9429802
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kraniosakrální rytmus

Kraniosakrální rytmus je odlišný od dechového i srdečního rytmu.

Kraniosakrální rytmus (CSR) je fenomén, který objevili již zmínění pánové Dr. Sutherland a o další pVyšetření CS rytmuoznatky ho doplnil Dr. Upledger. CSR je alfou a omegou kraniosakrální osteopatie, protože je pro terapeuta vodítkem, v jakém stavu fyziologickém, nebo patologickém se nachází kraniosakrální systém vyšetřovaného klienta. Používá ho jako diagnostický nástroj.

Na základě svých experimentů, Dr. Sutherlad kraniosakrální rytmus popsal na jednotlivých částech lebky. Někdy mu také říkal primární dýchání, podle typických pohybů kosti spánkové, které mu připomínaly žábry ryb. Odvíjí se ve dvou pohybových fázích, které se nazývají flexe a extenze. Tento rytmus může terapeut cvičeným hmatem zachytit (palpovat), díky membránovému systému na lebce a kosti křížové, ale také ho může vnímat na periferních fasciích - přes palpaci kotníků, zápěstí, ramen, pánevních kostí, nebo žeberních oblouků:

 • Na lebečních kostech:

  • Flexe, nebo-li nádech, změní lebku v předozadním (anteroposteriorním) rozměru. Ten se zmenší, příčný (transversální) rozměr se zvětší a lebka celkově klesne.¨
  • Extenze, nebo-li výdech, změní lebku v předozadním (anteroposteriorním) rozměru. Ten se zvětšuje, příčný (transversální) rozměr se zmenšuje a lebka se zvedá.

 • Na kosti křížové: terapeut, který u ležícího pacienta vyšetřuje CSR palpací na kosti křížové, vnímá fáze flexe a extenze jako houpavý pohyb kosti křížové ve směru k lebce a k chodidlům:

  • Flexe nastavuje kost křížovou do svislé polohy
  • Extenze nastavuje kost křížovou do vodorovné polohy

 • Na periférních faciích:

  • Flexe: celé tělo vykonává vnější rotaci
  • Extenze: celé tělo vykonává vnitřní rotaci

Terapeut, aby mohl vyšetřovat CS rytmus u svého klienta se potřebuje nejdříve vnitřně zklidnit a nastavit své palpační vnímání na palpační odposlech CS rytmu. U jednotlivých technik přitom používá pěti gramový tlak a tah, což je přibližně tlak, který způsobí svou vahou dvacetikorunová mince! Během vyšetřování CSR potom sleduje jeho hodnoty:

 • Rychlost: za nepatologických okolností je rychlost vzhled k celému organismu stabilní ukazatel, ke změnám nedochází ani při fyzické aktivitě, steru či neklidu, jako je tomu u kardiovaskulárního a respiračního systému.
 • Amplitudu a symetrii: spolehlivým diagnostickým ukazatelem je amplituda a symetrie, které se mění v závislosti na patologických jevech v organismu.
 • Kvalitu (charakter)

Všechna tajemství a dovednosti kolem kraniosakrálního rytmu se frekventanti učí v odborném výcviku.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Bc. M. Bezůšková

Vytvořeno 23.3.2008 10:36:58 | přečteno 2895x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load