9361783
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Alexanderova metoda

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Co je Alexandrova metoda?

Způsob držení těla působí celý den na kvalitu našeho života. Ovlivňuje náš zdravotní stav, to jak se cítíme a dokonce i jak myslíme.

Alexanderova metoda patří do technik netradiční terapie a je rozšířená zejména v anglicky mluvících zemích.. Tato metoda Alexanderbyla objevena na přelomu 19. a 20. století australským hercem Frederickem Matthiasem Alexanderem.V průběhu představení se mu stávalo, že mu selhával hlas, a i když byl ve velmi dobré péči lékařů, jeho potíže neustávaly. Začal si uvědomovat strach, že v průběhu představení zapomene text a diváci mu nebudou rozumět. Jeho myšlenky v něm vyvolávaly neustálý pocit napětí a stresu. To vše se odráželo svíráním hlasivek a strnulosti těla. To, že naše mysl ovlivňuje naši fyzickou stránku je stará známá věc. Vypracoval soubor cviků, kterým uvolnil celé tělo a naučil se postupně zvládat svůj psychický postoj k vlastnímu vystoupení. Své zkušenosti předával dál svým studentům herectví.

Jako děti jsme sice byli schopni se pohybovat přirozeně s lehkostí a vitalitou, ale jen málo kdo z nás si „správné používání se“ dokázal udržet až do dospělosti. Pod tlakem okolností (spěch, únava, strach…) a nápodobou ostatních lidí ve svém okolí (rodiče, přátelé, učitelé…) jsme si postupně vybudovali řadu nevhodných stereotypů a zbytečných napětí. Život v moderní civilizaci nevhodně přetěžuje naši pohybovou strukturu. Zaměstnání, které nás nutí setrvávat v nepohodlných nebo nepřirozených pozicích (zubař sklánějící se nad pacientem, prodavačka za pultem, úředníci u počítače), stres, nevhodný nábytek, hra na hudební nástroj, sport to vše může být katalyzátorem (a samozřejmě i zdrojem) celé řady potíží. Zbytečné svalové napětí a chabé držení těla vede ke zkracování a zužování, které omezuje přirozené funkce organismu. To pak často ústí do pocitů chronické únavy, bolestí zad či hlavy, ale postupně také do dalších psychosomatických poruch.

Základní myšlenkou této metody je dát do souladu naši mysl a tělo. Pomocí této metody se můžeme naučit nejen správnému držení těla, ale i odstranit mnohé tělesné zlozvyky. Ke správnému držení těla je nutná souhra a koordinace svalů. Přitom bychom však měli vydávat minimální svalovou námahu. Při každodenních činnostech zapojujeme příliš mnoho svalů a postupně si tak osvojujeme některé zlozvyky. Ty jsou pak příčinou řady potíží v oblasti páteře a vnitřních orgánů. V páteři pak mohou nastat změny, které se jen obtížně napravují.

Co všechno technika zahrnuje?

Zásadní je každodenní práce na sobě. Postupně se učíme si během dne připomínat uvědomění postoje a pohybů. Součástí techniky je i opakování zcela běžných úkonů všedního dne. Terapeut nebo učitel předvádí, jak mají vypadat jednotlivéAlexanderova terapie správné polohy. Začíná se od jednoduchých pohybů hlavy a postupně se přechází na složitější pohyby, chůzi, sezení, vstávání, gestikulace, mluvení. Pro lepší kontrolu se nácvik této metody provádí před zrcadlem. Součástí této techniky je osvojení správného dýchání a relaxace. Dokonalá artikulace a koordinace gest je zvláště důležitá v uměleckých profesích. Alexanderova technika je doporučována zájemcům jakéhokoli věku, protože každý z nás se může podílet na svém duševním i fyzickém zdraví. Součástí této metody je série přednášek a pak následuje individuální výuka. Osvojení Alexanderovy techniky se již osvědčilo nejen lidem pracujících v uměleckých oborech ( tanečníkům, herců, moderátorům), ale i lidem, kteří musí často předstupovat před veřejnost.

F. M. Alexander rád říkal: „Stačí přestat dělat věci špatně a správný způsob se objeví sám od sebe.“ Sebepoznání a pochopení negativních návyků je zásadní. Učíme se, jak zastavovat své (pohybové, myšlenkové i emoční) automatické reakce a tak pomalu vytváříme prostor pro „správné sebepoužívání“, přirozené a zdravé fungování těla i mysli. Pracujeme nejen se svým tělem, ale především s vědomím. Každý může ovlivnit své zdraví a sami doma si můžete vyzkoušet některé praktické pokusy, které vám pomohou pochopit základy Alexanderovy techniky:

Postavte se čelem před zrcadlo a mějte zavřené oči. Udělejte si vjemový obraz toho, jak vypadá váš postoj (umístění dolních končetin, pozice ramen, postavení hlavy a břicha). Nyní otevřete oči a porovnejte, jak jsou přesné vaše představy s realitou. Je důležité pozorovat své tělo do nejmenších podrobností. Pak si vyzkoušejte promlouvat k zrcadlu, jako ke svému příteli, co máte dnes v plánu apod. Později si vyzkoušejte něco náročnějšího ( část nějaké odbornější přednášky) a všimněte si, jak se změnilo vaše postavení ramen a vaše celkové držení těla. Podrobně můžete také sledovat, co se odehrává ve vašem Alexanderova terapieobličeji. Stejné cvičení můžete také provést při postoji bokem k zrcadlu. Registrujte svůj pohyb hlavy a sledujte stav čelisti a krku. Cítíte napětí? Mnozí z nás máme ve zvyku zatínat čelisti pevně a výrazně. Toto jednoduché cvičení si můžeme vyzkoušet při klidném slovním projevu. Pak si pro porovnání můžeme vytvořit představu, že promlouváme k většímu počtu osob.

Vztah vlastních pohybových návyků velice ovlivňuje napětí ve svalech a může narušit tělesnou koordinaci a rovnováhu. Alexander vypozoroval, že když je např. hlava při mluvení tažena příliš dozadu, lapáme po dechu a tlačíme hruď nahoru. Tyto sklony jsou celkem běžné a při vyzkoušení zjistíte, že se to týká i vás. Někteří lidé mají tendenci tlačit ramena dozadu, jiní zase dopředu. Je třeba podrobněji zkoumat tyto tělesné zákonitosti a pracovat na odstranění některých nedostatků. Alexander trávil dlouhá léta tím, že zjišťoval, které pohyby vytvářejí funkční problémy. Zdůrazňuje, že změn k lepšímu lze dosáhnout jedině tehdy, jestliže zjistíme pravou příčinu. Strávil hodně času a úsilí nad činnostmi o kterých se domníval, že jsou tím správným řešením a neustále svou techniku ověřoval. Principy Alexanderovy techniky může využívat každý fyzioterapeut, který uznává principy jednoty duše a těla. Může tak ovlivnit příznaky vzniklých potíží a přispět k rychlejšímu odeznění bolesti.

Přirozenější „používání se“ působí nejen na pohybovou soustavu, na vegetativní systém, dýchání apod. ale také na psychické a psychosomatické potíže, jako jsou deprese, únavový syndrom, poruchy příjmu potravy, úzkosti, podrážděnost, stres apod. AT pomáhá zejména při bolestech zad, ischiasu, pohybových obtížích, artritidě, bolestech hlavy, vysokém krevním tlaku, vředech trávicího ústrojí, špatné funkci tlustého střeva, astmatu a dalších dýchacích obtížích, a nemocích „ze stresu“, velmi vhodná je i během těhotenství a pomáhá i při porodu. AT progresivně podporuje pevné zdraví, ale je také prevencí proti stárnutí. Ukazuje se že většina obtíží, které jsou tradičně spojovány s pokročilejším věkem nejsou nevyhnutelné. Lepší koordinace a rovnovážné reakce, přesnější vnímání těla, větší elasticita jsou kvality, kterým nás AT učí a které jsou mimo jiné prevencí pádů (a tím poměrně častým a závažným úrazům starších lidí). Také různé bolesti pohybové soustavy se mohou zmírnit obnovením přirozené hybnosti kloubů. O pozitivním vlivu AT na kardiovaskulární systém, dýchací obtíže nebo například artrózu jsme se již zmínili. Alexandrova technika se využívá také jako rehabilitační metoda po operacích, úrazech či nemoci, ale i u chronicky nemocných či postižených.  Své dosavadní stereotypy jsme vytvářeli a posilovali i několik desetiletí. Poznat je, zastavit a změnit nemůžeme za několik dní. Tento proces je vždy pozvolný a nejde ho uspěchat. Pomocí AT můžeme nalézat nový vztah ke svému tělu, rozvíjet bdělost a klid.

Zpracoval S. Flanderka, zdroj www.hzp.czVytvořeno 30.1.2014 11:38:44 | přečteno 7889x | S.Flanderka
 
load