9446799
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Čchi - kung (čínské zdravotní cvičení)


V našich zemích je Čchi kung znám především z akčních filmů nebo jako bojová umění, ale Čchi- kung je téma daleko širší. Ve Čhi kungstaré Číně, kde se Čchi- kung vyvinul, existoval koncept vesmírné síly Čchi, která je prvotním hybatelem a vykonavatelem všech dějů kolem nás. Její přítomnost je zjistitelná ve všech živých objektech. Čchi se stále přeměňuje, její působení má tisíce podob a forem. Studium této vesmírné síly se nazývá Čchi - kung. Dík znalostem zákonitostí, podle kterých se Čchi pohybuje a přeměňuje, byli mudrci staré Číny schopni vyvinout a aplikovat takové metody řízení Čchi jako akupunkturu, tuej na masáže, bylinnou léčbu nebo bojová umění. Studium jakéhokoli aspektu Čchi nebo práce se Čchi bylo tradičně nazýváno Čchi - kung.

V současnosti se název Čchi - kung vžil pro cvičení a studium Čchi těla, pohybu Čchi v těle a možností, jak tento pohyb usměrnit. Účelem cvičení je přinášet blahodárné účinky tělesné a duševní, nebo schopnost ubránit se fyzickému napadení člověkem. V souvislosti se cvičením se často ozývá termín Kung Fu. Obecně tento pojem znamená dosažení mistrovství v jakékoli činnosti. Podobně výraz Čchi - kung má také další význam: označuje jakoukoli činnost vyžadující soustředění a čas. Čchi - kung, jako cvičení, se do čínských klášterů dostal zásluhou mnicha jménem Ta Mo. Ten si po vstupu do kláštera záhy všiml, že mnoho mnichů vede takový život, že jejich tělesná schránka upadá. Proto zavedl v klášteře Šao-lin jednu z prvních sestav cvičení Čchi - kung za účelem zlepšení fyzického stavu mnichů. Postupem doby se další sestavy rozvíjely k umění vedení Čchi po těle do partií, které byly příliš oslabené nějakou chorobou. Další formy Čchi - kungu se zaměřily na užití práce se Čchi v bojových uměních. Cílem cvičení bylo už od dob vzniku cvičení Čchi - kung kultivace těla a ducha. Výsledkem dlouhodobého cvičení sestav Čchi - kung je celková vnitřní rovnováha, duševní klid a mír a zvýšená odolnost vůči rušivým vlivům okolního světa, ať se jedná o schopnost vzdorovat různým nachlazením nebo o úspěšné vyrovnávání se s běžným každodenním stresem.

Sestavou, která je často doporučována zejména pro začátečníky, je Pa Tuanťin - Osm kusů brokátu. Sestava byla Osm kusů brokátu, obrázek se otevře v novém okněvytvořena v Číně v období vlády dynastie Jižních Sungů (1127 - 1279) maršálem Jüe Fei, který byl ve své době považován za jednoho z nejvzdělanějších mužů Číny. Jüe Fei vyvinul sestavu Pa Tuanťin původně za účelem zlepšení fyzického stavu vojáků své armády, nicméně sestava se záhy rozšířila po celé Číně. Díky tomu se dnes můžeme setkat s různými způsoby cvičení této sestavy. Její základ však respektují všechny školy, proto není třeba se zabývat tím, která škola je lepší nebo horší. Důvodem, proč je sestava Pa Tuanťin doporučována pro začátečníky, je zejména jednoduchost jejího nácviku a později samostatného cvičení. To je důležité především proto, aby se zabránilo újmám způsobeným nesprávným prováděním jednotlivých cviků. Tuto sestavu lze doporučit všem věkovým skupinám, od školáků až po nejstarší cvičence. Výsledky se dostavují obvykle po několika měsících, cvičení se pak stává integrální součástí života. Je obvyklé, že adept cvičení Pa Tuanťin časem zjistí, že se potřebuje dále rozvíjet a začít cvičit jinou školu nebo jiný styl cvičení Čchi - kung. Sestava Pa Tuanťin je prvním krokem ke zvládnutí umění Čchi Kung jako celku, proto je možné ji použít jako odrazového můstku a navázat na ni dalšími sestavami.

Cílem cvičení Čchi - kung je zejména nastolení a zachování zdraví. Není to však cíl jediný. Pravidelným prováděním cviků lze dosáhnout i vyléčení dlouhodobých nemocí, které jsou jinými metodami obtížně léčitelné. Je toho dosaženo uvedením těla do celkové funkční harmonie, což ve svém důsledku vede ke zkvalitnění života a prodloužení jeho aktivní části. Samostatnou větví cvičení Čchi - kung jsou bojová umění. Jejich zvládnutí znamená nejen zvýšení osobní bezpečnosti, ale i změnu životní filozofie a náhledu na řešení různých situací. Vrcholným cílem cvičení je dosažení osvícení, to znamená dovést do harmonie tělo i ducha a dosáhnout souladu s okolním světem v tom nejširším smyslu.

Samotné provádění cvičení Čchi Kung má několik obecných zásad. Před zahájením cvičení je třeba se zklidnit a uvést se do stavu soustředění. Tělo musí být uvolněné. Před cvičením je třeba dojít si na záchod, aby tyto záležitosti nerozptylovaly vaše soustředění během cvičení. Oděv musí být pohodlný, nesmí nikde stahovat, obuv je vhodná lehká, popř. cvičte bosi. Sundejte si hodinky a náramky, pokud je to možné, sejměte i brýle. Místo pro cvičení má být tiché, čisté, klidné. Pokud cvičíte venku, není vhodné cvičit za deště, bouřky nebo při extrémních výkyvech počasí. Pokud se cítíte silně unaveni, máte velký hlad nebo jste méně než hodinu po jídle, raději necvičte.

Cvičení Čchi - kung vede postupně ke zvládnutí jednotlivých stupňů. Prvním z nich je zvládnutí vlastního těla, tzn. rozvinout schopnost uvést tělo do stavu rovnováhy v různých polohách a zvládnout koordinaci pohybů jednotlivých končetin, a tak dosáhnout plynulosti pohybu. Druhým stupněm je řízení mysli, umění zklidnit a ztišit mysl a otevřít se tak vnímání pohybu tělem a uvnitř těla. Dalším krokem je uvedení dechu do souladu s myslí; obojí musí být klidné, uvolněné, ale soustředěné. Následujícím stupněm je vedení Čchi po těle a řízení tohoto vedení. Toto je možno pouze na základě zvládnutí předchozích stupňů. Vrcholným stadiem je dosažení možnosti řídit ducha Šén, což v kontextu cvičení Čchi - kung znamená dosažení osvícení a hluboké trvalé harmonie s okolním světem.

Cvičení Pa Tuanťin přinášelo své blahodárné účinky již mnoha generacím.Věříme, že stejným způsobem poslouží i vám.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj www.tcmbohemia.czVytvořeno 22.3.2012 17:59:58 | přečteno 6787x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load