9538841
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Islám

Slovo "islám" pochází z arabského "salam", jenž má vedle prvotního významu "mír" také odvozený význam "odevzdání se". Je to tedy mír, jehož člověk dosahuje odevzdáním svého života Bohu. Stoupenci islámu se nazývají muslimové a pro Koránně nestojí u zrodu islámu v Arábii 6. století Muhammad, ale Bůh, kterého korán nazývá "Alláh".


Islám je náboženství jedinosti Boha a rovnosti všeho lidstva před Bohem. Podle koránu Bůh neomezuje své náboženství nebo svou přízeň na žádný konkrétní národ, rasu nebo dobu. Rozdíly v barvě, rase nebo společenském postavení v Islámu nehrají roli.


"Nebudiž žádného nucení k náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění.", jak zní jasně slova koránu.

Každý Muhammadův následovník se tak musí v první řadě podvolit Aláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus (životní postoj založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně předurčeno osudem a člověk to nemůže ovlivnit. Ať udělá cokoli, o výsledku rozhoduje osud), takže každý krok lidské bytosti je předurčen Aláhem a vše co se stane je tak jeho dílem. To má velký vliv na lidskou motivaci a na absenci individuality. Muslimové jsou vyzýváni, aby nezačínali s nepřátelstvím, aby se nepouštěli do agresivních činů, aby neporušovali práva ostatních. Islám je druhé největší světové náboženství.

"Existují prostředky k čištění všech věcí, jimiž může být odstraněna rez. To, co čistí srdce, je vzývání Alláha".

Zpracoval S. Flanderka


Historie Islámu

Šaria je islámský zákon, který říká věřícím, jak se mají chovat.

31.8.2014 10:48:33 | přečteno 1768x | S.Flanderka | Celý článek
 

Historické pozadí

" Není boha kromě Boha!"

10.3.2013 12:53:01 | přečteno 1337x | S.Flanderka | Celý článek
 
Vytvořeno 10.3.2013 12:50:42 | přečteno 1497x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load