpání“. Teplo je výrazem lásky a náklonnosti, uvolnění močových trubic je známka otevření a vývoje, tekutiny všechno opět rozproudí.
 • Umělá ledvina je v podstatě náhradním partnerem pro život. Pokud není žádný partner dost dokonalý a spolehlivý, když má silnou touhu po svobodě a nezávislosti, umělá ledvina tyto požadavky splňuje. Člověk je na ni však zcela závislý.
Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková
Vytvořeno 12.3.2008 9:47:34 | přečteno 36236x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load