9538925
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Terapie vírou

víraVíra a naděje jsou v podstatě součástí všech druhů alternativních terapií a v mezních situacích je to poslední, co nám zbývá.

" Kdo ztratí víru, nemůže už nic ztratit". P. Syrus

"Zákon lidského ducha je zákon víry. Čemu v duchu věříme, není nic jiného, než co si v duchu myslíme. Ne obsah víry, ale pouhá existence této víry v našem duchu je to, co působí účinky". (Dr.J.Murphy).

Paranormální terapie předpokládají existenci duchovních nebo nadpřirozených sil schopných léčit a terapie víry je na tomto principu založena. Předpokládá také, že lidé, kteří s těmito silami dokáží manipulovat, je mohou přenášet na ty, kteří to potřebují. V klasickém pojetí má terapie vírou široký rozsah a z velké části má náboženské pozadí. S ním je spojena např. víra v uzdravení při návštěvách posvátných míst, kde se konají "zázračná" uzdravení, likvidace resp. vyhánění zlých duchů, tzv. exorcismus, modlitba za nemocného, která má upoutat pozornost Boha a umožnit tak pacientovo uzdravení, charismatické léčení pomocí Ducha svatého, křesťanská věda, která s původní formy autosugesce přerostla v teorii, že léčí všudypřítomná boží mysl nebo vůle Boha atd. K tomu přistupují i další formy, které byly také založeny na náboženských principech, jako je spiritualistické léčení, kde léčitel má schopnosti dané Bohem a pomocí ducha dostává pokyny jak léčit, léčení pomocí rukou resp. pomocí léčebného doteku atd.
Protože tato oblast je opravdu rozsáhlá, bude záležet na zájmu veřejnosti i terapeutů, jestli jednotlivé druhy terapií do budoucna budou blíže specifikovány.

" Víra, která není než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů". H.F. Amiel

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

 
load