9436032
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Kyvadlo

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kyvadlo

Kyvadlo se dá použít k mnoha účelům.

Kyvadlo bylo odjakživa používáno jasnovidci a věštci k tomu, aby objevovali vodu a podzemní prameny, ale může být používáno i k věštění. Nedělá nic jiného, než že zvětšuje energii a vyzařuje ji prostřednictvím určitého pohybu, a proto dává odpověď na naše otázky, pochybnosti...Osobně jsem k těmto praktikám vždy přistupoval s odstupem a k lidem pracujícím s kyvadlem spíše s nedůvěrou. Podezříval jsem je totiž z fyzické manipulace s kyvadlem tak, aby dosáhli očekávaného pohybu a tím i výsledku. V pozůstalosti po manželce jsem ke svému překvapení našel kyvadélko, které mě zaujalo a tak jsem se rozhodl ho vyzkoušet. Výsledek byl však bez překvapení: nic se nedělo a tak jsem kyvadlo odložil. Po nějaké době, spíše ze zvědavosti, jsem zkusil znovu práci s kyvadlem a nestačil jsem se divit. Kyvadlo opravdu "fungovalo" a někdy tak výrazně, že jsem jenom "zíral". Od té doby jsem změnil názor na kyvadla i na lidi, kteří činnost s ním provozují. Funguje to a záleží pouze na vás jak přijmete  výsledek sdělený kyvadlem a jak se budete jeho Kyvadlo"informacemi" řídit.

Kyvadlo se dá použít k mnoha účelům, počínaje již dříve zmíněnému hledání vody, přes výběr potravin, které nám budou chutnat, až po určení diagnózy nemoci. Také nám může dát odpověď na problematiku našich osobních vztahů, nebo na nějakou jinou záležitost, kerá nás zajímá, nebo nám dělá starosti. Než je začneme používat je důležité se uvolnit tak, abychom pravidelně dýchali a uklidnili si mysl, protože jinak můžeme ovlivnit "odpovědi" kyvadla. Položené otázky musí být jasné a nesmějí obsahovat špatný záměr ani být dvojsmyslné. Existují záležitosti, u nichž je lepší, když do nich moc nezasahujeme, protože jestliže se na ně ptáme, můžeme vyvolat celou řadu nepříznivých okolností. Proto je třeba při používání kyvadla postupovat taktně a se zdravým rozumem.

Pohyby kyvadla

Obecně se pohyby kyvadla mohou vyjádřit různými způsoby vzhledem k osobě, která kyvadlo drží před tělem, tzn. že za sever (S) považujeme nejvzdálenější bod a jih (J) za nejbližší bod v přímce, západ (Z) je bod po naší levici a východ (V) je bod po naší pravici. Pohyby kyvadla při tomto uspořádání mohou být různé s následující interpretací:
 • Obecnou ano - ne
  • Nad fotografií
   • V obydlí

Zezadu dopředu (J-S)

 • Znamená kladnou odpověď, vybízí jít dál dopředu.
  • Oznamuje aktivní, impulzivní a velmi netrpělivou povahu
   • Nejlepší místo pro hlavní ložnici

Zepředu dozadu (S-J)

 • Vybízí ustupovat dozadu, to není správná cesta.
  • Ukazuje uvážlivou a přemýšlivou povahu, ale také velice intuitivního a tvůrčího člověka
   • Dobré místo pro druhou ložnici, šatnu, nebo pokoj k šití

Zleva doprava (Z -V)

 • Kladná odpověď, vybízí jít dál kupředu.
  • Aktivní osoba, velice mužná a materialistická
   • Místo pro mladé a pro děti

Zprava doleva (V-Z)

 • Máme se opravit, ale nevzdávat se.
  • Ženská osoba, receptivní, s velkou představivostí a romantickými přáními
   • Místo pro starší generaci, místo k modlitbám, nebo k meditaci

Příčně ve směru JZ - SV

 • Kladná odpověď, která znamená úsilí.
  • Povídavá, všestranná, živá, inteligentní, narcistická a lehkomyslná osoba
   • Místo, kde máme umístit zástěnu nebo záclonu z přírodního materiálu

Příčně ve  směru JV - SZ

 • Kladná odpověď, ale musímepřicházet se srdcem na  dlani
  • Náročná, rozkazovačná, nervózní, hypochondrická a málo soustředěná osoba
   • Místo k návštěvám. Vyzdobit květinami a obrazy

Příčně ve směru SZ - JV

 • Kladná odpověď, ale je podmíněna materiálními statky, nebo penězi.
  • Atraktivní, pyšná, triumfující osoba, která si o sobě myslí, že je lepší než ve skutečnosti; je nedůvěryhodná
   • Místo ktrávení volného času: televize, počítač, pokoj s hračkami

Příčně ve směru SV - JZ

 • Záporná odpověď. Vybízí k ústupu, neboť se objeví četné překážky.
  • Nervózní, roztržitý, povídavý a velmi duchovní člověk
   • Místo k přemýšlení a studiu. Knihovna

Krouží směrem doleva

 • Jdeme po vhodné cestě. Jsme již blízko odpovědi. Vybízí k uvážlivosti.
  • Bezvadný člověk s mnoha dobrými vlastnostmi, který však potlačuje své city a skrývá je.
   Vhodné pro dílnu, studovnu, nebo pracovnu; také pro zahradu

Krouží směrem doprava

 • Jsme na špatné cestě, je třeba se oddat citům a vyzbrojit se vírou.
  • Vychloubačná, domýšlivá, originální, přehánějící osoba s pochybnými úmysly
   • Ideální pro kuchyni, jídelnu, nebo koupelnu

V elipse směrem doprava

 • Je třeba pokusit se být přenější a citlivější, ale nenechat se unášet emocemi.
  • Osoba s vysokou senzibilitou a s uměleckými schopnostmi, avšak vášnivá, žárlivá a nestálá
   • Vhodné pro nástroje, čistící prostředky a spíž

V elipse směrem doleva

 • Blížíme se k cíli, ale v poslední chvíli nás může zmást úzkost.
  • Spirituální osoba, jejíž vliv může býtdestruktivní
   • Místo vhodné pro cenné předměty, trezor a tajné přihrádky

Trhavý pohyb směrem dolů

 • Už se téměř dopracujeme odpovědi.
  • Označuje přitažlivost, nestabilitu, podivínské a depresivní tendence
   • Místo k umístění předmětů, které vyžadují prostor: stůl, váza atd.

Trhavý pohyb směrem nahoru

 • Oznamuje zklamání. Vybízí abychom změnili strategii.
  • I když jsme před vitální, společenskou a dynamickou osobou, hrozí, že bude mít nehody
   • Špatné místo. Nic tam neumisťovat, anebo zakrýt či obložit dřevem

Poskoky

 • Nebezpečný bod. Musíme jednat obezřetně. Možný radioaktivní, nebo rušivý pramen.
  • Hyperaktivní, poněkud infatilní osoba mající štěstí při hazardních hrách
   • Nebezpečné místo. Možný výskyt rušivého pramene. Je třeba tam dát kaktusy. Pokud se toto vyskytuje v celém domě, je lepší se přestěhovat.

Chaotický pohyb v různých směrech

 • Oznamuje špatný bod, v němž existují konfliktní telurické proudy.
  • Oznamuje neklid, roztržitost a vznětlivost. Bouřlivá a klamavá povaha
   • Avizuje špatný bod, v němž existují konfliktní telurické prameny. Je to místo, kde můžeme onemocnět. Je třeba osázet kaktusy a toto místo nevyužívat.

Úplně se zastaví a ukazuje přímo dolů

 • Nejlepší řešení. Kladný bod. Jistý úspěch.
  • Osoba, která je v každém ohledu na výši. Osvícená bytost.
   • Životně důležité místo v domě; ideální pro obývací pokoj a k trávení volného času

Vibrující pohyb - jako kdyby toto místo odmítalo

   • Velice špatné místo, seismická, radioaktivní oblast, přízraky atd.


Zpracoval S. Flanderka podle knihy Luz Aguilara "Odhalte svůj osud".

Vytvořeno 9.10.2013 17:49:58 | přečteno 2396x | S.Flanderka
 
load