9522183
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Co je to Čchi-kung?

Konečným cílem je dosažení Taa...

Předmluva k „Pravému rukopisu I-ťin-ťing“ (jedna z forem čchi-kungu), Čchang Jue-feng, dynastie Čching, Šun-č´ 1644nl.:

„…zeptal jsem se, k čemu se používá duchovní síla. Řekl na to: K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž - třetí. Nebát se chladu a zimy - čtvrté. Více mužských vlastností, být chytrý a krásný - páté. Sto vítězství v ložnicových soubojích - šesté. Zvednout perlu z bahnité vody - sedmé. Bránit se útoku bez pocitu strachu - osmé. Po tréninku úspěch nepomine - deváté. To jsou však stále ty vedlejší. Konečným cílem, k jehož dosažení se těchto deset prostředků používá, je dosažení Taa…“

Čchi-kung je praxe, kterou čínský lid používá už tisíce let (první historické záznamy o tom, že lidé používali tanečních pohybů,Čína - dobová malba regulace čchi a dýchání k léčení nemocí, pochází z epochy Yao před čtyřmi tisíci lety) - jak pro zlepšování a udržování zdraví, tak pro získání větší síly v bojovém umění. V čínštině "kung" znamená práci a "čchi" znamená energii, která cirkuluje v těle. "Čchi-kung" tedy znamená rozvinutí cirkulace energie těla. Jednak aby vzrostla a také proto, aby byla lépe ovládána. Proto správnou definicí čchi-kungu je jakékoli cvičení nebo studium, zabývající se čchi, které zabírá dlouhý čas a mnoho úsilí. Protože čchi existuje ve všem od největšího k nejmenšímu, čínané ji rozdělili do tří kategorií:
  • nebeskou čchi
  • zemskou čchi
  • lidskou čchi

Protože však lidské bytosti, které zkoumají čchi se hlavně zajímají o lidskou čchi, název čchi-kung se obvykle používá ve vztahu pouze k tréninku čchi pro lidi. Pro chápání čchi-kungu je nejprve nezbytně nutné pochopit, co je to čchi. Čchi je základ veškeré čínské lékařské teorie a čchi-kungu. Odpovídá řeckému "pneuma", sanskrtskému slovu "prána" a japonskému slovu "ki". Pokládá se za životní sílu a tok energie ve všem živém. Podle zkušeností těch, kteří praktikují čchi-kung, lze čchi nejlépe vysvětlit jako druh energie, velmi podobný elektřině, která protéká tělem lidí a zvířat. Když tato cirkulace stagnuje nebo se zastaví, osoba či zvíře onemocní nebo zemře. Čchi lze také vysvětlit jako médium vnímání nebo cítění. V tréninku čchi-kungu mysl řídí tok čchi, tak jako řídí i jiné tělesné funkce.

Západní věda prokázala, že využíváme pouze 30%-40% své mozkové kapacity. Kdyby se někdo dokázal vycvičit k tomu, aby využil více než toto množství, byl by z něj génius. Věda věří, že toho lze docílit pomocí meditace a tréninku koncentrace. Je prokázáno, že hypnotizovaný člověk dokáže dělat věci, které daleko přesahují jeho možnosti v normálním stavu. Meditace je velmi zjednodušeně řečeno určitý druh autohypnózy, která vás může mimo jiné dovést i k tomuto druhu zvýšeného výkonu. Všichni jsme zakusili způsoby, kterými naše mysl vyvolává reakce v těle. Když myslíte na děsivé věci, může to vyvolat pocení. Když myslíte na nějakou napjatou situaci, může to vyvolat napětí všech vašich svalů v takové míře, že celé tělo začne bolet. Vaše mysl může také uvolnit tělo, jen tím, že na to myslíte. Mnozí lidé používají tento přístup, aby ovlivnili svůj tep a krevní tlak bez použití léků - cvičí čchi kung.

Všechna cvičení čchi-kungu mohou být v zásadě rozdělena do dvou obecných kategorií.

  • Waj-tan (touto praxí se zvyšuje cirkulace čchi, stimulací jedné oblasti těla - končetin - natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systémem kanálu čchi do míst s nižším potenciálem).
  • Nej-tan (znamená hromadění čchi vnitřně, zatímco při waj-tanu se čchi hromadí v končetinách a pak se pohybuje do těla, nej-tan hromadí čchi v těle a vede ji ven do končetin).
Čchi-kung můžeme také rozdělit podle účelu nebo konečného cíle cvičení:
  • udržení zdraví (Zhan Zhuang Gong, Pa tuan ťin, atd.)
  • léčení chorob (Wu-čchin-si, Pa tuan ťin, atd.)
  • pro bojová umění (Tchaj-ťi, Sing-i, Pa-kua-čang, atd.)
  • pro osvícení nebo dosažení buddhovství (I-ťin ťing, Si-suej ťing, atd.)
Klíčem ke cvičení čchi-kungu je mimo odstraňováni odporu z kanálu čchi (zlepšení cirkulace) také udržení nebo zvýšení hladiny čchi v organismu.

Zdroje energie

V našem denním životě jsou čtyři hlavní zdroje, které zásobují energií naše tělo.

Přírodní energie
Protože vaše tělo je z elektricky vodivého materiálu, jeho elektromagnetické pole je vždy ovlivňováno sluncem, měsícem, mraky, zemským magnetickým polem a jinou energií kolem vás. Hlavními vlivy jsou sluneční radiace, měsíční přitažlivost a zemské magnetické pole. Tyto ovlivňují významně váš oběh čchi, nyní jsme však také velmi ovlivňováni elektromagnetickými vlnami vytvářenými televizí, mobilními telefony, mikrovlnnými troubami, počítačovými monitory, rozhlasovými přístroji a Čchi kung - mistrmnoha dalšími věcmi.

Potrava a vzduch
Abychom si udrželi život, bereme si z potravy a vzduchu ústy a nosem esence. Tyto jsou pak přetvářeny biochemickou reakcí v hrudi a trávicím systému na čchi. Hlavní část čchi-kungu je věnována získání správných druhů potravy a čerstvého vzduchu.

Myšlení
Lidská mysl je nejdůležitějším a nejúčinnějším zdrojem biolelektrické energie. Kdykoli se pohnete, musíte nejprve generovat myšlenku. Tato myšlenka generuje a vede čchi, aby nabudila příslušné svaly k vykonání zamýšleného pohybu. Čím více se můžete soustředit, tím silněji můžete tok čchi vést. Přirozeně, čím silnější tok čchi vedete ke svalům, tím více budou nabuzeny. Kvůli tomu je mysl považována za nejdůležitější faktor při tréninku čchi-kungu.

Cvičení
Cvičení mění potravní esenci (tuk) skladovanou ve vašem těle na čchi. Bylo vytvořeno mnohostylů čchi-kungu, které využívají pohyb pro tento účel. Při čchi-kungu jsou mysl a pohyb dvěma hlavními zdroji čchi. Ačkoliv ostatní dva zdroje jsou také zahrnuty. Například když cvičíte brzo ráno, můžete absorbovat energii ze slunce. Když meditujete večer tváří k jihu, srovnáváte se se zemským magnetickým polem. Je také na nejvýš žádoucí, vyloučit tučnou a jinou nevhodnou potravu ze své diety. A jestliže je to možné, cvičit v horách, kde je vzduch čerstvý a čistý.

Každý člověk je jiný, každý pociťuje dění v sobě i okolo sebe trochu jinak než ostatní, a proto i cítění čchi se u každého může projevovat jinak. Někdo cítí určité fenomény téměř okamžitě, někdo později (a úplně někde jinde) a někdo necítí vůbec nic (avšak to neznamená, že se nic v těle neděje - pocity, které zachycujeme vnějšími smysly jsou jen špičkou ledovce). Na začátku praxe většinou nic necítíte, protože se energie v těle musí nejprve probudit. Po určité značně individuální době začínají první projevy. Většinou je to pocit tepla nebo chladu buď v celém těle nebo lokálně. Dále pak určité stahování v některé části těla, naklánění těla do různých směrů - disbalance, mravenčení atd. Velmi často se po několika dnech až týdnech pravidelného cvičení začínají chvět končetiny, nejdříve velmi jemně, později se chvění zesiluje a přechází do celého těla. To všechno je naprosto vpořádku a souvisí to s aktivací čchi ve vašem těle a s pročišťováním meridiánů, jimiž si probuzená čchi razí cestu. Na pokročilejším úrovni cvičení mohou být v těle cítěny určité vibrace, rotace nebo vlnění, což už vypovídá o vyšším stavu energie a o její určité kultivaci. Někdy můžete cítit teplo z břicha, jež se rozlévá do celého těla, můžete také cítit pohyb energie v těle, hlavně v oblasti břicha a hrudníku, případně v hlavě nebo obličeji. Můžete cítit pohyb čchi jako určité rozpínání a stahování celého těla nebo jeho částí. V další fázi můžete pociťovat určité jemné vibrace nebo vlnění v oblasti páteře. Můžete cítit jak se do vašeho těla energie vlévá a jak jej vyplňuje. Někteří cvičenci mohou občas slyšet jisté zvláštní zvuky nebo vidět různé barvy, případně světelné záblesky, či prožívat jiné rozmanité fenomény.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj:www.tcmbohemia.cz

Vytvořeno 18.11.2008 14:53:50 | přečteno 2768x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load