9399376
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Vertikalitou k duchovnímu rozvoji

Problematika v duchovním vývoji úzce souvisí s rozdělením lidského vědomí čakrami.

Ve všech dobách bylo nejsilnějším impulsem lidského ducha hledání naprosté radosti, lásky a úplnosti. I když to často nevnímáme, přesto naše duše touží po naplnění "něčím", co činí náš život úplným. Ve všech náboženstvích a kulturách existovali mystikové a svatí, kteří toto "něco" hledali a našli nikoli ve vnějších vymoženostech, ale v Bohu. Všichni jednohlasně tvrdili, že naše pravé Já, duše, jako věrný obraz Boha, je veškerá radost, kterou vně svého těla obvykle marně hledáme. Nalezneme-li zpět vědomé uvědomění naší duše a věčnou jednotu s Bohem, jsme u konce hledání, protože to je to "něco". V nejbližší době můžeme pozorovat zvýšený zájem o pravou spiritualitu, která přesahuje rámec legitimních náboženství. Globální krize ve všech aspektech života ukazuje stále většímu počtu lidí, že více technického pokroku a konzumního způsobu života nevede k většímu štěstí, ale nanejvýš k zániku, když se lidstvo společně se svými problémy rozloučí s touto planetou. Vzrůstající zájem o jógu, buddhismus, taoismus, původní křesťanství, přibývající meditační skupiny, spirituální společenství a nezastavitelná poptávka po ezoterickém trhu, představují jen některé ukázky globálního probuzení. Bylo předpovězeno ve všech Svatých písmech pro tuto dobu. Uvedená tendence je velmi pozitivní a již nyní má silné účinky na vývoj lidstva. Když se podíváme blíže, ukazuje se, že cesta k Osvícení, k Bohu a k seberealizaci se zdá dlouhá a obtížná. Přestože existuje řada osvícených duchovních učitelů, jen někteří z jejich žáků dosáhnou Osvícení. I duchovní hnutí působí příliš "lidsky" a obvykle není nepatrný rozpor mezi ideálem, o který usilujeme, a skutečností, jíž dosáhneme a prožijeme. Proč to tak musí být? Přece ve všech duchovních učeních se říká, že jsme již dokonalí a v jednotě s Bohem a prý se musíme pouze oprostit od omezení v našem vědomí, abychom byli zase naším Božstvem. Co je na tom tedy tak komplikované?

Lidský systém čaker

Problematika v duchovním vývoji úzce souvisí s rozdělením lidského vědomí čakrami. Čakra je slovo ze sanskrtu a znamená kolo. Čakry jsou "jemnolátková" kulatá centra energie, která vykonávají v energetickém těle klíčové funkce pro vzdělání a tělesnou prezentaci vědomí. Existuje mnoho různých čaker, ale nejdůležitějších je sedm hlavních, které je možno lokalizovat podél tělesné osy od konce trupu až k temeni.

První čakra

 • Užívané jméno: Muladhara, základní čakra, kořenová čakra, centrum kostrče
 • Poloha: mezi genitáliemi a řití
 • Barva: červená
 • Symbol: čtyřlistý lotus
 • Přiřazený element: země
 • Smyslová funkce: čich
 • Přiřazené žlázy: nadledvinky
 • Funkce vědomí: první čakra nás spojuje se zemí a obsahuje primární životní sílu, pud sebezáchovy. V harmonickém stavu dosáhneme kořenovou čakrou hluboké spojení s přírodou a všemi bytostmi. Máme hlubokou důvěru v život, můžeme integrovat naši duchovnost do fyzické oblasti a lehce uskutečňovat vytýčené cíle. V disharmonickém stavu řídí kořenová čakra myšlení a pocity člověka jednostranně na materiální vlastnictví, jistotu a sebeuspokojení smyslů. Život se stane bojem, jak to odpovídá sociálně-darwinistickému obrazu společnosti. Schéma reakce podrážděnosti odpovídá postoji člověka s nevyrovnanou kořenovou čakrou. Být vyrovnaným znamená, že syrová životní energie kořenové čakry je spojena s vyšším duchovním uvědoměním vyšších čaker. Jestliže toto spojení chybí, je život bud'to jednostranně zaměřen na materiální aspekty, nebo probíhá vyšší spirituální vývoj, jenž nemůže být včleněn do pozemského života.

Druhá čakra

 • Užívané jméno: Swadhishana - čakra, sakrální čakra, centrum kříže
 • Poloha: ve výši křížové kosti
 • Barva: oranžová
 • Smyslová funkce: chuť
 • Symbol: šestilistý lotus
 • Přiřazený element: voda
 • Přiřazené žlázy: vaječníky, prostata, varlata
 • Funkce vědomí: druhá čakra je centrum emocionální a sexuální energie. Ve vyrovnaném stavu nám pomáhá vyjádřit lásku srdce a božkost duše na lidské úrovni. Můžeme vnímat Boha smyslovým uvědoměním v přírodě a s jinými lidmi provádět obohacující energetickou výměnu. To může zahrnovat i láskyplnou sexualitu. S harmonickou druhou čakrou nemáme potřebu sexuálního pudu, jenž se musí bezpodmínečně vybít. Sexuální aktivita je potom možností a ne nutností. U téměř všech lidí se druhá čakra nachází v traumatizovaném disharmonickém stavu. Všechny pocity viny, odmítání, nedostatek lásky v dětství a každá reakce vedoucí k moralistickým představám, k pocitu viny i strachu, to všechno sedí pevně ve druhé čakře. To je také místo pro sexualitu a moderní protiextrém přeceňování sexuální nevázanosti. Následkem je emocionální jednání, jež je nasměrováno tak, aby zamezilo další bolest. Nároky na majetek jiných osob, projekce ideálního obrazu o druhých a žárlivost, jsou jen některé z forem jednání, které pocházejí z traumatizované druhé čakry. Rovněž všechny mechanismy sebetrestání a pocity vlastní méněcennosti ukazují na disharmonickou druhou čakru. Sem také patří potlačování nebo přemrštěné vyžití kolísající sexuality. Freudova psychologie se odehrává na úrovni druhé čakry. Mnohé duchovní tradice nabízejí málo pro léčení této čakry. Na emoce a sexualitu se často hledí jako na něco nevhodného při duchovním vývoji, a proto je tato oblast často ignorována. To však nesměřuje k vyléčení emocionální povahy, ale k potlačení a samosabotáži. Vedlo to také k bouřlivému rozvoji pomocných pochybných terapií v ezoterické oblasti, aby se emocionální léčba dostala do popředí. Jestliže ale člověk v zásadě nepřevede systém čaker do vertikálního a jednotného systému, což následně podrobně vysvětlím, je vyléčení emocí prakticky nemožné.

Třetí čakra

 • Používané jméno: Manipura čakra, hara, centrum pupkuČakry
 • Poloha: pupek
 • Barva:žlutá až zlatožlutá
 • Smyslová funkce: zrak
 • Symbol:desetilistý lotos
 • Přiřazené žlázy: slinivka, játra
 • Přiřazený element: oheň
 • Funkce vědomí: Třetí čakra v sobě nese naši vnitřní sen jak uspořádat život. Ve vyrovnaném stavu umožňuje pozitivní sebedisciplínu, dosažení velkých snů a harmonické soužití s ostatními lidmi. V disharmonickém stavu vede k touze po moci a kontrole, nebo k sebeobětovóní. Lidé vystupující velmi dominantně, kontrolující ostatní a ti, kdo se nechají kontrolovat, aby dosóhli souhlasu, mají nevyrovnanou třetí čakru. Spirituólní disciplíny, otevírající třetí čakru, vedou k vysoké míře sebekontroly, tělesného ovládání a sebeovládání. Asijská bojová umění a různé buddhistické praktiky jsou pro to dobrými přlklady. Jestliže ale chybí spojení s druhou čakrou a se srdcem, má v sobě sen třetí čakry něco přísného, tvrdého a chybí beztarostná radost duše.

Čtvrtá čakra

 • Používané jméno: Anahata čakra, srdeční čakra, srdeční centrum
 • Poloha: ve středu prsou
 • Barva: zelená
 • Symbol: dvanáctilistý lotos
 • Smyslová funkce: hmat
 • Přiřazený element: vzduch
 • Přiřazená žláza: thymus-žláza
 • Funkce vědomí: srdeční čakra je centrem boží lásky v člověku. Otevřené srdce cítí bezpodmínečnou lásku po celý život a je nerozlučně spjatý se všemi bytostmi. Soucit a praktikovaná láska k bližnímu tryskají z otevřené čakry srdce. Toto otevření nás vede k předpisům o morálce a etice, které následujeme jen z rozumu, strachu před trestem nebo z tradice a z vnitřní potřeby dělit se o lásku. Láska proudící z hlubiny srdeční čakry je bez vlastnických nároků, podmínek a žárlivosti. Protože v srdci cítíme Boží lásku, staví mnohé duchovní tradice otevření a citovaný vývoj do popředí. Je ovšem důležité postavit na solidní základ spodních čaker velké otevřené srdce. V některých duchovních skupinách jsou spodní čakry ignorovány, protože jejich energie jsou považovány za nečisté a je otevřeno jen srdce. Tam je možné často pozorovat sentimentální závislý vztah člověka ke guru nebo k učiteli, který někdy vyústí do kultovního jednání. Když nejsou vyjasněny emoce druhé a třetí čakry, je intenzivní láska otevřené srdeční čakry zasažena nečistými vzory chování, které jsou tím ještě zesíleny. Ve vyváženém vývoji oproti tomu nám otevírá srdeční čakra přístup k opravdu naplňující lásce a tím k rajskému životu.

Pátá čakra

 • Používané jméno: Vishuddha - čakra, čakra hrtanu, krční čakra
 • Poloha: ve výši hrtanu
 • Barva: modrá
 • Symbol: šestnáctilistý lotus
 • Smyslová funkce: sluch
 • Přiřazený element: éter
 • Přiřazená žláza: štítná žláza
 • Funkce vědomí: krční čakra je centrem kreativity a komunikace. V otevřeném stavu umožňuje volné vyjádření vlastní tvůrčí energie. V zablokovaném stavu ruší spojení mezi myšlením a cítěním, mezi hlavou a srdcem. Aby se krční čakra mohla plně rozvinout: je nutné rozpustit brzdící strachy bránící nám se volně vyjádřit. Aby mohlo dojít k plnému rozvinutí krční čakry, musí být druhá a třetí čakra jasná.

Šestá čakra

 • Používané jméno: Ajna čakra, třetí oko, centrum Krista
 • Poloha: mezi obočím
 • Barva: modrá až fialová
 • Symbol: dvoulistý nebo devadesátišestilistý lotos
 • Smyslová funkce:všechny smysly a nadsmyslová vnímání
 • Přiřazená žláza: hypofýza
 • Funkce vědomí: třetí oko je centrem mentální funkce, koncentrace a přístup k vědomí Krista. V Bibli stojí: "Jestliže tvoje oko bude naivní, bude celý tvůj život světlem. (Matouš 6,22). Naivní oko je otevřené třetí oko, jež v hluboké medita- ci umožňuje přístup ke světlu Božímu. V mnoha duchovních praktikách jako v kriye józe, surat shabd józe a dalších zaujímá otevření tohoto centra klíčovou úlohu. Přitom je důležitý vývoj také prvních pěti čaker, aby bylo možné transcedentální zkušenosti, které jsou vlastní třetímu oku, integrovat do vnějšího světa.

Sedmá čakra

 • Používané jméno: Sahashrara čakra, korunní čakra, temenní čakra
 • Poloha: nad temenem
 • Barva: fialová, bílá, zlatá
 • Symbol: tisícilistý lotos
 • Přiřazená žláza:epifýza
 • Funkce vědomí: korunní čakra je přístup ke kosmickému vědomí, k dokonalému porozumění a moudrosti. Může být správně otevřena jen tehdy, když spodních šest čaker je vyčištěno a harmonizováno. Jen tak vede otevření korunní čakry k osvícení. Bez něho spíše k nevyrovnanému vývoji a útěku před světem.

Na základě funkce vědomí sedmi hlavních čaker vidíme, jak je důležité vyvíjet všechny rovnoměrně a úplně. Prakticky u všech dospělých lidí je toto téměř nemožné, protože vědomí se vždy může koncentrovat jen na jednu nebo dvě čakry. Důvodem je tok životní síly přes energetické dráhy těla a uspořádání čaker nepřirozeným způsobem.


Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, článek dodal Jiří Mrňák, www.tachyon-partners.com/jirka, e-mail: jirka@tachyon-om.com,


Vytvořeno 28.3.2008 14:16:45 | přečteno 2626x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load