9415458
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kastovní systém

Základní zásadou hinduismu je, že lidé jsou různí.

Základní zásadou hinduismu je, že lidé jsou různí. Existují proto i různé cesty k Bohu, různé životní náplně přiměřené určité části života. Důsledkem této zásady je však i rozdělení společnosti, tzn. jev, kterým je hinduismus ve světě nejvíce znám a také tvrdě odsuzován. Jedná se především o negativní jevy: bídné postavení vyvrženců tzv. nedotknutelných, kteří jsou zcela vyloučeni z kastovního systému, přebujení různých podkast (přes 3000), zákazy uzavírání sňatků mezi příslušníky různých kast, zákazy společného stolování, preferování vyšších kast, dědičný systém, jenž nutí lidi zůstat v kastě, ve které se narodili. Přesto tento systém může obsahovat trvalé hodnoty. Lid, s přihlédnutím k tomu, v čem mohou nejvíce prospět společnosti a zároveň nejlépe rozvinout své vlastní možnosti, lze rozdělit do čtyř skupin:Bráhmanští kněží-hinduismus


1. skupina - Vidoucí (bráhmani) - pro svéreflexivní založení, intuitivní chápání podstatného v lidském životě jsou intelektuálními a duchovními vůdci společnosti. Jejich oborem jsou záležitosti mysli a ducha.


2. skupina - Správci, organizátoři (kšatrijové) - s nadáním řídit lidi tak, aby se nejúčinněji využilo jejich talentu a možností.

Hinduismus-výrobce3. skupina - Výrobci (vaišjové) - lidé obratní ve vytváření hmotných věcí, na nichž závisí život (řemeslníci, rolníci, inženýři atd.).

Hinduismus-člen kasty šúdra4. skupina - Pomocníci (šúdrové)- lidé, bez šance na úspěch, pokud by sami chtěli budovat své vlastní postavení. Nejsou schopni se zříci okamžitého uspokojení a výhledu na budoucí odměnu. Jsou schopni vykonávat pod dohledem i těžké práce, oddaně sloužit, pracovat pro jiné lépe než pro sebe a být proto dokonce i šťastnější.Uvnitř každé kasty byla značná rovnost, možnost seberealizace a sociální zajištění. Systém se snažil příslušníky různých kast zrovnoprávnit, tzn. za své služby by měli být stejně odměňováni. Neznamená to však, že by měli dostávat mzdu! Byli odměňováni jinak:

  • Výrobci sinejvíce cení bohatství a věcí, které lze získat za peníze
  • Správci se zabývají vztahy mezi lidmi, společenskými institucemi - odměnou je moc společenská, politická, správní
  • Bráhmány nezajímá ani moc ani bohatství - odměnou by měla být úcta ostatních kast
  • Pomocníci mají nejmenší odpovědnost a největší volnost

První tři kasty byly více ctěny, byly zámožnější a mocnější, zároveň však byly větší i jejich povinnosti. Za tentýž přestupek má být trest pro výrobce 2x těžší než pro pomocníka, pro správce ještě 2x větší a pro bráhmana 2x až 4x tak těžký. Nejnižší kasta - pomocníci - nebyla vázána dodržováním tolika forem cti a sebezapření jako horní kasty. Dnes se hinduisté snaží napravit strnulost, výlučnost a nezasloužená privilegia kastovního způsobu.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

Vytvořeno 20.3.2008 10:35:42 | přečteno 3629x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load