9428028
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Vertikální a horizontální systémy

Všechna dosud známá duchovní učení byla vyvinuta pro člověka s horizontálním energetickým systémem.

Tachyon 1, obrázek se otevře v novém okněVšechny přirozené energetické systémy jako stromy. rostliny, zvířata a malé děti disponují v prvních letech života tzv. vertikálním energetickým systémem. Životní síla tvořící vědomí protéká korunní čakrou vertikálně dolů skrz všechny čakry a v trojrozměrné smyčce mimo tělo opět nahoru zpět do korunní čakry. Na obrázku je příklad vertikálního toku na stromu. Tento vertikální systém je zcela vyrovnán. Čakrami srovnanými plochou stranou nahoru a dolů rovnoměrně protéká životní síla, a proto jsou všechny stejně velké a zcela synchronně vyvinuté. Podle toho, jak vysoko životní síla stoupá do vyšších sfér, tak hluboko jsou vertikálním tokem zakořeněny se zemí. Když přijde na svět novorozeně, přináší sebou vertikální energetický tok. Někdy v dětství nastane rozhodující změna: čakry se otočí, takže ukazují plochou stranou dopředu a dozadu. První a sedmá čakra si podrží vertikální postavení, ale čakry od první do šesté jsou postaveny horizontálně. Hovoříme o horizontálním systému.

Jedna, mě dobře známá, učitelka jógy ráda vypráví na svých seminářích příběh přítelkyně. Měla čtyřletého syna, když se jí narodilo druhé dítě. Čtyřletý chlapec se stále zdržoval u svého malého bratra, což matku přirozeně udivovalo. Když se ho zeptala, proč je neustále u svého bratra, řekl: " Ptám se ho, jaké je to, žít s Bohem, protože já to zapomínám." Tento malý příběh nám ukazuje přibližně míru toho, co ztrácíme horizontálním systémem.

Horizontální duchovní cesta


Na obrázku je člověk s horizontálním systémem. V tomto systému není možný volný tok životní síly všemi čakrami. Životní síla, aTachyon 2, obrázek se otevře v novém okně tím i vědomí, může být koncentrováno na jednu nebo maximálně na dvě čakry. Uvědomění horizontálního člověka musí být neodvratně zlomkovité. Žije z hlavy, ze srdce nebo z břicha. Postihnout život ve vší plnosti a mnohostrannosti není přirozeně možné. Stejně tak není možné vědomé uvědomění si jednoty s Bohem.
Vertikalita a tachyonová energie nám dávají možnost ke kvantovým skokům v duchovním, duševním a tělesném vývoji. Musíme ovšem tyto příležitosti také využívat. To je možné pouze v životním stylu podle vesmírných a přirozených zákonů života. Bez toho možná získáme vertikalitou a užíváním tachyonové energie úlevy v tělesných a emocionálních problémech, ale k celkové a trvalé transformaci nemůžeme dospět. Člověk má přece svobodnou vůli a žádná energie světa, ani tachyon, ho nedonutí k jeho štěstí. Křesťanští fundamentalisté často kritizují hnutí new - age proto, že staví do popředí vlastní snahu člověka v jeho hledání po vnitřním vývoji a osvobození. Osvobození, jak říkají, nám může být uděleno jen milostí Boží. To je jistě vhodné, ale není mi známo, že nějaký osvícený mystik by kdy tvrdil něco jiného. Jestliže věříme na dobrotivého Boha, musíme vycházet z toho, že jeho milost bude rovnoměrně rozdělena na všechny lidi. Náš podíl spočívá v tom, abychom tuto milost nechali působit v sobě. Co je nám platné, že nás Bůh naplňuje světlem, když ho necháme nevědomým a disharmonickým způsobem života prosáknout ven. Při vytváření přirozeného a harmonického způsobu života musíme nalézt rovnováhu mezi použitím univerzálně platných principů a zohledněním naší individuality, a z toho plynoucích zvláštních potřeb. Jediná cesta k rovnováze je metoda pokusů a omylů. V následujícím textu jsou uvedeny jen podstatné základy takového životního stylu.

Všechna dosud známá duchovní učení byla vyvinuta pro člověka s horizontálním energetickým systémem, neboť vertikalita byla dosud vyhrazena malým dětem a osvíceným osobám. S horizontálně zlomkovým tokem energie není možný skutečně rovnoměrný vývoj vědomí ve všech rovinách lidského života. Proto se horizontální duchovní cesty musí nuceně soustředit na určité aspekty. Někdo se soustředí na probuzení srdce odevzdáním se Bohu, jiný se zaměrí na otevření třetího oka. Někdo je nakloněn tomu, že "božské" se má zažít také ve spodních čakrách, jako např. Tantra nebo Tao jóga. S přibývajícím duchovním rozvojem je hledajícímu umožněno, zažít vertikalitu v meditaci. Pokročilí kundalini jogíni, kriya jogíni a ostatní, kteří mají praxi v jiných meditačních systémech, se jen v hluboké meditaci dostanou do vertikálního systému. Je to ovšem možné až po několikaletém intenzivním cvičení a není to trvalý stav. Jakmile je meditace dokončena a znovu začne působit vliv horizontálně orientovaných lidí, otočí se čakry opět horizontálně. To je normální, neboť neexistuje pro ně jiná forma energetické výměny nebo vztahu k jiným, než horizontální dávání a braní energie. Dokud člověk nestabilizuje vertikální systém, je tento vliv příliš silný, abychom meditací mohli udržet získanou vertikalitu. Proto se mnozí duchovní hledači snaží zabránit kontaktu se světskými lidmi nebo se chrání vizualizovanými světelnými bublinami, mantrami a jinými metodami.

Vertikálně od začátku

Horizontální ducTachyon 3, obrázek se otevře v novém okněhovní cesta vykazuje dilema. I když David Wagner začal již v roce 1986 pořádat Tychyon 4, obrázek se otevře v novém okněkurzy vertikality, zůstaly bez většího ohlasu. Co chybělo, byla možnost vertikální systém udržet, když dojde ke styku s horizontálně orientovanými lidmi a vlivy. David Wagner poznal Marcela Vogla, jednoho z nejvýznamnějších expertů na krystaly a současně se také seznámil s jedním z nejlepších brusičů krystalů Drewem Tousleym. Několik let cítili, že na ně společně čeká něco zvláštního, ale netušili, co to je. Při jedné z meditací David přišel na řešení problému vertikality. Tím byla tachyonová buňka spojená s quarzovým krystalem řezaným podél středové osy. Krystal upevněný na tělo je středovou osou pro energii tachyonové buňky plynoucí shora dolů. Tesnení energie je tak velké, že čakry se stanou vertikálními navždy. Přívěšek z tachyonové buňky a quarzového krystalu s intaktní středovou osou nazýváme Vortex Pendant. Protože Drew Tousley má jedinečnou schopnost řezat krystal podél středové osy, zrodil se díky známosti Davida a Drewa vertikalizační proces, jenž je na seminářích prezentován pod názvem Quality-of- One. Semináře vedou lidi za pomoci Vortex Pendantu a silné sebevyvíjející techniky zpět k přirozené vertikalitě (obr. Tachyon 3). Vyčistěním a rozšířením vertikálního systému (obr. Tachyon 4) dosáhneme za několik roků hlubšího spojení s Božským "prapramenem" a celým Stvořením, takže osvícení se zde na zemi posune do dosažitelné blízkosti

Život ve věku probuzeníMeditace


Meditace je téma příliš velkého významu, aby v této knize byla zcela ignorována, nebo vysvětlena. V zásadě je důležité věnovat denně určitý čas k přivedení ducha ke klidu a vědomí směrovat k duši. "Boží říše je vnitřně ve vás", píše se v Bibli. Jistě se vyplatí hledat občas takové poklady v nás samých. K meditaci potřebujeme místo, kde se cítíme dobře a můžeme sedět se vzpřímenými zády, pohodlně a přitom bez opírání. Usedneme na židli nebo na podlahu. Důležité je uvolnit tělo, a jestliže je to možné, mít v okolí klid, aby naše pozornost nebyla příliš odváděna. Všeobecně se doporučuje meditovat brzy ráno nebo před spaním. Každá doba, kterou můžeme meditaci věnovat, je však správná. Neměli bychom meditovat s plným žaludkem, protože naše energie jsou zaměstnány zpracováním stravy a mohou být jen těžko nasměrovány k něčemu jinému. Vertikalitou se stává meditace lehčí a úplnější, neboť celá bytost je pod jejím vlivem. Efektivní vertikální meditační cvičení, které mohou velmi dobře provádět i lidé s horizontálním systémem, je následující:

Sedněte si rovně a uvolněně, zavřete oči. Několika hlubokými a pomalými výdechy a nádechy dosáhnete vnitřního klidu. Potom vizualizujte vaší vnitřní duši, např zářivé bílé světlo nad vaší korunní čakrou. Vtáhněte s hlubokým nádechem vaši duši do korunní čakry. Cítíte, jak se toto jemné a současně silné světlo rozšiřuje v korunn íčakře. Až bude korunní čakra a horní část lebky naplněna tímto světlem duše, vtáhněte ho dalším hlubokým nádechem do třetiho oka. Nechte potom světlo proudit v celé hlavě. Světlo zůstane v korunní čakře a ve třetím oku. Roztáhněte ho směrem dolů a s hlubokým nádechem vtáhněte světlo do krční čakry. Pokračujte dále stejným způsobem, až bude světlo vyplňovat všechny čakry a celé tělo. Cítíte, jak vás naplňuje nová radost vaší duše? Užijte si této radosti v tichu několik minut.


Tachyonová energie může meditaci různým způsobem podpořit. Tachyonová čelenka, tachyonizovaná šála nebo skleněná buňka na zvolené čakře mohou přispět k hlubší meditaci. Tachyonizovaná voda a Silica-gel pomáhají tělu otevřít se kosmické energii. Vertikalita, meditace a tachyonová energie se synergisticky doplňují a přispívají tak k rychlému a přímému duchovnímu rozvoji.


Život ve svazku


Všechna náboženská učení kladou velký důraz na to, vidět Boha ve všech bytostech a žít v tomto spojení. Najít své štěstí oddělením od jiných a zůstat sám nebo dokonce bojovat proti ostatním, je jedna z velkých iluzí materialistického pojetí života. Jednou z nich je představa, že zákony, politické a společenské systémy, mohou vyřešit problémy, jako jsou sociální nesprave-

dlnost, chudoba a kriminalita. Tak dlouho, jak bude chybět vědomé spojení, budou lidé manipulovat také nejlepším vnějším systémem. Procitneme v jednotě mnohostranného stvoření, rozpoznáme všechny lidi a bytosti jako části našeho pravého Já, a nesobecká láska nás povede k úplné přirozené motivaci za naše jednání. Vést život ve spojení znamená, zamyslet se nad účinky vlastního způsobu života. Jednou z nejdůležitějších zásad, z nichž vyplývá toto uvědomění, je přechod k vegetariánské stravě. Pro mnohé lidi je to cenný příspěvek harmoničtějšímu světu. V něm my lidé bereme naše sestry a bratry z říše zvířat jako rovnocenná stvoření. Neobětujeme je povrchní spotřebě, navíc škodící zdraví a životnímu prostředí. Nejvyšším a pravděpodobně i nejtěžším pravidlem pro konstruktivní zacházení s ostatními lidmi je brát každého člověka bez hodnocení a milovat ho takového, jaký je. Protože setkání s ostatními v nás budí většinou emoce, snažíme se často porovnávat lidi s jinými a podle toho je hodnotit. Odpoutejme se proto od toho jednání. Rozpleťme vlastní uzel v emocionálním těle a akceptujme každého člověka tak, jaký právě je. Je to velké předsevzetí, při němž se vyplatí i každý malý krok. Vertikalita je velkou pomocí, abychom dosáhli hlubšího spojení s veškerým životem. Ve vertikálně vyladěném energetickém systému budeme mnohem citlivější na uvědomění si vnitřního Já jiných lidí a na pulzující životní energii přírody. Kromě toho v sobě zjistíme úplnost, která činí vnější boj o moc a zápas o uznání přebytečným, takže se staneme volnými a ryzími nástroji pro pravou lásku srdce.

Správné zacházení

Ve védských spisech se hledí na kontakt s lidmi, kteří podporují vlastní duchovní pokrok, jako na jeden z nejdůležitějších elementů pro duševní cestu. Velký reformátor hinduismu Shankara kladl přívržencům na srdce nezbytnost dobrého zacházení. Založil dodnes existující mnišský řád a poskytnul vážným hledačům Boha ochrannou zónu. Monastická tradice, existující v křesťanství, v hinduismu a buddhismu, má chránit před zápletkami a vlivy světských lidí. I když existují od pradávna lidé, kteří jsou povoláni k takovému životu, neplatí to už dnes pro většinu spirituálních hledačů. Ve věku globálního probouzení existuje pro většinu lidí správná cesta: "Být ve světě, ale ne od světa". S horizontálním energetickým systémem to ovšem vůbec není lehké, neboť díky němu jsme velmi lehce ovlivnitelní jinými lidmi. To vede v mnoha duchovních skupinách k vytvoření skurilních a sektářských pravidel, která mají sloužit k zachování čistoty. Jak vyplývá z mých dlouholetých zkušeností s těmito skupinami, nezaznamenal jsem, že nucená pravidla vedou k opravdové čistotě, ale v mnoha případech naopak k emocionálním křečím, ke zcela nereálnému vědomí elity ve skupině a k nahromadění potlačovaných přání, jež se jednou uvolní a vybijí. Dosáhnout pravé čistoty v myšlení, cítění a jednání je samozřejmě těžké ve světě, v němž jsme bombardováni všemi možnými disharmonickými vlivy. Ve vertikálním energetickém systému nemají tyto vlivy již moc nás změnit a brzdit náš vývoj. Spojení s lidmi, kteří nás mohou inspirovat a být nám příkladem, je i pro člověka s duchovní vertikalitou velmi nápomocné. Vertikalitou ztrácíme sklon k negativním vlivům a tím i strach, což vede k mnohem větší svobodě.


Strava


Stravou můžeme učinit nejen z našeho těla, ale i z celého energetického kontinua lepší supravodič pro kosmickou energii. Je přitom důležité rozumět a realizovat opravdové potřeby výživy těla a odlišit je od podráždění vzniklého vlivem reklamy a tělesné otravy. Člověk je podle anatomie a fyziologie vegetarián. Má do stran posunutou spodní čelist, řezáky a stoličky, alkalické sliny, dlouhý, rozvětvený střevní trakt, páry v pokožce a ve srovnání s divokými zvířaty pomalu kontrahující svalstvo. To jsou všechno jednoznačné znaky těla, zaměřeného na rostlinnou stravu.Rovněž naše psychika nás nepředurčuje k masožravosti. Malé děti si chtějí se zvířaty hrát a hladit je, místo aby je pojídaly. Zabijení zvířat není lidem příjemné, a proto se jatka raději schovávají za vysokými zdmi. Pěstovat ovoce a zeleninu je naproti tomu pro mnoho lidí dokonce příjemným trávením času. Ze zdravotního hlediska je vegetariánství velkou výhrou. Americké studie prokázaly, že vegetariáni vykazují o 90 % snížené riziko infarktu než průměrný občan. Japonské výzkumy prokázaly u vegetariánek 3,6 krát nižší riziko rakoviny prsu a u vegetariánů 3,8krát nižší riziko rakoviny prostaty. Rakovina střeva, žaludku, onemocnění ledvin, alergie, neurodermitis a revmatická onemocnění se u vegetariánů vyskytují mnohem méně. U amerických žen ve věku 65 let byla zjištěna průměrná ztráta kostní dřeně 35 %, avšak u vegetariánsky žijících byla ztráta téměř o dvě třetiny menší. Velké množství bílkovin, kterými člověk zásobuje tělo pojídáním masité stravy, způsobuje zátěž organismu. Jejich skutečná spotřeba u člověka je relativně malá a obvykle nepřesahuje 30-40 gramů na osobu a den. Přitom člověk může vykonávat fyzickou práci, sportovat, a dokonce se to týká i žen v těhotenství a při kojení. Masem, rybami a drůbeží, jako základní potravou, dosáhneme lehce přísunu bílkovin 100-140 gramů denně. Tyto přebytky vedou v organismu ke vzniku produktů látkové výměny. Amyloidy a mucopolysacharidy se usazují v kapilárách a mimobuněčných prostorech tkání a přispívají ke vzniku různých nemocí. Usazeniny z odpadu bílkovin jsou odstraněny podle poznatků profesora Wendta až po několika měsících konzumace vegetariánské stravy. Jestliže člověk u zdravé výživy vydrží i nadále, položí tím základy pro výborné zdraví. Mezi významné a život podporující složky vegetariánského

jídelníčku patří syrová strava. Ovoce v přírodním stavu, zelenina, klíčky, ořechy a semena jsou živé substance plné životní síly. Z čerstvého jablka může vyrůst nový strom, jestliže ho zahrabeme do země, vařené jablko tam shnije. Viděno energeticky to znamená, že živá strava posiluje éterické tělo a buňky SOEFs. Teplá strava je naopak oslabuje, protože spotřebuje více energie k přeměně, než sama obsahuje. Zahřátím níčíme v potravinách všechny enzymy a nejdůležitější vitální látky i část vitamínů. Vznikají přitom cizorodé molekuly (Maillardovy molekuly), které imunitní systém odstraňuje jen s velkou námahou. Zdravá strava by měla obsahovat nejméně 50% syrových potravin, které jsou lehce stravitelné, oproti vařené stravě. Vyšší podíl syrové stravy zvyšuje hladinu energie těla. Čistá syrová strava je výborným podkladem pro vyléčení mnohých chronických onemocnění.

Syrová strava vegetariána při jakémkoli složení je základní součástí zdravého a harmonického způsobu života, neboť je pro tělo nejdůležitější. V praxi to znamená, že bychom měli v jídelníčku dávat přednost biologicky pěstovaným potravinám a vyhýbat se obtížně zpracovatelným produktům jako je cukr, výražková mouka a ztužené tuky, neboť byly "okradeny" o rovnováhu přírodních vitálních látek.

S vertikálním energetickým systémem můžeme snadno zjistit, jak působí různé potraviny na tělo, aniž by je člověk musel jíst. Je tedy možné sestavit individuální jídelníček podle vlastních potřeb a vyhnout se tak někdy zbytečně přísným pravidlům vegetariánské stravy.


Tělesný pohyb


Zdravá strava je nezbytná pro harmonické a silné energetické kontinuum, ale sama nestačí. Jednostranný sedavý způsob života bez dostatečného tělesného pohybu vede k blokádám energie, nedostatečnému prokrvení těla a duševní pomalosti. Pro vyvážený vývoj je potřebný tělesný trénink. Cvičební systémy jako hatha jóga, tai-chi, qi-gong, tao jóga a jiné, harmonizují a posilují¨jemnolátkové proudy energie i fyzický nervový systém. Působí velmi příznivě na celkový stav člověka a jeho organické zdraví. Kromě toho se doporučuje aerobní vytrvalostní trénink, např. běh, rychlá chůze, jízda na kole. Aerobní trénink je jeden z nejefektivnějších prostředků jak zbavit tělo škodlivin, zlepšit příjem kyslíku a prospívá rovněž srdečnímu a oběhovému systému. Je důležité udržovat správnou intenzitu tréninku. Velmi vysoké vytrvalostní zatížení vede k anaerobní látkové přeměně. Tělo pak nemůže přijímat dostatek kyslíku k přípravě energie. Anaerobní trénink vede k vytvoření kyseliny mléčné, amoniaku a jiných zatěžujících substancí, a proto dlouhodobě organismu neprospívá. Při mírné zátěži je trénink odpočinkem, avšak vytrvalostní trénink je požehnáním pro zdraví a všeobecný dobrý pocit. Německý lékař dr. van Aaken shromáždil již v padesátých letech důkazy o hodnotách extenzivního běžeckého tréninku. I když jeho práce byla znevažována, nakonec byla lékařskými studiemi a praktickou zkušeností rekreačních sportovců potvrzena.)


Klid a odpočinek


Podle Bible si i bůh dopřál jeden den volna. Žádný div, přitom co vykonal...Klid je důležitá součást vyváženého života. To, co většina lidí dnes podniká pro zotavení, je pro tělo a psychiku něco jiného než odpočinek. Televize, disko, návštěvy barů a jiné zábavy moderního konzumního světa nás enormně zatěžují a svazují, takže se nemůžeme uvolnit. Ke skutečnému odpočinku potřebujeme častý kontakt s přírodou. Vzduch bohatý na kyslík zbavuje tělo jedovatých zplodin a zásobuje éterické tělo pránou. Slunce aktivuje epifýzu a tím i vyšší čakry. Energetizuje buňky SOEFs a elektro-magnetická pole těla. Vertikální usměrnění stromů posiluje celý náš systém. Indiáni se opírají zády o stromy, aby získali sílu, neboť tak se alespoň krátkou dobu stanou vertikálními. Objímat stromy nebo ležet v minimálním ošacení v trávě, jsou také efektivní cesty k regeneraci. V semináři Quality- of- One se zájemci učí, spojit se s energetickým systémem stromu tak, aby celkově posílili energetické kontinuum, aniž by strom oslabili. Nejefektivnějším způsobem zotavení pomocí tachyonové energie je dvaceti až třiceti-minutový pobyt v Cocoonu. Tělo tak leží v trojrozměrném, vertikálně proudícím tachyonovém poli. Blahodárný Cocoon-ride přispívá k regeneraci a rovnováze komplexu energetického těla. Nejcennější zotavení, kterým je spánek, je díky vertikalitě mnohem efektivnější. Po několika měsících využití vertikálního systému klesá u většiny lidí potřeba spánku, protože tělo a mozek jsou během doby bdění daleko méně oslabovány. Kromě toho je lehčí ve vertikalitě zůstat při spánku alespoň částečně bdělý.

Vztahy a sexualita

Pokud žijí lidé s horizontálním systémem čaker, hledají úplnost ve vztazích a sexualitě. Touha po tomto druhu úplnosti je tak velká, že formuje velkou část osobnosti a její chování. V reklamní psychologii fungují tři nejsilnější přitahující podněty: dětský appeal, zvířecí appeal a sex appeal. Děti a zvířata jsou vertikálně orientované, sexualita je jediná nevertikální, to způsobuje stejny popud. Problematická je na celé věci skutečnost, že dokonalosti nedocilime prostřednictvím druhého partnera, když máme nedokonalé zlomkovité vědomí. Vlastnictví druhého a promítání nerealistických ideálních obrazů na potenciální nebo skutečné partnery, jsou normální důsledky tohoto stavu. Skutečně čistá, bezpodmínečná láska není možná, jestliže-li chceme vlastnit jiného člověka a jsme na něm závislí. Teprve nezatížeností, vnitřní volností a dokonalostí činí zkušenosti pravou lásku možnou. To sice odporuje romantickým představám, ale průběh všech obvyklých vztahů dává jasnou odpověď. Největšími milujícími nebyli Romeo a Julie, ale Ježíš, František z Assisi, Ramakrišna a jiní Svatí, z jejichž srdcí tryskala bezpodmínečná láska. Vertikalitou nalezneme v sobě dokonalost, která nás činínezávislými. Když budeme sdílet vnitřní radost s jiným člověkem, stane se pro nás velkým obohacením a na krátkou dobu zapomeneme na všechny obvyklé problémy. Ukázalo se také, že vertikálně orientovaní lidé mají někdy problémy, aby zdokonalili vertikalizaci a oprostili se od starých vzorů chování. Vertikalita dává příležitost k úplné vnitřní volnosti. Jak ji využijeme, záleží jen na nás.

V proudu života


Představte si, že byste četli román s následujícím obsahem:

"Chlapec se narodí v bohaté a šťastné rodině a je vychováván s velkou láskou. Je nejlepší ve škole, univerzitní studia dokončí s vyznamenáním a má mnoho přátel. Jeho kariéra nezadržitelně roste. Ožení se s dcerou šéfa a společně mají čtyři zdravé a šťastné děti..."

Četli byste z takové knihy více než jednu kapitolu? Život, v němž je všechno perfektní, by člověka k smrti nudil. Největší díla světové literatury jsou plná světla a stínu, radosti a bolesti, dramatu a tragiky. Přesto se cítíme velmi dobře po lehké četbě nebo po divadelním představení Fausta i Hamleta. Proč? Protože plně cítíme s hrdiny dramat; můžeme vnímat radost i tragiku, ale nedržíme se toho. Koneckonců se to neděje nám samým a část našeho Já sleduje tyto pocity s určitým odstupem. Kdybychom se mohli dívat na vlastní život stejně, žili bychom mnohem plněji. Abychom postupně dosáhli zlepšení, měli bychom docílit vyrovnání mezi dvěma silami, se kterými jsme přišli na tento svět. Každé novorozeně má pud být u své matky, protože matka je to jediné, co již zná, a dává mu pocit jistoty. Všechno nové a cizí je pro něho potenciálně nebezpečné. V dětském věku tento pud zabraňuje nebezpečí a bolesti. Jak smysluplné, vždyť příliš odvážné dítě by asi dlouho nežilo. Později se však musí uvolnit a rozvinout pud pro expanzi a překročení jistých hranic. Vyváženost chybí mnoha lidem. Celý život dělají vše, aby zamezili bolesti, než aby dělali věci, kterými by si život rozšířili a obohatili. Život nasměrovaný na zamezení bolesti je vždy doprovázen strachem, že můžeme něco ztratit. Tím vznikne základní strach před změnami. Člověk se identifikuje s životními okolnostmi a činí svoje štěstí závislým na jejich udržení. Protože však Stvoření je pohyblivá energie, nezůstává ve vesmíru nic ani na chvili tak, jak tomu bylo předtím. Změna je základním principem života. Každý pokus zamezit změnám, vede k propadu, entropii a zničení. Jestliže plujeme v proudu života a vstřebáváme všechno, co přichází, a nejsme na tom závislí, může náš život směřovat k narůstající radosti a harmonii. Vertikalita je přitom neocenitelnou pomocí, protože ve vertikálním toku energie najdeme snadněji cestu k té části v nás, která zůstává nedotčena všemi změnami, tedy k našemu pravému Já. Zakotveni v tomto vědomí jsme volnými, abychom nechali rozkvést náš neohraničený vnitřní potenciál, stát se květinou Boží v zahradě Stvoření. Svět, ve kterém vládne mír a láska určuje jednání lidí, nemusí zůstat utopií. Stále více lidí je duchovně probuzeno a vertikalitou tento proces urychluje, zdokonaluje a postupně dokončuje. Vertikalita je přístupná každému člověku, nezávisle na tom, jaké následuje náboženství nebo duchovní učení. Ve všech náboženských proroctvích se předpovídá pro příští tisíciletí kvantový skok v duchovním vývoji lidstva. Jestliže žijeme v horizontálním systému, je kvantový skok možné docílit jen těžce, namáhavě a zdlouhavě. Pro každého člověka, který má zájem sledovat své duchovní hledání, vertikalita dává možnost vrátit se v tomto životě k jednotě s Bohem a Stvořením a zúčastnit se vyplnění starých proroctví.


Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, článek dodal Jiří Mrňák, www.tachyon-partners.com/jirka, e-mail: jirka@tachyon-om.com,Vytvořeno 28.3.2008 14:16:51 | přečteno 4437x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load