9434384
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Historie a jednotlivé typy

EnneagramSlovo Enneagram pochází z řeckého ennea, což znamená devět a grammos, což znamená body, typ, způsob. Symbolem je kruh s vepsanou devíticípou hvězdou, jeho původ je nejasný a odhaduje se asi od 6.st. př. n. l. z doby Pythágora, až po rané křesťanství před 2000 lety. V současné době je enneagram jako nástroj psychologického poznámí a spirituálního růstu ve světě velice rozšířen a jeho systém je označován jako psychologie pro normální lidi s uplatněním v celé řadě oborů (pracovní a obchodní sféra, psychoterapie, vzdělávání a výchova, medicína atd.). Připomíná nám, že příliš žijeme v iluzorním světě díky obranám, které již nepotřebujeme, že zaměňujeme myšlenky a city vztahující se ke skutečnosti za skutečnost samu.

Rozdělení typů

Člověk má tři základní centra vnímání:

  • Srdce - reaguje hlavně na citové podněty, emoce, nálady, smutek, křivdu
  • Hlavu - jako mentální centrum - rozumová složka, myšlení, plánování do budoucnosti spojené s obavou a strachem
  • Břicho - jako centrum spojené především s vnímáním těla (kinestetický aparát - kontakty, pocity v těle i s projevy agrese, pudy, instinty) - reaguje pudově a instinktivně

Všichni používáme všechna tři centra, ale v jednom z nich jsme více "doma". Každý z nás upřednostňuje jedno z těchto tří center, má v něm jakýsi "základní zábor", ze kterého vychází a do kterého se opět vrací, ve kterém nejčastěji přebývá. Základem Enneagramu je kruh s vepsaným rovnostranným trojúhelníkem, na jehož vrcholech jsou body 3, 6 a 9 představující tato centra - Srdce, Hlavu a Břicho. Do kruhu je dále vepsán hexagon se šesti ostatními body, doplňujícími čísla v kruhu po směru hodinových ručiček od 1 do 9. Každý z bodů reprezentuje jeden typ, jednu strategii, jeden ze způsobů emoční a mentální reakce a tomu odpovídající chování. Potom hovoříme o typech srdce 2-3-4, typech hlavy 5-6-7 a o typech břicha 8-9-1. Každá trojice představuje jiný svět.

Jak vzniká typ?

Novorozenec přichází na svět se vzpomínkou na jednotu a lásku, ze které vzešlo a touží ji prožívat i na zemi. Chce milovat a být milováno takové, jaké je. Potřebuje uspokojovat své citové a fyzické potřeby, navazovat vztahy, mít své místo ve společenství lidí, do kterého se narodilo. Touží objevovat a poznávat svět, vše je pro něj nové. Náš svět a naše společnost však ještě není na takové úrovni, aby mu toto vše dokázala poskytnout. A tak je dítě vystaveno mnoha emočním, někdy i fyzickým zraněním, někdy dokonce ještě dříve než se narodí (vývoj emočních struktur mozku je ukončen již v 6. měsíci prenatálního vývoje). Postupně získává a upevňuje si přesvědčení, že vnější svět pro něj není dostatečně bezpečný a je zde nutnost nějak se ochránit, zajistit si přežití. Začíná si budovat jakýsi "domeček", který by ho chránil. K tomu používá jeden z plánů k jeho stavbě, strategii jednoho z 9 typů v enneagramu. Tak si každý začínáme budovat svoji osobnost, svoje ego, domeček, ve kterém lze, podle našeho mylného přesvědčení, bezpečně přežít nástrahy vnějšího světa. S tím se ztotožníme natolik, že zapomeneme na to, s čím jsme přišli na svět. Ale uvnitř nás je naše pravé Já, které nás neopustilo a čeká, kdy si na to vzpomeneme. Návštěvou jednotlivých "domečků" v dalších článcích se pokuste vcítit se do jejich prostředí, nását energii příslušného typu a určitě se budete v některém z nich cítit " jako doma ".

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj časopis Phoenix, článek MUDr.L. Hůrkové

Vytvořeno 18.5.2008 16:56:10 | přečteno 2311x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load