9436011
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kineziologie

Jedná se ve světě o velice známý pojem, který v průběhu posledních padesáti let dosáhl velkého vývoje a jeho aplikací bylo dosaženo vysoké úspěšnosti v odbourání poruch, jejichž příčinou byla negativní zkušenost v minulosti. Řeší především poruchy čtení, psaní, učení a řeči. Bez použití léků, ale pouze jednoduchým cvičením, které podněcuje určité části těla a mozku, vede k zabránmozekění vzniku nových stresů ze špatných prožitků v souvislosti s danou poruchou a k psychosomatickému odstranění minulých negativních zkušeností, které k poruše vedly. Lze tak dosáhnout dobrých výsledků v dříve problematické činnosti. Je založena na zvláštní technice zkoušení svalstva, jejímž prostřednictvím se určují a léčí postižená místa na těle. Tím se odstraňují poruchy rovnováhy v energetických systémech těla. Má podobné rysy jako některé terapie typu chiropraxe a masáže, ale současně využívá znalostí o proudu energie jako akupunktura a shiatsu. Jejím cílem však není ani tak náprava jednotlivých poruch, ale spíše obnovení rovnováhy celého těla. Jakékoli poruchy rovnováhy ve svalovém napětí se po zjištění napravují pomocí doteku nebo tlaku na příslušných místech.

V současné době existuje 29 doporučených kineziologických metod, které se dále rozvíjejí a doplňují. U nás je nejznámější metoda One brain, která vznikla v 60. letech minulého století v USA a v ČR byla poprve představena v roce 1994 američankou C. A. Hontz. Na jejím základě vznikají i v ČR nové metody jako např. Systém jednoty¨"vytvářený s cílem najít nové možnosti alternativní pomoci lidem středoevropského typu", Kineziologie Světla, Astro - kineziologie a další..


" Kromě vesmíru existuje ještě jedna svatyně, a tou je lidské tělo. Nic není posvátnějšího než tento vyspělý druh". Novalis

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

 
load