9436103
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Tachyonová energie - energie 21. století

Moderní kvantové fyzice(díky Nicolu Teslovi, Dr. T. Henry Morayovi, Gaeraldovi Feinbergovi... a nakonec prof. Davidovi Wagnerovi) se podařilo spojit vědu, duchovno a revoluční přístup k liečení - do jediného - ; navzájem se prelínajícího celku ...

Seznamte se s energií, která posouvá na vyšší úroveň všechny léčebné metody, s kterými jsme se dosud střetli - akupunktůru, fytoterapii, homeopatii, biorezonanční terapii, medikamentózní léčbu, regresní terapii, psychoterapii, jakékoliv energetické působení na biopole člověka...

Co je to nulový bod a jeho energie ?

Energie nulového bodu je ve vesmíru všudypřítomná, proniká vším, existuje v nekonečném množství je nevyčerpatelná a obsáhlá je všechen potenciál, který je nutný k tvorbě dokonalých tvarů. Tachyonizované materiály jsou mosty ke stále vyšším úrovním kosmické energie, která posiluje naši schopnost léčit, omlazovat a vracet se k vertikalitě proudění energií. To je to celé tajemství! Je to tajemství spontánních vyléčení a všech zázraků. My všichni máme potenciál tuto vyšší praenergii využívat. Někteří ji nazývají Bůh, pro jiné je to kosmická energie, a vědci ji označují jako energii nulového bodu. Je to praenergie, ze které vznikl vesmír. Je popisována v souvislosti se spirituálními rituály a znovu objevena průkopníky fyziky ve 20. století. Existuje v beztvarém stavu, jenž je označován nulovým bodem energie nebo volnou energií, jakož i ve zformovaném poli nebo částici, která se nazývá tachyon. Energie nulového bodu je ve vesmíru všudypřítomná, proniká vším, existuje v nekonečném množství, je nevyčerpatelná a obsahuje všechen potenciál, který je nutný k tvorbě dokonalých tvarů. Je to ta energie, která existuje ještě před materializací jakéhokoli objektu, přičemž tato materializace představuje pouhý nepatrný zlomeček takřka nekonečného potenciálu energie, který je v nulovém bodě obsažen. Tato nediferencovaná energie v sobě zahrnuje všechny možnosti projevu čehokoli, a tato její vlastnost se projevuje třemi znaky:

  • obsahuje vše, co je nutné pro tvorbu dokonalých tvarů, skrývá v sobě v latentním stavu veškeré nápady a informace pro všechny součásti materiálního světa, a je tedy nekonečně inteligentní.
  • je beztvará a neprojevená, není tedy žádným způsobem fyzickými smysly zjistitelná: pozorovatelné jsou až její projevy, harmonizující a energetizující vliv na fyzickou realitu.
  • lze se k ní dostat v každém bodě prostoru, je ve vesmíru všudy přítomná.

Co je tachyon a tachyonisace ?

Pojem Tachyon byl zaveden v roce 1966 Geraldem Feinbergem pro částici kosmické energie. Slovo tachyon je odvozeno z řeckého výrazu pro vysokou rychlost, neboť tachyony se pohybují nadsvětelnou rychlostí. Tachyon ve své nejčistší podobě je projev energie, jíž se zabývali někteří z největších vědců naší doby. Energie tachyonu je rychlejší než světlo, je přítomná všude ve vesmíru je neomezená a má veškerý potencionál nutný pro vytváření perfektních forem vesmíru. Tachyon je zdroj všech frekvencí! V Tachyontachyonech jsou obsaženy všechny formy energií, které slouží člověku k začlenění do řádu vesmíru. Tachyonová energie je energie, která drží pohromadě vesmír a vytváří všechny tvary na naší planetě. Tachyon zásobuje spirituální, mentální, emocionální a fyzickou rovinu energií a harmonizuje je. V procesu tachyonizování jde o to nově strukturovat určité substance na submolekulární úrovni.


Tachyonizační přístroj Davida Wagnera otevírá okno do singularity, do jednoty, která existuje mimo všechny frekvence. Toto okno je přechod z našeho "pozorovatelného" světa frekvencí do světa bezfrekvenční energie rychlejší než světlo, světa čistého potenciálu. V tomto bodě singularity se všechno, co se dostává do "prostoru", na submolekulární úrovni mění. Přirozená struktura molekul se mění tak, že se stává trvalou, přirozenou anténou pro bezfrekvenční tachyonovou energii. Tachyonová energie dokáže zvrátit entropii, a tím i dezorganizaci a stárnutí. Jakmile je nějaká substance tachyonizovaná, udržuje tachyon, který jí proudí, už trvale novou molekulovou strukturu. Tachyony působí přesně tam, kde je systém, který se dostal z rovnováhy, potřebuje.Tachyony energizují jemnohmotná energetická pole (SOEP) člověka a jejich prostředím působí na biologické životní systémy těla. Nástroj sice nevypadá jinak než předtím, ale je teď trvalou anténou pro tachyonovou energii. Jakmile je čtrnáctidenní proces dokončen, jsou tachyonizované nástroje anténami, které budou sloužit ještě mnoha generacím. Dnes tato technologie doslova nezná hranice možné expanze a svého potenciálu. To v podstatě znamená, že jsme svědky historického průlomu a můžeme teď využít tachyonovou energii k léčení a transformaci našeho vědomí. Tento průlom vytváří předpoklady pro nové paradigma celostního léčení.

Co je to SOEP (subtilní organizující energetická pole) ?

SOEP existují ve všech aspektech energetického kontinua . Jakmile opustí virtuální stav jsou schopné organizovat všechny části lidského těla od buněk až po orgány, dokonce i subtilní těla. Všechny tvary jsou samozřejmě tvořeny rozdílnými frekvencemi.Tachyon-S.O.E.P. SOEP transformují tachyonovou energií přesně v tu frekvenci, kterou daný tvar potřebuje. SOEP mají jak tvar, tak i energií. Tachyon dodává energii SOEPu. Čím víc energie SOEP má, tím lépe jsou organizovány fyzikální struktury.

První krok z beztvaré, nemanifestované energie nulového bodu je transformace v tachyonovou energii. Tachyonové pole - svým způsobem předstupeň hmoty - se skládá z předstupňů částic. Existuje ve styčném bodě energie a hmoty. Je-li energie tachyonu transformována směrem dolů, vezme na sebe materiální podobu a vstupuje do energetické interakce s ostatními hmotnými formami.

Jak "to" tedy přesněji funguje?

Věda dokázala, že hmota je pouhá koncentrace vibrujícího univerzálního, subtilního energetického substrátu, který se nazývá virtuální stádium nebo také energie nulového bodu. Hmota vzniká prostě tak, že se energie nulového bodu "zpevňuje", kondenzuje do tachyonové energie, která se potom prostřednictvím takzvaného "subtilního organizujícího energetického pole" (SOEP) konkretizuje, stává se pozorovatelnou a tvoří tvary všeho druhu.Všechny projevené tvary, celý pozorovatelný vesmír jsou samozřejmě tvořeny rozdílnými frekvencemi energie. Různé druhy SOEP přitom transformují tachyonovou energii přesně v tu správnou frekvenci, kterou daný tvar ke svému projevu potřebuje. Tachyonová energie tedy slouží jako jakýsi energetický most, transformátor mezi energií nulového bodu a SOEP, které se starají o její další rozdělení, funkci a podobu.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, autor článku Dr. Andreas Jell, článek dodal: Jiří Mrňák, www.tachyon-partners.com/jirka, e-mail: jirka@tachyon-om.com,


Vytvořeno 28.3.2008 14:16:38 | přečteno 8150x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load