9434512
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Vyhledávání

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Cviky v praxi

pokračování předchozího článku

Edu - kinestetické cviky

Když děláme edu-kinestetická cvičení, centrujeme, vyvažujeme a integrujeme také své mozkové hemisféry. Tato informace má proniknout jako integrovaná rovnováha do každé buňky těla, ty spolu komunikují přes buněčnou tekutinu - takže pijeme čistou vodu, hodně a často.

Energetické centrování

Zemská tlačítka. Dvěma prsty jedné ruky se dotýkáme okraje stydké kosti ( nebo po téže dráze trochu výše k pupíku ) a dvěma prsty druhé ruky dolního rtu. Body se drží 30 sec. až 2 minuty. Centrují se tím všechny akademické schopnosti.

Prostorová tlačítka. Dvěma prsty jedné ruky se dotýkáme kostrče a dvěma prsty druhé ruky horního rtu. Body se drží 30 sec. až 2 minuty,dle potřeby i déle. Centrujeme prostorové vnímání očí ( např. opisujeme z tabule ), lépe se soustředíme.

Tlačítka rovnováhy. Dotýkáme se minimálně dvěma prsty malé prohlubně za uchem a dvěma prsty druhé ruky pupíku. Pak se strany vymění. Pokud prohlubeň nenajdete, položte jednoduše všechny prsty na místo za uchem, tak bod neminete. Body držíme libovolně dlouho a libovolně často. Odstraňují neschopnost se soustředit, zvyšují schopnost koncentrace a jasné hlavy.

Mozková tlačítka. Jsou na řadě, když začneme být líní přemýšlet, všechno je pro nás příliš a nepřekonatelné. Masírujeme palcem a dvěma prsty body pod klíční kostí , vpravo i vlevo od hrudní kosti, dvěma prsty druhé ruky si třeme pupík 1 až 2 minuty nejméně, až 6 minut.Centrujeme tím a zapínáme obě mozkové hemisféry, schopnost střední linie, zorné pole doprava a doleva, koordinaci mezi rukou a očima.

Čepice myšlení. Situace - posloucháme a přece nerozumíme. Nasloucháme, soustředíme se, ale nic nechápeme. Jemně rozvinujeme své ušní boltce, začneme nahoře a masírujeme podél boltců dolů, jemně taháme za ušní lalůčky. Uši táhneme jemně dozadu a okraj boltců otáčíme ven. 5 x až 15 x za sebou .Podporuje soustředění při diktování a při práci s počítačem, zapíná pro naslouchání a zabraňuje, abychom vnímali jen zvuk bez významu.

Záchranný cvik - cvik na korekci přetížení organismu. Jedna ruka masíruje zároveň horní i dolní ret, druhá pupík, pak se vymění. Jedna ruka masíruje pod klíční kostí, druhá pupík, pak se vymění. Jedna ruka masíruje kostrč, druhá pupík, pak se vymění.

Vnitřní nastavení

Pozitivní body. Působí na všechny formy stresu, ustřeďují a uklidňují, hodí se výborně před zkouškami, písemkami, těžkými pohovory apod. Pozitivní body jsou čelní hrboly, ležící na pomyslné vodorovné linii mezi obočím a začátkem vlasů, nacházejí se nad očima. Položíme ukazovák a prostředník pravé ruky na pravý čelní hrbol a ukazovák a prostředník levé ruky na levý čelní hrbol. Dotýkáme se 1 až 3 minuty, nebo tak dlouho, až cítíme pod prsty pulz. Body držíme vždy, když jsme v zátěžové situaci nebo pociťujeme stres. Odbourávají stav napětí v těle i hlavě, uklidníme se a jasně zhodnotíme situaci - vidíme nové možnosti řešení. Hodí se výborně jako skupinové cvičení pro celou třídu před těžkými úlohami nebo písemnými pracemi. Jde-li o stav napětí ( sportovní zátěž, zkoušky ) , je lepší, když si tyto čelní hrboly držíme do kříže, tj. prsty pravé ruky se dotýkají levého čelního hrbolu , prsty levé ruky pravého - držením do kříže se každá ruka dotýká té strany mozku, která také řídí tuto stranu těle. 

Wayne Cook. Je to dobrá metoda jak odbourat stres a energeticky i motoricky se centrovat pro cvičení. KdCvičení Wayne cookyž sedíme ( ve vyučování nebo na semináři ) a musíme poslouchat, můžeme během toho cvičit tento cvik, který zapíná naše vnímaní:

  • 1. fáze : sedíme na okraji židle a dáme levou nohu přes pravou,. Nyní držíme levý kotník pravou rukou, vnitřní plocha levé ruky se dotýká bříška levého chodidla. Uvolníme se a zatímco nadechujeme, špička jazyka se dotýká patra, při výdechu dáváme jazyk za zuby dolní čelisti.
  • 2. fáze: obě chodidla stojí na zemi, konečky prstů rukou se vzájemně dotýkají. Dýchání stejné. V každé fází zůstáváme sedět 2 až 3 minuty, můžeme i déle jak to vyhovuje nám.

Pohyb přes linii středu

Kutálení šíje. Jde o uvolnění ramenního pletence, který reaguje zejména při stresu. Když je uvolněný, podporuje dýchání, jemnou motoriku a energii očí. Stojíme vzpřímeně, ramena necháme volně viset, zakloníme hlavu dozadu do šíje a v této pozici ji uvolníme, máme uvolněnou i čelist, ústa jsou tedy pootevřená.Kutálíme hlavou pomalu sem a tam15 x na každou stranu. Pak ji předkloníme a bradu dáme co nejblíže hrudní kosti, krční svaly jsou uvolněné, cítíme protažení v šíji. Nyní zase pomalu kutálíme sem a tam, 15 x na každou stranu.

Pohyb do kříže ( CROS CRAWL ) . Výborné skupinové cvičení do třídy. Dáváme levý loket k pravému koleni a pakKinestetika -CROS CRAWL pravý loket k levému koleni, můžeme pohyb proskakovat, pohybujeme se 2 až 6 minut. Cvik koordinuje obě poloviny mozku, oči, uši a obě strany těla. Při tomto křížovém pohybu se oči dívají na napsané X ( na papíře ) nebo sledují dráhu kruhu, který mu druhý přede ním kreslí ( 5 x velký kruh doprava, 5 x velký kruh doleva ) .

Upravování jednostranností - cvičení při potížích se čtením a pravopisem a u všech druhů poruch učení. Cvičení do kříže lze kombinovat i s ipsilaterárním cvičením ( stejná ruka stejná noha - homolaterární Crawl ) a střídat tato dvě cvičení asi po dobu 2 minut. Začínáme i končíme vždy pohyby do kříže ( sekce pohybů lze střídat po 2 .. až 12 ti) . Zvládneme li, tak při cvičení do kříže se oči dívají doleva nahoru, při stejnosměrném se dívají doprava dolů. Střídáme - li rychle 2 + 2 ( tuto kombinaci vystřídáme 4 x ) máme oči otevřené a díváme se příslušným směrem a pak můžeme totéž zacvičit s očima zavřenýma.

  • Obdobná cvičení: pochod na místě, otáčení trupu - zdvíháme kolena a dotýkáme se opačného lokte, protažení dopředu - zvedáme opačnou ruku a nohu před sebe, totéž lze dozadu nebo do strany - zdvihneme opačnou paži a nohu do strany, nohu máme co nejvíce napnutou.

Hravé malování . Aktivujeme motorický smysl pro pohyb, koordinaci rukou a očí. Máme v každé ruce jednu tužku a malujeme oběma rukama současně postavy, tváře, symboly….Pohyb provádíme v motorické synchronizaci, dbáme, aby se obě ruce i paže pohybovaly současně.

Ležaté osmičky pro hezčí písmo. Můžeme kreslit tužkou na papír i ve stoje ve vzduchu před sebou. Pohyb děláme co největší, dráhu sledujeme pouze očima - hlavu držíme klidně, neotáčíme. Dbáme, aby se bod, kde se ležatá osmička kříží, nacházel přesně v středu našeho těla. Pohyb začínáme vždy ze středu a směrem nahoru a také jej tak končíme. Nejdříve malujeme jednou rukou, vystřídáme druhou rukou. Pak oběma současně, paralelně a stejným směrem ( na papír si vezmeme do každé ruky jednu tužku, ve stoji spojíme ruce prsty přes sebe ). Poté oběma rukama současně.

Ale:

Pravou rukou začneme od středu doprava nahoru, levou rukou doleva nahoru a dokončíme kruh. Nyní se tužky, nebo prsty ve vzduchu  setkají ve středu a malují opačně. To znamená , že pravá ruka nyní maluje kruh doleva nahoru a levá ruka doprava nahoru. Tužky ( prsty ) se ve středu opět setkají a cyklus začne znovu. V každé skupině malujeme 10 až 30 ležatých osmiček..

Korekce pro logopedii: písmenko, které nám nejde vyslovovat, kreslíme spojenýma rukama ve vzduchu před sebou co největší, hýbeme celým tělem. Pak ho kreslíme jednou a druhou rukou do dlaně, pak si chytneme čelní hrboly a zadní část hlavy ( držení FO ), zavřeme oči a v mysli mentálně píšeme písmenko před sebou na pomyslnou tabuli .

Osmičky ušima ( položíme ucho na nataženou paži a očima se díváme na natažené prsty, hlava a ramena zůstávají navzájem pevně spojeny ). Osmičky očima ( nataženou paží malujeme ležatou osmičku, držíme hlavu klidně a nehybně a očima sledujeme svoji ruku pohybující se všemi směry ).

Houpačky slouží k povzbuzení míšní tekutiny a k centrování reflexu pánev / týl. Sedíme na podlaze, paže jsou po stranách těla, prsty ukazují dopředu a podepírají trup, nohy pokrčené, hýždě se kostrčí a křížovou kostí dotýkají podlahy ( houpačka A ) nebo nohy zvedneme asi do výšky 5 cm ( houpačka B - posiluje navíc břicho ). V těchto pozicích provádíme krouživé pohyby doprava a doleva, kroužíme pánví 15 x až 25 x doprava a pak doleva nebo kroužíme 5 x a 5 x a to celé vystřídáme 3 - 5 x. Masáž páteře a posílení pánevního a lebečního dýchání přináší cvik houpačka C , kdy sedíme s překříženýma nohama, rukama objímáme prsty na nohou a nadechneme se. Při výdechu se zhoupneme dozadu a při nádechu zpět do pozice. Je nutné udělat tento cvik 10 až 20 x.

Dýchání do břicha . Vleže s položenou knihou na břiše s pomalým dýcháním (21 x ) , vestoje s položenýma rukama na břiše a krátkým vydechováním, jako bychom odfukovali pírko ( 6 x).

Pohyby do kříže v cyklickém stylu . Ležíme na zádech - zvedneme hlavu a trup, pokrčíme paže a nohy a v dynamickém sledu pohybujeme pravým loktem k levému koleni, které se přibližuje a pak levým loktem k pravému koleni, 50 x až 100 x. Paže se pohybují a ramena zůstávají relativně v klidu.

Zvedání do kříže: ležíme s pokrčenýma nohama , při výdechu k nim zvedáme trup s rotačním pohybem do kříže, při výdechu se pokládáme.

Kobra : cvik známý i z jógy, energetizuje páteř a šlachy. V lehu na břiše vzpor na rukou , hlava se zaklání, díváme se na strop, nohy natažené, v pozici jsme až 10 sec , volně dýcháme. Pak při výdechu klesáme zpět.

Protahovací pohyby

Protahování bederního svalu . Slouží k udržení rovnováhy dýchání , zlepšuje prostorové vnímání , centruje nás a uvolňuje tělo. Také přecházení střední linie při čtení je pro nás snažší. Toto cvičení nám pomáhá při počítání, čtení a mluvení.

A) Dáme pravou nohu dopředu a pokrčíme ji, druhá je natažená dozadu, prsty pravého chodidla ukazují dopředu, levé se vytáčí ven, takže prsty ukazují doleva. Hřbet pravé ruky položíme kvůli stabilizaci na vnitřní stranu pravého stehna. Zatímco trup zůstává rovný, ohneme pravé koleno, až ucítíme tah, v pozici setrváme, prodýcháme, poté opakujeme s druhou nohou.

B ) Levou nohu pokrčíme do pravého úhlu, chodidlo celou plochou na zemi, pravá noha je natažená daleko dozadu, stojíme na ohnutých prstech, čéška pravé nohy je těsně nad zemí. V pozici vydržíme, prodýcháme a nohy vyměníme.

Sova. Uvolňuje pletenec ramenní a činnost plic, aktivuje dýchání, oči a uši, zlepšuje myšlení a paměť. Čtyřmi prsty pravé ruky obejmeme horní trapézový sval na levé straně těla, jemně ho stlačíme, nadechneme, při výdechu otočíme hlavu doleva a díváme se jako sova dozadu přes rameno. Při nádechu otočíme hlavu dopředu, při výdechu otočíme hlavu doprava a díváme se jako sova dozadu přes rameno. Při nádechu otočíme hlavu opět dopředu a při výdechu skloníme hlavu jemně k hrudi a cítíme přitom protahování šíjových svalů . Celý postup zopakujeme ještě jednou a vše uděláme na druhou stranu. Sova je vhodná jako skupinové cvičení .

Protahování pažních svalů. Nejlepší cvičení pro naši jemnou motoriku ( krasopis ), slouží také k udržení rovnováhy ramenního pletence, dýchání a energie uší, zlepšuje držení těla v sedě . Natáhneme levou paži ke stropu, vytažení vychází z kyčlí, co nejvíce. Nadechneme. Při každém výdechu protahujeme paži izometricky čtyřmi směry - doleva, dozadu, doprava, dopředu. Druhá ruka provádí při výdechu protitlak. Vystřídáme paže, cvik opakujeme 4 až 8 x na každou stranu. Výborné skupinové cvičení před písemnými zkouškami a sportovními závody, odbourává stres.

Protahování lýtek. Cvičení udržuje rovnováhu oční a ušní energie, lepším dýcháním podpruje tělo při sportKinestetika - protahování lýtekovních a tanečních aktivitách. Opřeme se rukama o stěnu nebo stůl, levá noha stojí vzadu, chodidlo celou plochou na zemi, koleno natažené, s rovným trupem přenášíme váhu na přední pokrčenou nohu, cítíme protažení v lýtku, držíme s výdechem pozici 5 - 8 sec , vystřídáme postavení nohou. Celkem 5-9 x.

Protahování nožních svalů. Podporuje náš smysl pro rovnováhu , podporuje nás při sportu a tanci, integruje pro dlouhé sezení. Stojíme s překříženýma nohama, takže vnější okraje chodidel se dotýkají a prsty jsou na stejné výšce .Při nádechu zvedneme paže nahoru , při výdechu předkloníme trup s nataženými pažemi dopředu. V této pozici otáčíme trupem jemně z jedné strany na druhou, zatímco paže dělají pružný pohyb až k podlaze. Zatímco nadechujeme, trup narovnáme a nohy vyměníme.

Zpracoval S.Flanderka, autor Martina Svobodová, kineziolog a etikoterapeut

Vytvořeno 8.12.2013 15:45:55 | přečteno 8867x | S.Flanderka
 
load