9359966
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Manuál k EFT metodě

Příčinou všech negativních emocí je narušení energetického systému lidského těla.

Narušení toku energie vždy předchází nějaká traumatická událost, ať už fyzická, nebo psychická. Celou situaci lze přiblížit pomocí následujícího schématu:

EFT 1

Vzniklá porucha v tělesném energetickém systému má pak za následek negativní emoce či neadekvátní reakce na běžné podněty (např. nepřiměřený strach z pavouků nebo z výšky apod.). Odstranění potíže, jejíž příčina je v porušeném tělesném energetickém systému není možná pouze na tělesné či psychické úrovni. Mezi psychikou a naším tělem je právě energetický systém a odstraněním jeho poruchy odstraníme skutečnou příčinu potíží, ať už psychických nebo tělesných.

Úplný základní postup metody EFT

Skládá se ze čtyř kroků, z nichž dva jsou identické:

  1. Přípravná fáze, naladění (setup)
  2. Sekvence
  3. Proces GAMUT 9
  4. Sekvence (podruhé)

Celému základnímu postupu vždy předchází ještě „nultý“ krok, a tím jestanovení intenzity problému. Někdy se také používá termín subjektivní jednotka stresu. Popis celého postupu vypadá složitě, ale po jeho praktickém zvládnutí trvá jedno „ťukací“ kolo jenom asi jednu až dvě minuty.

Stanovení subjektivní jednotky stresu (SJS)

Než začnete terapeuticky působit na nějaký problém metodou EFT, stanovte nejprve intenzitu stresu, který pociťujete, když například myslíte na nějaký konkrétní zážitek nebo když cítíte bolest. Snažte se jej ohodnotit na stupnici od 0 do 10. Přitom nula neznamená vůbec žádný stres a deset je ten nejhorší stres nebo maximální bolest, jakou si dokážete představit. Pomoci nám může následující tabulka:

EFT2

Na konci každého kola ohodnoťte svůj problém znovu. Cílem je, aby jeho intenzita postupně klesla na hodnotu jedna nebo nula. Dokud tomu tak není, opakuje se základní postup znovu, případně s určitými obměnami, viz dále.

Přípravná fáze, naladění, polarizace systému (setup)

Ťukejte na karate bod nebo třete citlivý bod (sore spot) a při tom opakujte třikrát „ladící“ větu. Někdy se také používá termínu „orientační fráze“, přípravná fráze“ nebo jen „prohlášení“.

EFT3

„I přesto, že mám << HESLO >> mám se rád a přijímám se takový, jaký jsem.“

Místo slova HESLO vždy dosadíme přesně specifikovaný problém, kterého se chceme zbavit.

Příklady:

„I přesto, že mám ZLOST NA MÉHO OTCE, mám se rád a přijímám se takový, jaký jsem.“
„Třebaže mám STRACH Z HADŮ, hluboce a úplně se akceptuji.“
„Mám se rád a uznávám se, i když mám ZTUHLÝ, ZNEHYBNĚLÝ KRK.“

Všechna tato prohlášení jsou správná, protože:
- potvrzují nějaký problém,
- navzdory tomuto problému vyjadřují sebepřijetí a sebeuznání.

Sekvence (upomínková fáze, proces)

Ťukejte 7 - 10 krát na každý akupresurní bod v následujícím pořadí a při tom opakujte HESLO. (Bod na vrcholu hlavy označený jako 1 se ťuká až úplně nakonec.)


Body na hlavě a na trupu:

1. vnitřní strana obočí (bod 2)
2. vedle oka na spánku (bod 3)
3. pod středem oka (bod 4)
4. pod nosem (bod 5)
5. brada - důlek mezi dolním rtem a bradou (bod 6)
6. pod vnitřním okrajem klíční kosti (bod 7)
7. pod paží (bod 8)

EFT4

Poznámky:

  • bod 7 najdeme tak, že položíme prst na prohlubeň nad hrudní kostí a pak se posuneme asi o 2,5 cm dolů a potom ještě o 2,5 cm ke straně
  • bod 8 je v boční ose těla pod paží ve výši prsní bradavky 
  • bod 9 se běžně nepoužívá

Body na ruce:

1. palec
2. ukazováček
3. prostředníček
4. malíček

EFT5


Poznámky:
- ťukáme na bližší „růžek“ základny nehtového lůžka jednotlivých prstů
- prsteníček se vynechává

Procedura GAMUT (GAMUT 9)

Nepřetržitě ťukejte na bod GAMUT a provádějte následující:

1. zavřete oči
2. otevřete oči
3. pohled šikmo dolů a zpět
4. pohled šikmo dolů na druhou stranu a zpět
5. kruh očima
6. kruh očima na druhou stranu
7. popěvek (na la la la nebo na na na)
8. počítání
9. popěvek (na la la la nebo na na na)

EFT6

Sekvence (podruhé)

Body na hlavě a na trupu:

1. vnitřní strana obočí (bod 2)
2. vedle oka na spánku (bod 3)
3. pod středem oka (bod 4)
4. pod nosem (bod 5)
5. brada - důlek mezi dolním rtem a bradou (bod 6)
6. pod vnitřním okrajem klíční kosti (bod 7)
7. pod paží (bod 8)

Body na ruce:

1. palec
2. ukazováček
3. prostředníček
4. malíček
Pozor, změna oproti prvnímu provedení sekvence:
5. karate bod

Bod na hlavě:

1. temeno (bod 1)

Zkontrolujeme intenzitu stresu nebo bolesti (SJS). Pokud se snížila, pokračujeme dále v základním postupu s upravenou „ladící“ větou:

"I přesto, že mám ještě trochu << HESLO >>, mám se rád a přijímám se takový, jaký jsem.“

Oční korekce (závěrečná technika)

Jakmile klesne intenzita stresu na přijatelnou hodnotu 1 až 2, přistoupíme k závěrečné technice. Posadíme se rovně, pozvedneme oči zespoda nahoru a současně proneseme naposled HESLO, tedy formulaci problému, kterého se
chceme zbavit.

Poznámka:
Je jedno, na které straně těla ťukáme jednotlivé body, jsou rovnocenné. Strany můžeme i střídat nebo ťukat párové body oběma rukama současně.

Přeji Vám hodně štěstí!

Zpracoval S. Flanderka, zdroj www.jiri-kadlec.cz se souhlasem autora

Vytvořeno 9.2.2014 15:10:32 | přečteno 13166x | S.Flanderka
 
load