9443490
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Úloha a funkce čaker

Čakra v sanskrtu znamená kolo.

Čakry většiny lidí mají obvykle průměr asi 10 cm a v každé působí určité vibrace energie. Velikost a kmitočet vibrací čaker určují množství a kvalitu energií, které jsou čakrami přijímány ze zdrojů různého druhu. Jsou to energie z kosmu, z hvězd, z přírody.....Čakry také přijímají také z vibrace z okolí, které odpovídají jejich momentálním frekvencím. Tak nás spojují svými různými funkcemi s děním v našem okolí, v přírodě a v kosmu tím, že slouží jako "antény" a přijímače pro celý frekvenční rozsah energie, které jsou mimo rozsah našich smyslů. Čakry ale také vyzařují energii přímo do okolí a mění tak jeho atmosféru. Čakrami můžeme vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi, situace i hmotu v pozitivním i negativním smyslu. Abychom dosáhli vnitřní celistvosti a s ní spojené sny, tvořivosti, poznání, lásky a spokojenosti, musí být všechny čakry otevřené a musí harmonicky spolupracovat. To je však dáno jen málo lidem. Bývá pravidlem, že jednotlivé čakry jsou aktivovány rozdílně a to většinou jen ty nejnižší dvě. Lze spíše nalézt nejrůznější kombinace otevřených, zablokovanýyh a jednostranně fungujících čaker. Tyto stavy se během života mění, protože v různých časových obdobích našeho života jsou vždy důležitá jiná životní témata.

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu a této vlastnosti vděčí také za své jméno. Čakra v sanskrtu znamená kolo a otáčivý pohyb těchto "kol" způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven. Mapa kundalini a čakerSměr otáčení se mění od čakry k čakře a dá se přitom rozpoznat např. i protichůdný princip u muže a ženy, resp. doplňování různých energií. Čakry, které se u muže otáčejí ve směru hodinových ručiček, tzn. doprava, se u ženy otáčejí doleva a naopak. Každé otáčení doprava je výraz převážně mužské, jangové kvality znamenající vůli, aktivitu a ve svém negativním vyjádření také agresivitu a násilí, každé otáčení doleva je podstaty jinové, vyjadřující přístupnost, pasivitu a v negativním vyjádření slabost. Pravotočivost a levotočivost se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem a vedou k doplňování energií v každé životní oblasti.

Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou proto často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky vytváří energie pomocí kanálků, nádí, kterými proudí do čaker a kterými je vedena dál do vibračních polí. Jejich počet je od čtyř takových kanálků u první čakry až k tisíci kanálkům sedmé čakry na temeni hlavy. Od prohlubně ve středu každého květního kalichu vede kanálek, jakýsi stonek květu čakry, směrem k páteři a vniká do ní. Spojuje tak čakry s nejdůležitějším kanálem energie zvaným Sušumna.

Obě nejdůležitější a základní formy energie jsou přijímány základní čakrou a čakrou temene hlavy. Mezi těmito dvěma čakrami, prochází již zmíněná Sušumna (prochází páteří a pokračuje dál až k temeni hlavy), na kterou jsou pomocí kanálků napojeny a napájeny ostatní čakry. Právě Sušumnou stoupá tzv. "síla kundalini", která, stočená jako had,vyčkává na spodním konci páteře a jejíž vstupní branou je základní čakra. Představuje kosmickou energii tvoření, v indickém učení nazývanou Šakti, neboli ženskou formu vyjádření Boha. U většiny lidí proudí tato síla jen velmi slabě. S rozvojem vědomí se stále více probouzí a stoupá kanálem v páteři a aktivuje jednotlivé čakry, tzn. že zásobuje čakry takovými vibracemi energie, které člověku umožňují postupné rozvinutí všech schopností a sil činných v různých energetických a materiálních rovinách a jejich integraci do jeho života. V každé čakře se stoupající kundalini transformuje do takové frekvence vibrací, která odpovídá úkolům konkrétní čakry. V základní čakře jsou nejnižší a v čakře temene hlavy nejvyšší. Dále pak jsou vedeny do různých vibračních polí nebo do fyzického těla a jsou vnímány jako pocity, myšlenky a fyzické vjemy. Siva a Šakti

Vedle energie kundalini existuje ještě další síla, která proudí Sušumnou k jednotlivým čakrám. Je to energie čistého, božského bytí. Vstupuje čakrou temene hlavy, působí zejména na odstraňování blokád v čakrách a v indické tradici je označována jako Šiva, božstvo, které je Ničitelem nevědomosti a jehož pouhou přítomností začíná probíhat transformace k božství. Tak pracují Šiva a Šakti ruku v ruce na celkovém rozvoji člověka, při kterém je božské právě tak integrováno do našeho života jako všechny ostatní roviny relativního bytí. Kromě Sušumny však existují ještě další dva důležité kanály energie, v sanskrtu nazývané Ida a Pingala. Pingala slouží jako nositel sluneční energie, pné žáru a podnětů, začíná vpravo od základní čakry a končí v horní části pravé nosní dírky. Ida je nositelem chladivé a uklidňující měsíční energie a začíná vlevo od základní čakry a končí v levé nosní dírce. Oba kanály se obtáčejí kolem Sušumny a obě jsou schopné přijímat prostřednictvím dýchání pránu přímo ze vzduchu a při výdecvhu nás zbavovat jedovatých látek. Společně se Sušumnou představují tři hlavní kanály našeho systému energií.

Rozmístění sedmi hlavních čaker ve fyzickém těle koresponduje s hlavními nervovými plexy v příslušné části fyzického těla. Každá hlavní čakra na přední části těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry. Přední aspekty souvisejí s pocity, zadní s vůlí a tři čakry na hlavě s mentálními procesy. Místa, kde se čakry k hlavnímu proudu síly připojují, se nazývají kořeny nebo srdce čakry. Uvnitř těchto srdcí jsou uzávěry, které řídí výměnu energie mezi jednotlivými vrstvami aury, což znamená, že každá ze sedmi čaker má sedm vrstev odpovídajících vrstvám aurického pole.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, zdroj: www.cakry.cz

Vytvořeno 20.3.2008 10:14:12 | přečteno 3741x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load